Namų priežiūrai

2021 Balandžio 13 - Gegužės 10 d.
Akcija vyksta: Maxima

Protingas pasirinkimas!

Pirkite bet kurį produktą ARIEL, LENOR, FAIRY, AMBI PUR su AČIŪ kortele ir laimėkite!

Protingas pasirinkimas!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!


Dulkių siurblį šluotą DYSON V8 ABSOLUTE laimėjo:

AČIŪ kortelės savininkas (-ė)

1. 9440003700658852943

2. 9440003700663573104

3. 9440003700641436754

4. 9440003700655038769


Produktų rinkinį laimėjo:

AČIŪ kortelės savininkas (-ė)

1. 9440003700654906362

2. 9440003700642416557

3. 9440003700641926382

4. 9440003700654931337

5. 9440003700651940356

6. 9440003700655117456

7. 9440003700650364673

8. 9440003700643454045

9. 9440003700644292980

10. 9440003700661630674

11. 9440003700640072378

12. 9440003700640769965

13. 9440003700644148174

14. 9440003700650890388

15. 9440003700659003868

16. 9440003700661763640

17. 9440003700641832440

18. 9440003700661717950

19. 9440003700648539360

20. 9440003700657713047

21. 9440003700659506100

22. 9440003700660134942

23. 9440003700660240897

24. 9440003700662024919

25. 9440003700662527929

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2021 05 31 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos tel. +370 683 86960.

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Totem promo“ toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo balandžio 13 d. (pirmoji Akcijos diena) iki gegužės 10 d. (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

4.2.                     Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.                     Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „ARIEL, LENOR, FAIRY, AMBI PUR“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected] pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

 

4.7.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

 

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Produktų rinkiniai. Prizų fonde 25 vnt. prizų.

5.2.                     Dulkių siurblys šluota „DYSON V8 ABSOLUTE”. Prizų fonde 4 vnt. prizų.

 

 

6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     Gegužės 11 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.                     Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 29 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt ir www.geraspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 868386960.). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu: Subačiaus g.23/2, Vilnius, 10:00 – 17:00.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki gegužės 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. 868386960, el. paštas [email protected] .

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

 

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                   Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

10.4.                   Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

11.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 868386960 ar el. paštu [email protected]


1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN

Prekės pavadinimas

5410076217069

Oro gaiviklis AMBI PUR[ocean;300ml

8001090790705

Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 40sk

8001090791559

Skystas skalbiklis ARIEL COLOR; 40sk

8001090713230

Oro gaiv.AMBI PUR PREM THAI ESCAPE;300ml

8001090570413

Oro gaiv.AMBI PUR FRESHELLE LENOR;300ml

8001090867070

Kvap.granulės LENOR UNSTOP FRESH;210g

8001090867179

Kvap.granulės LENOR UNSTOP SPORT;210g

8001841096926

Oro gaiviklis AMBI PUR GOLD ORCHID;300ml

8001841375885

Skalb.minkšt.LENOR GOLD ORCHID;1420ml

8001841375489

Skalb.minkšt.LENOR SPRING AWAKENING;1,8l

8001841375687

Skalb.minkšt.LENOR DIAMOND&LOTUS;1420ml

8001841598635

Skalb.kaps.ARIEL COLOR;26vnt.

8001841598598

Skalb.kaps. ARIEL MS;26vnt.

8001841598086

Skalb.kaps. ARIEL TOL;26vnt

8001841598512

Skalb.kaps. ARIEL ULTRA OXI;31vnt.

8001841598000

Skalb.kaps.ARIEL COLOR 3IN1;33vnt.

8001841597966

Skalb.kaps.ARIEL MS;33vnt.

8001841681986

Skalb.milt. ARIEL MS;36skalb.2,7kg

8001841681948

Skalb.milt.ARIEL COLOR;36skalb.2,7kg   

8001090980700

Skalb.kapsulės LENOR SPRING AWAKE;28vnt

8001090980748

Skalb.kapsulės LENOR GOLD ORCHID;28vnt

8001841948799

Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;66vnt

8001841956695

Indap.kaps.FAIRY PLAT.+LEMON;52vnt

8001090790606

Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 20sk

8001090791788

Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 20sk

8001090791474

Skystasis skalbiklis ARIEL COLOR; 20sk

4015400956082

Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml

8001090348869

Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt

8001090348906

Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt

8001841681825

Skalb.milt. ARIEL MS;18skalb.1,35kg

8001841598307

Skalb. kapsulės ARIEL TOL;13vnt

4015400957973

Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml

4015400958055

Indų plovik.FAIRY Apple 900ml

4015400958130

Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900ml

8006540089569

Indų plovimo putos FAIRY FOAM;350ml

5410076217090

Oro gaiviklis AMBI PUR[flower;300ml

4015600570194

El.gaiv. AMBI PUR[Sky 20ml

4015600570361

El.gaiv. AMBI PUR Orchid ref;20ml

4015600570309

El.gaiv.AMBI PUR[April,20ml RF

4015600570422

El.oro gaiv.AMBI PUR OCEAN WIND 20ml

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

4084500702899

Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.

5410076877027

Gaiv.AMBI PUR Fr.VANILLA 300 ml

4015400956181

Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml

4015400956303

Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml

4015400956358

Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450ml

8001090118530

Indų plov.FAIRY Chamomile 900ml

4015400958017

Indų plovik.FAIRY Orange 900ml

4015400956150

Indų plovikl.FAIRY,Orange450ml

4015400956266

Indų plovikl.FAIRY,Pomeg,450ml

4015400958093

Indų plovik.FAIRY Pomeg. 900ml

8001090206855

Minkštiklis LENOR [Spring Awakening 930m

8001090206930

Minkštiklis LENOR [Gentle touch, 930ml

8001090348944

Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt

8001090348982

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt

8001090504876

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 750ml

8001090504937

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Min, 750ml

8001090504968

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 1,38 l

8001090505026

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Miner 1,38l

8001090791900

Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 40sk

8001090791863

Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 20sk

8001090790903

Skyst.skalb. ARIEL TOUCH OF LENOR; 20sk

8001090791313

Skyst. skalbiklis ARIEL SENSITIVE; 40sk

8001090791825

Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 40sk

8001090713278

Oro gaiv.AMBI PUR PREM CARIBBEAN;300ml

8001090567567

Audinių gaiviklis AMBI PUR LENOR; 500ml

8001090981134

Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;40 sk.,2,2L

8001090981172

Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;40sk,2,2L

8001090981219

Skyst.skalb.LENOR SPRING;40sk,2,2L

8001090867223

Kvap.granulės LENOR UNSTOP DREAMS;210g

8001841182223

Kvap.granulės LENOR AMETHYST;210g

8001841158037

Skalb.minkšt.LENOR SECRETS BLUSH;900ml

8001841158068

Skalb.minkšt.LENOR SECRETS CHARM;900ml

8001841254654

Skalb.kapsulės ARIEL COLOR&STYLE;13vnt

8001841183114

Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;13vnt

8001841182193

Kvap.granulės LENOR SPRING AWAKE;210g

8001841182285

Kvap.granulės LENOR GOLD ORCHID;210g

8001841158099

Skalb.minkšt.LENOR SECRETS MYSTERY;900ml

8001841158129

Skalb.minkšt. LENOR SECRETS KISS;900ml

8001090206817

Skalb.minkšt.LENOR LAV&CAM;930ml

8001841125985

El.oro gaiv.AMBI PUR 3V SPRING AWAK;20ml

8001841227955

E. oro g. AMBI PUR, p., SPRING A., 20 ml

8001841376042

Skalb.minkšt.LENOR DIAMOND&LOTUS;750ml

8001841375564

Skalb.minkštiklis LENOR SENSITIVE;1,8l

8001841375762

Skalb.minkšt.LENOR GOLD ORCHID;750ml

8001841375403

Skalb.minkšt.LENOR FRESH MEADOW;1,8l

8001841375366

Skalb.minkšt.LENOR FLORAL ROMANCE;1,8l

8001841375526

Skalb.minkšt.LENOR SUMMER BREEZE;1,8l

8001841376080

Skalb.minkšt.LENOR EMERALD&IVORY;750ml

8001841375809

Skalb.minkšt.LENOR AMETHYST&FLORAL;750ml

8001841375960

Skalb.minkšt.LENOR MORNING DEW;1420ml

8001841375922

Sk.minkšt.LENOR AMETHYST&FLORAL;1420ml

8001841375724

Skalb.minkšt.LENOR EMERALD&IVORY;1420ml

8001841376004

Skalb.minkšt.LENOR SPARKLING;1420ml

8001841234892

Oro gaiviklis AMBI PUR LAVENDER;1vnt

8001841461694

Oro gaiv.AMBI PUR FLOWER;1vnt

8001841234854

Oro gaiv.AMBI PUR JAPAN;1vnt

8001841661155

Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;24vnt.

8001841598550

Skalb.kaps. ARIEL COLOR&STYLE;24vnt.

8001841598475

Skalb.kaps. ARIEL ULTRA OXI;24vnt.

8001841597881

Skalb.kaps. ARIEL SENSITIVE;26vnt.

8001841598345

Skalb.kaps.ARIEL TOL UNSTOP;24vnt

8001841681788

Skalb.milt.ARIEL COLOR;18skalb.1,35kg  

8001841681863

Skalb.milt. ARIEL TOL;18skalb.1,35kg

8001841682020

Skalb.milt.ARIEL TOL;36skalb.2,7kg  

8001841598048

Skalb.kaps.ARIEL TOL UNSTOP;31vnt.

8001841598437

Skalb.kaps. ARIEL COLOR&STYLE;31vnt.

8001841598260

Skalb.kaps.ARIEL ACTIVE DEO-FRESH;31vnt.

8001090980663

Skalb.kapsulės LENOR AMETHYST;28vnt

8001841000640

Oro gaiviklis AMBI PUR ORIENTAL;300ml

8001841615578

Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;18sk

8001841615493

Skyst.skalb.LENOR SPRING AWAK;18sk

8001841615455

Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;18sk

8001841502670

Indų ploviklis FAIRY PLAT LEMON;905ml

8001841502816

Indų ploviklis FAIRY EXTRA HYGIENE;905ml

8001841234816

Oro gaiv.AMBI PUR FLOWER;1VNT

8001841375441

Skalb.minkšt.LENOR LAV&CAM;1800ml

8001841958330

Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;28vnt

8001841948980

Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;56vnt

8001841958590

Indap.kaps FAIRY ALLin1 LEMON;80vnt

8001841948461

Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;24vnt

8001841948584

Indap.kaps.FAIRY PLAT.LEMON;48vnt

8001841893617

Indap.kaps.FAIRY PLAT.+LEMON;38vnt

8001841893655

Indap.kaps.FAIRY PLAT.+GREEN;38vnt

8001841948348

Indap.kaps.FAIRY PLAT.+GREEN;52vnt

8006540019672

Indų plov.FAIRY PLAT.LEMON&LIME;700ml

8006540019719

Indų plov.FAIRY EXTRA HYGIENE;700ml

8006540089606

Indų plov.putų FAIRY FOAM papild;375ml