Moterims

2021 Rugpjūčio 31 - Rugsėjo 13 d.
Akcija vyksta: Rimi

Registruokis ir laimėk!

Pirk, registruokis ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Registruokis ir laimėk!
Laimėtojai

Fotoepiliatorius BRAUN PL5137 laimėjo čekio nr.:

63/168464

199/409046

5/101365


Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta yra visos fizinės RIMI parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2021 m. Rugpjūčio 31 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Rugsėjo 13 d. (paskutinė Akcijos diena).

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 08 31 iki  2021 09 13) fizinėse RIMI parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais DISCREET, ALWAYS, TAMPAX arba NATURELLA (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Pirkimo kvitą reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          Fotoepiliatorius Braun Silk-Expert Pro 5! Prizų fonde 3 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt 

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2021 m. Rugsėjo 14d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį.

9.2.                     Visiems laimėtojams prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Spalio 11d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui; 

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090361912

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

8006540211380

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

8001841449906

Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt

4015400563846

Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v

4015400746812

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400437932

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.

8001090586032

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.

8001090585592

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

8001841280561

Hig.įkl.NATURELLA TO GO,20vnt.

8001090604040

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt

8001090603807

Hig.įkl.NATURELLA[Liners Regular;100vnt.

8001841658421

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 22 v

8001841658384

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v

8001841657868

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 10 v

8001841658117

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

8001090170354

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090162076

Hig.įkl.DISCREET Normal,60vn

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001841300511

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Reg.16v

8001841300573

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup.16v

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

8006540358498

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

8006540352960

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

8006540353004

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

8001090993465

Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16

8001090993502

Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt