Vyrams

2017 Birželio 20 - Liepos 18 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Viskas, ko reikia pergalėms!

Pirk bet kurį GILLETTE arba OLD SPICE produktą su „Ačiū“ kortele ir laimėk vieną iš 3 laikrodžių GARMIN arba vieną iš 30 dovanų rinkinių!

Viskas, ko reikia pergalėms!
Laimėtojai

Sveikiname „GILLETTE“ ir „OLD SPICE“ žaidimo „Viskas, ko reikia pergalėms“  laimėtojus!

Laikrodžius „GARMIN“  laimėjo:

 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700655142306
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700642741418
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700648677327

Produktų „Gillette” ir „Old Spice” rinkinius laimėjo:

 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650034482
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700645726804
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700652382749
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700640018959
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700646106907
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700653674938
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650714455
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700655220722
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700645669632
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650578207
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650084826
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700654806976
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700653311861
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700654331736
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700645594467
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700648841402
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650329783
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700660168312
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700648152784
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700646289026
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700659248059
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700649470847
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700653401365
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700646263666
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650793756
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700649256238
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700650662902
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700655207992
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700654821611
 • АČIŪ kortelės nr. 9440003700646040858

Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, iki 08 04 d. turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 862645262).

Taisyklės

Akcijos „Viskas, ko reikia pergalėms rengimo sąlygos:

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas UAB „Sanitex”. Akcijos organizatorius yra  UAB „Partizanas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB “Partizanas”, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės XX ir XXX, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.  
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2017 06 20 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 07 18 (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų “Gillette” ar “Old Spice” produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
  • Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB “Partizanas”, UAB “Sanitex” ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 • PRIZŲ FONDAS
  • Pagrindiniai prizai - 3 (trys) „GARMIN fenix Saphire HR-grey with black silicon band“ laikrodžiai.
  • Papildomi prizai - 30 (trisdešimt) “Gillette” ir „Old spice“ produktų rinkinių. Produktų rinkinį sudaro: vyriškas sisteminis skustuvas “Gillette” PROSHIELD (17702018412631), vyriškas pieštukinis dezodorantas „Old spice“ STRONG SWAGGER (8001090159205), vyriška dušo želė „Old spice“  STRONG SWAGGER (8001090186546).
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
  • Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant “Gillette” ar “Old Spice“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.  
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2017 07 20 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 33 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai. 
  • Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti. 
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos. 
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 862645262). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui. 
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti Švitrigailos g. 11B.
  • Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 • SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2017 07 26 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, el. paštu [email protected] 
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 862645262 ar el. paštu [email protected] 

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

BAR kodas

Pavadinimas

7702018094455

Skut.putos GILLETTE (SENSITIVE)[200+100

7702018069255

Vienartiniai moteriški skustuvai VENUS (

7702018350339

Vienk .mot. skustuvai GILLETTE VENUS [3

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018412662

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE (PROSHIELD)

7702018412457

Vyr.skut.galv.GILLETTE(PROSHIELD CHILL)4

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018360451

Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250

7702018435272

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

3014260239633

Skust.galv. MACH3, 4vnt.

7702018866984

Skust.galv. FUSION, 4vnt.

7702018085514

Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt

7702018361892

Skust.pak. BLUE3 Sens Care3vnt

7702018390878

Skust. FUS.PROGL.FLEX.Ch.M.2up

7702018867912

Skust.galv. SLALOM Plus, 5vnt.

7702018037155

Skustuvas BLUE 3  1Up

7702018037186

Skust.galv. BLUE 3, 3 vnt.

7702018020676

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018866946

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018867011

Skust.galv. FUSION, 2vnt.

7702018867172

Skust.galv. FUSION Power,2vnt.

7702018390816

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390786

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up

7702018085897

Skust. galv.FUSION PROGL.2vnt

3014260262693

Skustuvas VENUS, 2 galv.

3014260262709

Skust.galv.VENUS, 4 vnt.

7702018088607

Skustuvas VENUS&Olay,1galv

7702018886166

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886364

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.

7702018018932

Skustuvas VENUS Embrace,1galv

7702018955527

Skust.galv.VENUS Embrace,4vnt

7702018364459

Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal

7702018401208

Mot.skust.galv.GILLETTE VENUS Swirl[4vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018426201

Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt

7702018396825

Sk.galv.PROGL.FLEX 4+sk.kotel.                    

5901464000221

Skust.galv.SENSOR Excel, 5vnt.

7702018426348

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018416370

Skust.galv. MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018425297

Skust.galv.MACH3,3+skust.Red,1

3014260283254

Skust.pak.BLUE II Plus, 5vnt.

7702018874293

Skust.pak. GILLETTE2, 10vnt.

3014260287030

Skust. pak. GILLETTE2, 5vnt.

7702018983452

Skust.pak. BLUE 3 Ice, 3 vnt.

7702018076130

Skust.pak. BLUE 3 raud.,3vnt

7702018032136

Skust.BLUE 3, 6vnt+2vnt

7702018069361

Skust.pak.BLUE II,mot.5+2 v.

7702018018116

Vien.sk.VENUS Simply 3 Plus,3v

7702018069316

Vien.sk.VENUS Simply2 4+2 vnt.

7702018012466

Sk.žel.SATIN CARE Dry ,200ml

3014260247577

Sk.put.GILLETTE Moistur.,200ml

3014260228675

Sk.put.GILLETTE Lemon, 200ml

7702018357871

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

3014260214692

Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214678

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260220051

Sk.žel.GILL.Series Moist,200ml

7702018290994

Sk.žel.Mach3 Defense.,200ml

7702018088423

Sk.žel.Mach3 Cl.&Sm.,200ml

7702018089659

Sk.žel.FUSION PROGL.Hyd.200ml

7702018089901

Sk.žel.FUSION PROGL.Hydr.75ml

7702018849031

Skust.pak.BLUE II, 5vnt.

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018405145

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PROT[200ml

7702018872749

Sk.žel.FUSION Sensitive, 200ml

7702018867219

Skust.galv. FUSION Power,4vnt.

3014260251147

Skustuvas MACH3 1up

3014260223007

Sk.þel.SATIN CARE Sens., 200ml                    

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

3014260251970

Skust.galv. MACH3, 2vnt.

7702018037216

Skust.galv. BLUE 3, 6 vnt.

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018032181

Vyr.vienkart.skustuv.GILLETTE BLUE 3[6+2

8001090159939

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (LASTING LEGEND)

8001090159106

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE (LASTING LEGEND)

8001090160058

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (STRONG SWAGGER)

8001090159205

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE (STRONG SWAGGER)

8001090186546

Vyr.dušo želė OLD SPICE(STRONG SWAGGER)

4015600859596

Losj.OLD SPICE Bearglove,100ml

4015600862268

Dez.OLD SPICE Od.Block.piešt50

4084500479821

Dez.OLD SPICE WhiteWater 125ml

4084500490581

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

4084500490543

Dez.OLD SPICE Orig.piešt, 50ml

4084500019195

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

4015600306595

Dez.OLD SPICE Wolfthorn125ml

5410076515691

Dez.OLD SPICE Champ.piešt,50ml

5000174440256

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml

4084500978973

Vyr.dušo želė OLD SPICE (WOLF THORN)[400

4084500979529

Vyr. dušo želė OLD SPICE CITRON[250ml

4084500979550

Vyr. dušo želė OLD SPICE TIMBER[250ml

4084500940512

Vyr.Puršk.dez. OLD SPICE CITRON

4084500940543

Vyr.Puršk.dez. OLD SPICE TIMBER

4084500940383

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE CITRON

4084500940444

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE TIMBER

4084500978911

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

5011321772335

Losj.OLD SPICE Original,100ml

4771459060551

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WOLFTHORN) [150

4771459060636

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WHITE WEATER)150

4771459060643

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (CITRON) [150

4771459060650

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (TIMBER) [150

4084500979437

Vyriška dušo želė OLD SPICE BEARGLOVE