Vyrams

2018 Spalio 11 - 24 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Vyras, tobulėjantis kasdien

Pirk bet kurį Gillette, Old Spice ar Head&Shoulders produktą su AČIŪ kortele ir laimėk GARMIN fēnix 5!

Vyras, tobulėjantis kasdien
Laimėtojai

Sveikiname žaidimo VYRAS, TOBULĖJANTIS KASDIEN laimėtojus!

Laikrodį „Garmin fēnix 5 Silver“ su juodu dirželiu laimėjo:

Eil. Nr.

AČIŪ kortelės savininkas (-ė)

1

9440003700654266460

2

9440003700646152794

3

9440003700660434888


Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2018 11 14 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu lo[email protected]. Daugiau informacijos tel. +370 602 44 582.

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Organizatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo XXX ir XX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. Spalio 11d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 m. Spalio 24 d. (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4.                         AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

4.2.                     Žaidime negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB, UAB „Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.

4.3.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.

4.4.                     Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Gillette“, „Old Spice“ arba „Head&Shoulders“ produktus (tikslus produktų sąrašas pateiktas Priede Nr. 1), bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu [email protected], pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.

4.7.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Pagrindinis prizas – laikrodis „Garmin fēnix 5 Silver“ su juodu dirželiu. Prizų fonde yra 3 vnt.

6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     2018 m. Spalio 26 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.                     Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu paštu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected]. (informaciniai tel.: +37060244582). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2018 m. Lapkričio 16 d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki 2018 m. Lapkričio 23 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Užsakovui, nei Organizatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                   Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra teikiami.

10.4.                   Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37060244582 ar el. paštu [email protected].


1 Priedas

Žadime dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

7702018837830

Skutimosi gelis Gillette Mach3 Pure&Sensitive 200ml

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018412662

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE (PROSHIELD)

7702018412457

Vyr.skut.galv.GILLETTE(PROSHIELD CHILL)4

7702018429646

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018360451

Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250

7702018435272

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018970261

Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml

3014260218799

Losj.po skut."Gillette Cool wave"[

3014260258313

Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[

7702018255610

Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

7702018082674

Skustuvas"GILLETTE MACH3 Sensitive"[1g.

3014260239633

Skust.galv. MACH3, 4vnt.

7702018866984

Skust.galv. FUSION, 4vnt.

7702018085514

Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt

7702018361892

Skust.pak. BLUE3 Sens Care3vnt

7702018867912

Skust.galv. SLALOM Plus, 5vnt.

7702018347810

Skustuvo galvutės Gillette BLUE 3, 6 vnt.+Skustuvas BLUE 3, 1Up

7702018037186

Skust.galv. BLUE 3, 3 vnt.

7702018020676

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018866946

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018867011

Skust.galv. FUSION, 2vnt.

7702018390816

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390786

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up

7702018085897

Skust. galv.FUSION PROGL.2vnt

7702018396825

Sk.galv.PROGL.FLEX 4+sk.kotel.                   

7702018426348

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018416370

Skust.galv. MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018425297

Skust.galv.MACH3,3+skust.Red,1

3014260283254

Skust.pak.BLUE II Plus, 5vnt.

3014260287030

Skust. pak. GILLETTE2, 5vnt.

7702018076130

Skust.pak. BLUE 3 raud.,3vnt

7702018032136

Skust.BLUE 3, 6vnt+2vnt

3014260247577

Sk.put.GILLETTE Moistur.,200ml

7702018357871

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018088423

Sk.žel.Mach3 Cl.&Sm.,200ml

3014260251970

Skust.galv. MACH3, 2vnt.

7702018085576

Skust.gal.FUSION PROGL.Pow,4v

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018037865

Skust.galv.MACH3 Sensitiv.2vnt

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

3014260214692

Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214678

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260220051

Sk.žel.GILL.Series Moist,200ml

7702018849031

Skust.pak.BLUE II, 5vnt.

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018867219

Skust.galv. FUSION Power,4vnt.

3014260251147

Skustuvas MACH3 1up

7702018457229

Gillette Blue 3 Cool, 3 vnt.

7702018457342

Gillette Blue 3 Cool, 6+2 vnt.

7702018459803

Sk.put. GilletteSeries Sensitive Cool.,250ml

7702018457786

Sk.gel. Gillette Series Sensitive Cool.,250ml

7702018465156

Skut. Gel. Gillette Fusion5 Ultra Moisturizing 200ml

7702018464715

Skut. Gel. Gillette Fusion5 Ultra Senstive 200ml

7702018464876

Skut. Gel. Gillette Fusion5 Ultra Senstive 75ml

5000174440256

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml

8001090556813

Losj.OLD SPICE Bearglove,100ml

5011321772335

Losj.OLD SPICE Original,100ml

4084500019195

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

5410076515691

Dez.OLD SPICE Champ.piešt,50ml

4015600862268

Dez.OLD SPICE Od.Block.piešt50

4015600862640

Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50

4084500940383

Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50

4084500940444

Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50

4084500490543

Dez.OLD SPICE Orig.piešt, 50ml

4084500490581

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

8001090159939

Dez.OLD SPICE Last.Legend 150

8001090605627

Dez.OLD SPICE S. Swagger 150ml

8001090533890

D.želė OLD SPICE Citron 400ml

8001090533920

D.želė OLD SPICE Timber 400ml

4084500978911

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

4084500978973

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml

4084500979437

D.želė OLD SPICE Bearglove 250

4771459060551

Dez.OLD SPICE Wolfthorn 150ml

4771459060636

Dez.OLD SPICE WhiteWater,150ml

4771459060643

Dez.OLD SPICE Citron, 150ml

4771459060650

Dez.OLD SPICE Timber, 150ml

8001090595157

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150

8001090660336

Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50

8001090660268

Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50

8001090542830

D.želė OLD SPICE S.Slugger,250

8001090496546

Shampoo HEAD & SHOULDERS Tea Tree, 400 ml

4084500610422

Shampoo HEAD & SHOULDERS Thick&Strong, 400 ml

5011321336032

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336049

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean , 400 ml

5011321336117

Shampoo HEAD & SHOULDERS Ocean, 400 ml

5011321336063

Shampoo HEAD & SHOULDERS Moisturizing, 400 ml

4084500610699

Shampoo HEAD & SHOULDERS for HER Anti Hairfall, 400 m

4084500821132

Shampoo HEAD & SHOULDERS  Apple 2in1, 360 ml

4084500105560

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 250 ml

4084500105539

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic, 250 ml

4084500015012

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean 2in1 225 ml

4015600734138

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classi Clean 2in1, 360 ml

4084500968158

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1 225 ml

4084500970403

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1, 360 ml

4084500105614

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol, 250 ml

5410076659456

Shampoo HEAD & SHOULDERS Apple Fresh  400 ml

4084500819689

Shampoo HEAD & SHOULDERS Nourish , 400 ml

8001090690234

Šampūnas H&S OLD SPICE 270ml

8001090690319

Šampūnas H&S INSTANT RELIEF 270ml

8001090690463

Šampūnas H&S  ANTI-HAIRFALL 270ml

8001090690395

Šampūnas H&S TOTAL CARE 270ml

8001090690562

Šampūnas H&S OIL CONTROL 270ml

8001090690531

Šampūnas H&S DEEP CLEANSING 270ml

8001090812018

H&S Shampoo TOTAL CARE  270ml -wc

8001090812056

H&S Shampoo DEEP CLEANSING  270ml-wc

8001090678492

Šampūnas H&S SMOOTH 270ml

8001090678010

Kondicionierius H&S SMOOTH 220ml

8001090678461

Šampūnas H&S REPAIR 270ml

8001090677983

Kondicionierius H&S REPAIR 220ml

8001090678430

Šampūnas H&S MOISTURE 270ml

8001090677952

Kondicionierius H&S MOISTURE 220ml