Namų priežiūrai

2017 Rugsėjo 28 - Lapkričio 1 d.
Akcija vyksta: RIMI

Ir Tavo diena taps geresnė!

Pirk Ariel, Lenor, Fairy, Ambi Pur produktų ir laimėk vieną iš 5 garų lygintuvų Tefal! 

Ir Tavo diena taps geresnė!
Laimėtojai

Sveikiname! Žemiau nurodytų "Mano Rimi" kortelių savininkai laimėjo garų lygintuvus „Tefal“:

"Mano Rimi" kortelės numeris :

9440385200611824764

9440385200612023473

9440385200600726368

9440385200607443868

9440385200608846440

Prizų laimėtojai dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi, paskambindami  telefono numeriu +370-673-71027 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

Taisyklės

1.ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1.Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).

1.2.Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: (toliau – Organizatorius).

2.ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimas vyksta visose „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

3.ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimas prasideda 2017 m. rugsėjo 28 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2017 m. lapkričio 1 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4.PRIZŲ FONDAS

4.1. Garų lygintuvai rūbams „Tefal“ – prizų fonde yra 5 vnt.

5.ŽAIDIMO DALYVIAI

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) „RIMI“ prekybos tinkle įsigiję bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „ARIEL“, „LENOR“, „BONUX“, „FAIRY“, „AMBI PUR“ produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortelę „Mano RIMI“.

5.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Multiplex“, UAB „Sanitex“ ir darbuotojai.

6.DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1. (nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) įsigyti bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „ARIEL“, „LENOR“, „BONUX“, „FAIRY“, „AMBI PUR“ produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikti RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

6.2. Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę ir pirkdami  bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „ARIEL“, „LENOR“, „BONUX“, „FAIRY“, „AMBI PUR“ produktų, kurie nurodyti šių taisyklių priede Nr.1, bus automatiškai užregistruojami žaidime.

6.3. Papildoma registracija, norint dalyvauti  Žaidime nereikalinga.

6.4. Žaidimo dalyviu automatiškai užregistruojamas asmuo, kurio vardu yra užregistruota Žaidimo metu pateikta lojalumo kortelė „Mano RIMI“.

6.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų „RIMI“ prekybos tinkle ir atsiskaitymo už produktus metu pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6. Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelės kopiją.

7.LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1. 2017 m. lapkričio 3 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistruotų dalyvių išrenkami 5 Prizų laimėtojai,

7.2.Žaidimo laimėtojų viešai paskelbiami interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt  iki 2017 m. lapkričio 7 d.

7.3.Žaidimo laimėtojai apie laimėjimą yra informuojami SMS žinute per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2017 m. lapkričio  9 d.). SMS žinutė siunčiama telefono numeriu, nurodytu lojalumo kortelės duomenų bazėje.

7.3.1. Jeigu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje laimėtojo telefono numeris nenurodytas, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt.

7.4.Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, paskambindamas  telefono numeriu +370-673-71027 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

7.4.1. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją el.paštu [email protected] per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos.

7.4.2. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopijos arba nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7.5. Žaidime dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi žaidimų organizavimo tikslais.

8.PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2. Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.

8.3. Laimėtojai, įvykdę 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 9.00 – 18.00), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

8.4.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5. Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus

8.6.Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus

9.SKUNDAI

9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio  31 d.

9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.Baigiamosios nuostatos

10.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2.  Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt 

10.3.  Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt


1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

Barkodas

Prekės pavadinimas

5410076217069

AMBI PUR SPRAY  FRESHELLE OW 300ML

4084500998148

Air fr.AMBI PUR Gel Crys.Fresh&Cool,150g

4084500998063

AMBI PUR Gel Crystal Eucalyptus & Lime

5410076876860

Spray AMBI PUR Fresh.Thai Orchid,300ml

5410076217090

AMBI PUR SPRAY  FRESHELLE FS 300ML

8001090381750

Skalbimo milteliai ARIEL  COLOR 5.25KG/ 70 skalbimų dėžė

4084500393059

Skalbimo skystis ARIEL MOUNTAIN SPRING 4.55L/70 skalbimų

4084500582316

skalbimo skystis ARIEL COLOR 4.55L/70 skalbimų

8001090309679

Sk.kaps.ARIEL Color3in1,36vnt                    

8001090309716

Sk.kaps.ARIEL MS,36vnt                           

8001090309754

Sk.kaps.ARIEL TOL3in1,36vnt                      

8001090309839

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,36vnt                    

8001090592491

Sk.kaps.ARIEL Lavender,14vnt                     

8001090592583

Liquid Tabs ARIEL Lavender 28 pcs.

4084500702936

Sk.milt.ARIEL Color, 20 sk.

4084500716612

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 20sk.

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

4084500702899

Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.

4084500716322

Sk.milt.ARIEL MS, 20 sk.

4084500716414

Sk.milt.ARIEL MS, 40 sk.

4084500703018

Sk.milt.ARIEL Color, 40 sk.

8001090348869

Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt

8001090348906

Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt

8001090348944

Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt

8001090348982

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt

8001090457387

Sk.kaps.ARIEL MS,12vnt

8001090309556

Sk.kaps.ARIEL Color,28vnt

8001090309594

Sk.kaps.ARIEL MS,28 vnt

8001090309631

Sk.kaps.ARIEL TOL,28vnt

8001090309792

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,28vnt

4084500392328

Sk.skyst.ARIEL MS, 20sk

4084500394759

Sk.skyst.ARIEL TOL, 20sk

4084500582132

Sk.skyst.ARIEL Color, 20sk

4084500394339

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 20sk

8001090235060

Sk.skyst.ARIEL Baby, 20sk

8001090234988

Sk.skyst.ARIEL Baby, 40sk

4084500392564

Sk.skyst.ARIEL MS, 40 sk.

4084500394834

Sk.skyst.ARIEL TOL, 40 sk.

4084500582187

Sk.skyst.ARIEL Color, 40 sk.

4084500394407

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 40sk

4084500721548

Sk.milt. BONUX Color, 4 sk

4084500721845

Sk.milt. BONUX Magnolia, 4 sk

4084500721586

Sk.milt.BONUX Color 20sk

4084500721883

Sk.milt.BONUX Magnolia 20sk

4084500721289

Sk.milt.BONUX ActiveFresh 20sk

4084500722545

Sk.milt.BONUX Tropical, 20sk

4084500721623

Sk.milt.BONUX Color 40sk

4084500721920

Sk.milt.BONUX Magnolia 40sk

4084500721326

Sk.milt.BONUX ActiveFresh 40sk

8001090218971

Sk.skyst.BONUX IceFresh, 20sk.

8001090219510

Sk.skyst.BONUX Rose, 20 sk.

8001090219015

Sk.skyst.BONUX Color, 20 sk.

8001090219053

Sk.skyst.BONUX Color, 40 sk.

4015400956082

Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml

4015400956181

Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml

4015400956303

Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml

4015400956358

Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450

4015400957973

Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml

8001090016164

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,24vn

8001090016102

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,48vn

8001090015921

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon18v

8001090033130

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon37v

8001090118530

Indų plov.FAIRY Chamomile 900

4015400958130

Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900

4015400955337

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,430ml

4015400955405

Ind.pl.FAIRY Platin. Artic,430

4015400955580

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,650ml

4015400955702

Ind.pl.FAIRY Platin.Artic650ml

8001090016065

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Green,24vn

8001090016126

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Green,48vn

8001090016089

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,36vn

8001090039194

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon27v

8001090015945

Ind.kaps.FAIRY Platin.Lemon45v

8001090481375

Lenor Unstoppables Dreams , 275g

4084500962866

Lenor Unstoppables Fresh, 275g

4084500962897

Lenor Unstoppables Lavish,275g

4084500962927

Lenor Unstoppables Bliss, 275g

8001090199690

Mink.LENOR Emerald&Ivory,780ml

8001090199737

Mink.LENOR Gold Orchid, 780ml

8001090199652

Mink.LENOR Diam & Lotus, 780ml

8001090199850

Mink.LENOR Wild Flower, 780ml

8001090206978

Mink.LENOR Soft Embrace, 930ml

8001090206930

Mink.LENOR Gentle touch, 930ml

8001090206817

Mink.LENOR Moonlight, 930ml

8001090206893

Mink.LENOR Summer, 930ml

8001090206855

Mink.LENOR Spring, 930ml

8001090200259

Mink.LENOR Wild Flower, 1500ml

8001090200051

Mink.LENOR Diam & Lotus,1500ml

8001090200136

Mink.LENOR Gold Orchid, 1500ml

8001090200099

Mink.LENOR Emerald&Ivory, 1500

8001090207135

Mink.LENOR Spring, 1900ml

8001090207173

Mink.LENOR Summer Breeze, 1900

8001090207210

Mink.LENOR Gentle Touch,1900ml

8001090207258

Mink.LENOR Soft Embrace,1900ml

8001090555540

Liquid Tabs LENOR Flower Bouquet 14 pcs.

8001090552440

Liquid Tabs LENOR Waterlily 14pcs.

8001090552501

Liquid Tabs LENOR Silk Orchid 14 pcs.

8001090504876

Fabric Soft.LENOR SilkTree Bloss.750ml

8001090504906

Fabric Soft.LENOR Shea Butte.750ml

8001090504937

Fabric Soft. LENOR Deep. Minerals750ml

8001090504968

Fabric Soft.LENOR Silk Tree Blos.1380 ml

8001090504999

Fabric Soft.LENOR Shea Butt.1380 ml

8001090505026

Fabric Soft.LENOR Deep. Minerals1380 ml