Namų priežiūrai

2021 Spalio 12 - 25 d.
Akcija vyksta: Rimi

Švaros dienų žaidimas!

Pirk, registruokis ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Švaros dienų žaidimas!
Laimėtojai

Sveikiname!


Skalbimo mašiną laimėjo:

Čekio nr. 24/213681


Produktų rinkinius laimėjo:

33/707162
232/652720
: RIMI3000249852
74/1725036
509/724853
14/103030
275/2408332
68/234800
249/2634718
168/788500


Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta internetinė prekių parduotuvė www.rimi.lt/e-parduotuve  ir visos fizinės RIMI parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2021 m. Spalio 12 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Spalio 25 d. (paskutinė Akcijos diena).

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 10 12 iki  2021 10 25) fizinėse RIMI parduotuvėse arba internetinėje parduotuvėje www.rimi.lt/e-parduotuve įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais ARIEL, FAIRY, LENOR arba AMBIPUR (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį arba užsakymo numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          Electrolux EW9W249W skalbimo mašina su džiovinimu! Prizų fonde 1 vnt.

•                          Švaros prekių rinkiniai! Prizų fonde 10 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt 

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2021 m. Spalio 26d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 11 (vienuolika) laimėtojų, jie atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojų vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį ar išklotinę.

9.2.                     Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Lapkričio 08d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui; 

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001841958330

FAIRY ADW AIO YELLOW 28CT

8001841948980

FAIRY ADW AIO YELLOW 56CT

8001841958590

FAIRY ADW AIO YELLOW 80CT

8001841948461

FAIRY ADW PLAT YELLOW 24CT

8001841948584

FAIRY ADW PLATI YELLOW 48CT

8001841948799

FAIRY ADW PLATI YELLOW 66CT

8001841893617

FAIRY ADW PLAT-PLUS YELL 38CT

8001841956695

FAIRY ADW PLAT-PLUS YELL 52CT

8001841893655

FAIRY ADW PLATPLUS GREEN 38CT QW

8001841948348

FAIRY ADW PLT-PLS GRN 52CT QW

8006540089569

FAIRY ACTIVE FOAM 350ML

8006540089606

FAIRY ACTI FOAM REFILL 375ML

8006540019719

FAIRY EXT HYGIENE 700ML

8006540019672

FAIRY LEMON&LIME 700ML

8001841502670

Dishwashing liquid Fairy Lemon&Lime 905ml

8001841502816

Dishwashing liquid Fairy Extra Hygiene 905ml

4015400956082

Hdw base lemon 450ml

4015400956303

Hdw base sensitive chamomile 450ml

4015400956358

Hdw base sensitive tea tree & mint 450ml

4015400957973

Fairy hdw lemon 900ml

4015400958130

Fairy hdw sensitive teatree&mint 900ml

8001090118530

Fairy hdw sensitive chamomile&vite 900ml

8001841785691

FAIRY Naturals HDW LAVE ROSMARY 650ml

8001841785738

FAIRY Naturals HDW BERG GINGER 650ml

8001090570413

Ambi Pur Spray Freshelle Lenor Spring Awakening 300ml                

8001841096926

Ambi Pur  Freshelle Lenor Gold Orchid 300ml

8001841234892

Ambi Pur Merlion Lenor

8001841461694

Ambi Pur Merlion  Cotton

4015600899943

AMBI PUR CAR mini OCEAN MIST 2ml

4015600900014

AMBI PUR CAR mini FLOWERS&SPRING 2ml

4084500341845

AMBI PUR CAR mini MOONLIGHT VANILLA 2ml

8006540115251

Liquid tabs Ariel color 26 pcs

8006540115299

Liquid tabs Ariel mountain spring 26pcs

8006540115336

Liquid tabs Ariel touch of Lenor 26pcs

8006540115374

Liquid tabs Ariel sensitive 26pcs

8001841598000

Liquid tabs Ariel color 33 pcs

8001841597966

Liquid tabs Ariel mountain spring 33 pcs

4084500716285

Ariel MOUNTAIN SPRING POWDER 4 WASHES

8001841681825

Powders Ariel MOUNTAIN SPRING 18 wl

8001841681788

Powders Ariel COLOR 18 wl

8001841681948

Powders Ariel MOUNTAIN SPRING 36 wl

8001841681986

Powders Ariel COLOR 36 wl

8001090791559

Liquid laundry detergent Ariel Color 40 wl

8001090791474

Liquid laundry detergent Ariel Color 20 wl

8001090790606

Liquid laundry detergent Ariel Mountain 20 wl

8001090790941

Liquid laundry detergent Ariel Touch of Lenor 40 wl

8001090790705

Liquid laundry detergent Ariel Mountain 40 wl

8006540117002

Ariel SUD Color 13pcs    

8006540117088

Ariel SUD Touch of Lenor 13pcs

8006540116968

Ariel SUD Mountain Spring 13pcs

8006540117125

Ariel SUD Sensitive 13pcs     

8006540117286

Ariel SUD Unstopables 12 pcs

8006540117408

Ariel SUD Complete 23 pcs

8006540251058

Ariel SUD Extra Clean 23 pcs

8006540117361

Ariel SUD Active 23 pcs

8006540117484

Ariel SUD Unstopables 23 pcs

8006540251096

Ariel SUD Extra Clean 30 pcs

8006540135914

Ariel SUD Color 46 pcs

8006540135952

Ariel SUD Mountain Spring 46 pcs

8006540251133

Ariel SUD  Extra Clean 41 pcs

8006540108505

Ariel powders Tolcolun 2.25KG 30 wl

8006540120255

Ariel liquid Sensitive 990ML/18 wl

8006540209561

Ariel liquid Sensitive 1.925L/35 wl

8006540095331

Ariel liquid Extra Clean 1.925L/35 wl

8006540120217

Ariel liquid Sensitive 2.310L/42

8006540095379

Ariel liquid Extra Clean 2.31L/42

8006540251010

ARIEL SUD EXTRA CLEAN 12 PCS

8006540117644

ARIEL SUD UNSTOPPABLES 30 PCS

8006540117569

Ariel SUD Complete 30 pcs

8006540112670

Ariel SUD Complete 41 pcs

8006540108468

Ariel powders Extra Clean 2.25 KG 30 wl

8001090206855

Fabric condition. Lenor spring awakening

8001090206930

Fabric conditioner Lenor gentle touch

8001841376080

Fabric softener Lenor Emerald & Ivory Fl

8001841375762

Fabric softener Lenor Gold Orchid, 750ml

8001841376042

Fabric softener Lenor Diamond & Lotus Fl

8001841375489

Fabric cond.Lenor Spring Awakening, 1,8l

8001841375564

Fabric condit.Lenor Sensitive, 1,8l

8001841375809

Fabric softener Lenor Amethyst & Floral 750ml

8001841375885

Fabric softener Lenor Gold Orchid, 1,42L

8001841375724

Fabric softener Lenor Emerald & Ivory Fl

8001841375687

Fabric softener Lenor Diamond & Lotus Fl

8001841375922

Fabric softener Lenor Amethyst & Floral 1,42L

8001841372082

Lenor Gold Orchid 2000ml

8001841372129

Lenor Amethyst 2000ml

8006540241288

Fabric softener LENOR FRESH WIND 504ML (POP)

8006540241318

Fabric softener LENOR PINK BLOSSOM 504ML (POP)

8006540241066

Fabric softener LENOR SUMMER DAY 504ML (POP)

8006540241233

Fabric softener LENOR FRES WIND 840ML (POP)

8006540240960

Fabric softener LENOR PINK BLOSSOM 840ML (POP)

8006540241158

Fabric softener LENOR SUMMER DAY 840ML (POP)