Šeimai

2020 Rugpjūčio 10 - Rugsėjo 14 d.
Akcija vyksta:

Pratęsk savo atostogas!

PIRK P&G produktus: „Always“ , „Naturella“ , ,, Discreet“ , ,,Tampax“ , „Head & Shoulders” , ,,Oral–B” , ,,Old Spice” , ,,Blend-a-med” , ,,Gillette” , ,,Gillette Venus” ,  ,,Pampers” , ,,Ariel” , ,,Lenor” , ,,Fairy” , ,,Herbal Essences” , ,,Aussie” , ,,Pantene” , ,,Ambi Pur” ir LAIMĖK!

Akcijos registracija baigėsi

Pratęsk savo atostogas!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

100 Eur vertės "Gera dovana" korteles laimėjo: 

-Jolanta Kasciukevičienė

-Gediminas Pukėnas

-Janina Kudžmienė

-Romutė Braslauskienė

-Itana Morkunienė

-Evaldas Žilinskas

-Jonas Lukosevicius

-Marytė Ramoškienė

-Rasa Sadzevičienė

-Mindaugas Valatkevičius

Taisyklės

Akcijos „Pratęsk savo atostogas!” rengimo sąlygos:

 

1.AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

 1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

 1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

  2. AKCIJOS VIETA

 2.1. Akcijos vykdymo vietos yra visi prekybos centrai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuose prekiaujama Akcijos produktais.

 


3. AKCIJOS TRUKMĖ

 3.1. Akcija vyksta nuo 2020m. Rugpjūčio 10d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. Rugsėjo 14 d. (paskutinė Akcijos diena). 

3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2020 08 10) iki  2020 09 14) įsigiję bent 1 (vieną) iš Lietuvos Respublikos prekybos tinkluose parduodamų P&G produktų: „Always“ , „Naturella“ , ,, Discreet“ , ,,Tampax“ , „Head & Shoulders” , ,,Oral–B” , ,,Old Spice” , ,,Blend-a-med” , ,,Gillette” , ,,Gillette Venus” ,  ,,Pampers” , ,,Ariel” , ,,Lenor” , ,,Fairy” , ,,Herbal Essences” , ,,Aussie” , ,,Pantene” , ,,Ambi Pur”.

4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti savo pirkimo čekį internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt .

4.3. Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

4.4. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ darbuotojai.5. PRIZŲ FONDAS

 5.1. Prizinis fondas:

100 Eur vertės „Gera Dovana“ dovanų kortelė. Prizų fonde 10 vnt.prizų, kurie atiteks 10 laimėtojų. 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir užregistruodamas pirkimo čekį internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt .

6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo čekį. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 

 6.4. Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui registracijoje dalyvavusių asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. 2020 m. rugsėjo 15 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Akcijos laimėtojo čekio numeris, vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt  , per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.
9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus patys, iki rugpjūčio 27 d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Informaciniai paštas: [email protected]

9.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus patys, iki rugpjūčio 27 d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Informaciniai paštas: [email protected]

9.3. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.5. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.6. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

 9.7. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

  

 10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. Spalio 1 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

 10.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.11. PAPILDOMA INFORMACIJA11.1. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]