Šeimai

2021 Liepos 20 - Rugpjūčio 16 d.
Akcija vyksta: Rimi

Pratęsk savo atostogas!

Pirk P&G produktų ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Pratęsk savo atostogas!
Laimėtojai

Sveikiname! 

100 Eurų vertės Makaliaus kelionių dovanų čekius laimėjo: 

530/1859254

37/274792

115/1998

Nr. 436961

83/564970

22/100269

20/318541

13/2308735

176/766550

82/110664

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta internetinė prekių parduotuvė www.rimi.lt/e-parduotuve  ir visos fizinės RIMI parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2021 m. Liepos 20 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Rugpjūčio 16 d. (paskutinė Akcijos diena).

 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 07 20 iki  2021 08 16) fizinėse RIMI parduotuvėse arba internetinėje parduotuvėje www.rimi.lt/e-parduotuve įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais ARIEL, LENOR, FAIRY, AMBI PUR, GILLETTE, VENUS, BLEND-A-MED, ORAL-B, OLD SPICE, SECRET, HEAD&SHOULDERS, PANTENE, HERBAL ESSENCES, ALWAYS, NATURELLA, DISCREET, TAMPAX ir PAMPERS (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį arba užsakymo numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Pirkimo kvitą arba užsakymo numerį ir išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          100 Eurų vertės Makaliaus kelionių dovanų čekis. Prizų fonde 10 vnt.

 

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją arba užsakymo numerį ir išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito/užsakymo numerio, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

 

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2021 m. Rugpjūčio 17d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

 

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

 

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2.                     Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Rugsėjo 10d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui;

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

 

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]

Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

8006540115251

Sk.kaps.ARIEL Color, 26vnt

8006540115299

Sk.kaps.ARIEL MS, 26vnt

8006540115336

Sk.kaps.ARIEL TOL, 26vnt

8006540115374

Sk.kaps.ARIEL Sensitive, 26vnt

8001841598000

Sk.kaps.ARIEL Color, 33vnt

8001841597966

Sk.kaps.ARIEL MS, 33vnt

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

8001841681825

Sk.milt.ARIEL MS, 18sk

8001841681788

Sk.milt.ARIEL Color, 18sk

8001841681948

Sk.milt.ARIEL Color, 36sk

8001841681986

Sk.milt.ARIEL MS, 36sk

8001090791559

Sk.skyst.ARIEL Color, 40sk

8001090791474

Sk.skyst.ARIEL Color, 20 sk.

8001090790606

Sk.skyst.ARIEL MS, 20 sk.

8001090790941

Sk.skyst.ARIEL TOL, 40 sk.

8001090790705

Sk.skyst.ARIEL MS, 40 sk.

8006540117002

Sk.kaps.Ariel Color,13vnt

8006540117088

Sk.kaps.Ariel TOL, 13vnt

8006540116968

Sk.kaps.Ariel MS,13vnt

8006540117125

Sk.kaps.Ariel Sensitive,13vnt

8006540117286

Sk.kaps.ARIEL Unstopp,12vnt

8006540117408

Sk.kaps.ARIEL Complete, 23vnt

8006540251058

Sk.kaps.ARIEL Extra Clean,23vn

8006540117361

Sk.kaps.ARIEL Active, 23vnt

8006540117484

Sk.kaps.ARIEL Unstopp,23vnt

8006540251096

Sk.kaps.ARIEL Extra Clean,30vn

8006540135914

Sk.kaps.ARIEL Color, 46vnt

8006540135952

Sk.kaps.ARIEL MS, 46vnt

8006540251133

Sk.kaps.ARIEL Extra Clean, 41v

8006540108505

Sk.milt.ARIEL Unstopp, 30 sk.

8006540120255

Sk.skyst.ARIEL Sensitive,18 sk

8006540209561

Sk.skyst.ARIEL Sensitive,35 sk

8006540095331

Sk.skyst.ARIEL Extra Clean,35

8006540120217

Sk.skyst.ARIEL Sensitive,42 sk                  

8006540095379

Sk.skyst.ARIEL Extra Clean,42                   

8006540251010

Sk.kaps.ARIEL Extra Clean,12vn                  

8006540117644

Sk.kaps.ARIEL Unstopp,30vnt                     

8006540117569

Sk.kaps.ARIEL Complete, 30vnt                   

8006540112670

Sk.kaps.ARIEL Complete, 41vnt

8006540108468

Sk.milt.ARIEL OXI, 30 sk.

8001090206855

Mink.LENOR Spring, 930ml

8001090206930

Mink.LENOR Sensitive, 930ml

8001841376080

Mink.LENOR Emerald & Ivory,750

8001841375762

Mink.LENOR Gold Orchid, 750ml

8001841376042

Mink.LENOR Diamond & Lotus,750

8001841375489

Mink.LENOR Spring Awake.1800ml

8001841375564

Mink.LENOR Sensitive.1800ml

8001841375809

Mink.LENOR Amethyst&Flora, 750

8001841375885

Mink.LENOR Gold Orchid,1420ml

8001841375724

Mink.LENOR Emerald&Ivory, 1420

8001841375687

Mink.LENOR Diamond&Lotus,1420

8001841375922

Mink.LENOR Amethyst&flora,1420

8001841372082

Mink.LENOR Gold Orchid,2000ml

8001841372129

Mink.LENOR Amethyst&Floral, 20

8006540241288

Mink.LENOR Wind, 504ml

8006540241318

Mink.LENOR Blossom, 504ml

8006540241066

Mink.LENOR Summer, 504ml

8006540241233

Mink.LENOR Wind, 840ml

8006540240960

Mink.LENOR Blossom, 840ml

8006540241158

Mink.LENOR Summer, 840ml

8001841958330

FAIRY ADW Ain1, 28vnt

8001841948980

FAIRY ADW Ain1, 56vnt

8001841958590

FAIRY ADW Ain1, 80vnt

8001841948461

FAIRY ADW Platinum, 24vnt

8001841948584

FAIRY ADW Platinum, 48vnt

8001841948799

FAIRY ADW Platinum, 66vnt

8001841893617

FAIRY ADW Platinum+, 38vnt

8001841956695

FAIRY ADW Platinum+, 52vnt

8001841893655

FAIRY ADW Platinum+ QW, 38vnt

8001841948348

FAIRY ADW Platinum+ QW, 52vnt

8006540089569

FAIRY HDW FOAM, 350ml

8006540089606

FAIRY HDW FOAM REFILL, 375ml

8006540019719

FAIRY HDW Extra Hygiene, 700ml

8006540019672

FAIRY HDW Platinum L&L, 700ml

8001841502670

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,905ml

8001841502816

Ind.pl.FAIRY Extra Hygiene 905

4015400956082

FAIRY HDW Lemon, 450ml

4015400956303

FAIRY HDW Sensitive, 450ml

4015400956358

FAIRY HDW Tree&Mint, 450ml

4015400957973

FAIRY HDW Lemon, 900ml

4015400958130

FAIRY HDW Tree&Mint, 900ml

8001090118530

FAIRY HDW Sensitive, 900ml

8001841785691

FAIRY HDW Lev&Ros, 650ml

8001841785738

FAIRY HDW Berg&Ging, 650ml

8001090570413

Gaiv.AMBI PUR Lenor, 300ml

8001841096926

Gaiv.AMBI PUR Gold Orchid,300

8001841234892

Gaiv. AMBI PUR Lenor, 7,5 ml

8001841461694

Gaiv. AMBI PUR Cotton, 7,5 ml

4015600899943

Aut.gaiv.AMBI PUR Ocean 2ml                     

4015600900014

Aut.gaiv. AMBI PUR Flw&Spr.2ml                  

4084500341845

Aut.gaiv. AMBI PUR Moon 2ml LV                  

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018018116

Vienk.skust.VENUS 3, 3vnt

7702018069316

Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2

7702018426201

Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt

7702018491544

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3vnt.          

7702018465675

Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4

7702018487158

Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.

7702018482740

Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.

7702018491209

Vienkartiniai skustuvai Venus Extra Smooth Sensitive, 3vnt

7702018558643

Vienkartiniai skustuvai Venus Sensitive, 4+2 vnt

7702018849031

Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt

3014260287030

Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt

7702018489978

Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2

7702018490080

Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense

7702018457229

Vienk.sk.Gillette BLUE3 Cool,3

7702018457342

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt

7702018076130

Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt

7702018489619

Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Restag,3v.          

7702018536320

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Red 6+2 vnt.

7702018531813

Vienkartiniai skustuvai Gillette Blue 3 UCL, 3vnt

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260214678

Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml

7702018493869

Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml

7702018094455

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml                  

3014260223007

Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml

7702018012466

Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

3014260214692

Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[

7702018837830

Skutimosi želė GILLETTE MACH3[200ml

7702018088423

Skut.želė"Gillette Mach3 Close&Smo."[200

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018465156

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING

7702018464715

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[

7702018464876

Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml

7702018493845

Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml

3014260219949

Sk.gel. GILL.Series Sens,75ml

3014260262709

Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt

7702018886364

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.                  

7702018955527

Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt

7702018401208

Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.

7702018491360

Sk.galv.VENUS Smooth Sens,4v

7702018352883

Skustuvo galvutės VENUS Extra Smooth Sensitive, 4vnt

7702018365067

Skust.galv.VENUS Smooth, 8vnt.

7702018552313

Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[5vnt

3014260251970

Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt

7702018867011

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt

7702018866984

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt

7702018867219

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v

7702018867059

Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018085514

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018552344

Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 5vnt.

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

7702018486465

Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt

3014260262693

Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv

7702018886166

Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2

7702018487202

Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018476459

Kirpiklis VENUS Bikini Trimmer

7702018486939

Skust.VENUS Smooth Sensitive,1 up

7702018491148

Skustuvas VENUS Extra Smooth Sensitive, 1up

7702018517886

Skustuvas VENUS Rosegold, 1up

7702018503179

Skustuvas VENUS Platinum, 1up

7702018020676

Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.

7702018866946

Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.

7702018390816

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.

7702018390786

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.

7702018556298

Skustuvo galvutės Gillette Proglide 4vnt + kotelis

7702018426348

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018486342

Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGUARD[2vnt

7702018273386

Skust. Gillette FUSION PROGL. Styler

7702018556311

Skust.galv. FUSION Pros,4v+kot

7702018514229

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo 3D

4015600623074

Dantų pasta"BAM Complete 7 Extra Fresh"[

4015600620158

Dantų pasta"BAM 3D White Arctic Fresh"[

8001090629333

Dantų pasta BLEND A MED 3D Whitening Therapy (Sensitive), 75ml

5010622005029

Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų

5410076635153

Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[

8001090540751

Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500

3014260104276

Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal Pro-Expert, 35M 1vnt

3014260022051

Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1

3014260101985

Dantų šepetėlis "Oral-B Gumline purify"

3014260102401

Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[

3014260022761

D.š.ORAL-B 3D White 40 Med1+1                   

8001090786494

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml

8001090786654

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

8001841520285

Oral-B Sens. & GUM CALM Whitening 75 ml

8001841520247

Oral-B Sens. & GUM CALM Extra fresh 75ml

8001841296784

Dantų pasta vaikams ORAL-B Frozen&Cars (3+ metų), 75ml

5000174440256

Losjonas po skutimosi OLD SPICE White Water, 100 ml

5011321772335

Losjonas po skutimosi OLD SPICE Original, 100 ml

4771459060551

Dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 150 ml

4771459060636

Dezodorantas OLD SPICE White Water, 150 ml

4771459060643

Dezodorantas OLD SPICE Citron, 150 ml

8001090595157

Dezodorantas antiperspirantas OLD SPICE Bearglove, 150 ml

8001090962867

Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Captain, 150 ml

8001090962799

Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Roamer, 150 ml

8001841282114

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Rock, 150ml

8001841282473

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 150ml

8001841834375

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Restart 150ml                  

8006540219300

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Booster 150ml

8001841283760

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Rock, 50 ml

8001841283906

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 50 ml

4084500019195

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml

4015600862640

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Bearglove, 50 ml

4084500490543

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Original, 50 ml

4084500490581

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml

4084500940383

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml

4084500940444

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Timber, 50 ml

8001090660336

Pieštukinis dezodorantas antiperspiranta OLD SPICE Bearglove, 50 ml

8001090970459

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Captain, 50 ml

8001090970541

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Roamer, 50 ml

8006540163856

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Booster, 50 ml

8001841858357

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Restart, 50 ml

4084500978942

Dušo gelis OLD SPICE Body|&Hair Cooling, 400 ml

8001841326153

Dušo gelis OLD SPICE Deep Sea, 400ml

8001841326207

Dušo gelis OLD SPICE  Rock, 400ml

4084500979437

Dušo gelis OLD SPICE Bearglove, 250 ml

4084500978911

Dušo gelis OLD SPICE Whitewater, 400 ml

4084500978973

Dušo gelis OLD SPICE Wolf Thorn, 400 ml

8001090533890

Dušo gelis OLD SPICE Citron, 400 ml

8001090533920

Dušo gelis OLD SPICE Timber, 400 ml

8001090965615

Dušo gelis OLD SPICE Captain, 400 ml

8001090965561

Dušo gelis OLD SPICE Roamer, 400 ml

8001090542922

Dušo gelis OLD SPICE White Water, 250 ml

8001841861630

Dušo gelis OLD SPICE Restart, 400ml

8006540186701

Dušo gelis OLD SPICE Booster, 400ml

5000174999839

Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Delicate, 40ml

5000174244823

Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Natural, 40ml

8001841589510

Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml

5011321413764

Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Delicate 150ml

8001841596440

Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Rose Water 150ml

5000174655582

Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Delicate 40ml

8001841589480

Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml

8001090098269

Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml

8006540063330

Šamp.H&S Classic,250ml

8006540063460

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

8006540063514

Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml

8006540063248

Šamp.H&S Apple, 250 ml

8001090496546

Šamp.H&S Tea Tree, 400ml

5011321336032

Šamp.H&S Citrus,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

4015600734138

Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360

4084500970403

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

5410076659456

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500819689

Šamp.H&S Nourish ,400ml

8001090690234

Šamp.H&S Old Spice, 270 ml

8001090690319

Šamp.H&S Instant Relief, 270ml

8001090690463

Šamp.H&S Anti-hairfall, 270ml

8001090690395

Šamp.H&S Total Care, 270ml

8001841927602

Šamp. HEAD & SHOULDERS  Supreme Strength, 270 ml

8001841916460

Kond. HEAD & SHOULDERS Supreme Strength, 220 ml

8001841209012

Šamp.H&S Supreme COLOR,270ml

8001841208817

 Kond.H&S SUPREME Color, 220ml

8001841208978

Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml

8001841208893

Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml

8001841208930

Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270

8001841208855

 Kond.H&S Supreme MOIST,220ml

8001841136202

 Kond.H&S Classic, 220ml

8001841136165

 Kond.H&S Apple, 220ml

5011321336094

Šamp.H&S Menthol,400ml

8001841406688

Šamp.H&S Deep Hydration,400ml

8001841407098

Kond.H&S Deep Hydration,220ml

8001841718040

H&S dušo gelis ENERGIZING, 270

8001841717838

H&S dušo gelis REFRESHING, 270

8001841717920

H&S dušo gelisSPORT, 270ml

8001841717739

H&S dušo gelis DEEP CLEANSING,

8001841717982

H&S dušo gelis SENSITIVE, 270m

8001841412054

Kond. H&S Vol&Purify, 220ml

8001841447995

Šamp.H&S mic cleanser, 250ml

8001841411989

Šamp.H&S vol&Purify, 270ml

8001841214627

Šamp.PANT.BIOLOGY C&R, 250ml

8001841216751

Kond.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml

8001841228396

Kaukė.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml

8001841214689

Šamp.PANT.BIOLOGY D&I, 250ml

8001841216812

Kond.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml

8001841228600

Kaukė.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml

8001841214504

Šamp.PANT.BIOLOGY F&V, 250ml

8001841216638

Kond.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml

8001841228815

Kaukė.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml

8001841214566

Šamp.PANT.BIOLOGY G&G, 250ml

8001841216690

Kond.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml

8001841229027

Kaukė.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml

8001090373748

Balz.PANT. 3 min. Intensive, 2

8001090373533

Balz.PANT. 3 min. Aqua Light,

8001090373595

Balz.PANT. 3 min. Lively Col,

8001090377487

Kaukė PANT. Repair & Protect,

8001090377531

Kaukė PANT. Color, 300ml

5410076561834

Šamp.PANT.R&P, 400ml

8001841740362

Balz.PANT.R&P, 200ml

4015600592431

Plaukų ampolės PANTENE R&P, 3x15

5410076561223

Šamp.PANT.Aqua Light,400ml

8001841740454

Balz.PANT.AQUA LIGHT, 200ml

8001090392114

Šamp.PANT.Mic. Wat. 400 ml

8001841740423

Balz.PANT.Micellar Water, 200m

5410076562794

Šamp.PANT.Color, 400ml

8001090582607

Šamp.PANT. R&P 3in1,360ml

8001090673688

Šamp.PANT.Lively 3in1,360ml

8001090861870

Šamp.PANT.SUPERFOOD 3in1,360ml

8001090856005

Balz.PANT. 3MM SUPERFOOD,200ml

8001090861641

Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml

8001841740393

Balz.PANT.SUPERFOOD, 200ml

8001841689760

Šamp.PANTENE GROW STRONG,300ml

8001841689333

Balz.PANT.GROW STRONG,200ml

8001841914282

Kond.puršk.PANTENE REPAIR, 150                  

5410076563180

Šamp.PANT.Aqua Light,250ml                      

8001841740515

Balz.PANT.COLOR, 200ml                          

5410076563456

Šamp.PANT.R&P, 250ml                            

8001841890722

Šamp.PANTENE ROSE MIRACLES 300ml

8001841884073

Kaukė PANTENE ROSE MIRACLES 160ml

8001841887388

Aliejus PANTENE ROSE MIRACLES 100ml

8001841895963

Balz.PANTENE ROSE MIRACLES 200ml

8006540124833

Aliejus PANTENE ARGAN  100ml

8006540124758

Aliejus PANTENE  KERATIN 100ml

8001090877154

Šamp.HE Argan Oil, 400ml

8001090876911

Kond.HE Argan Oil, 360ml

8001841275246

Kaukė HE Argan Oil, 250ml

8001090877239

Šamp.HE Grapef&Mint, 400ml

8001090876997

Kond.HE Grapef&Mint, 360ml

8001090877031

Šamp.HE Straw&Mint, 400ml

8001090876799

Kond.HE Straw&Mint, 360ml

8001090877192

Šamp.HE Golden Moringa, 400ml

8001090876959

Kond.HE Golden Moringa, 360ml

8001090877116

Šamp.HE Passion Flower, 400ml

8001090876874

Kond.HE Passion Flower, 360ml

8001090877079

Šamp.HE Coconut Milk, 400ml

8001090876836

Kond.HE Coconut Milk, 360ml

8001841275406

Kaukė HE Coconut Milk, 250ml

8001841501819

Šamp.HERBAL ESSENCES BAMBOO 380ml

8001841502700

Balz. HERBAL ESSENCES BAMBOO 275ml

8001841500850

Šamp.HERBAL ESSENCES MANGO 380ml

8001841502410

Balz.HERBAL ESSENCES MANGO 275ml

8001841500706

Šamp.HERBAL ESSENCES HEMP 380ml

8001841502113

Balz.HERBAL ESSENCES HEMP 275ml

8001841536057

Aliejus HERBAL ESSENCES ARGAN 100ml

8001841536194

Aliejus HERBAL ESSENCES COCONUT 100ml

8001841521015

Šamp.HE B&M, 400ml                              

8001841521053

Kond.HEB&M, 360ml                               

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

8001841449906

Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt

4015400563846

Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v

4015400746812

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400437932

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.

8001090586032

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.

8001090585592

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

8001841280561

Hig.įkl.NATURELLA TO GO,20vnt.

8001090604040

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt

8001090603807

Hig.įkl.NATURELLA[Liners Regular;100vnt.

8001841658421

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 22 v

8001841658384

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v

8001841657868

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 10 v

8001841658117

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

8001090170354

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090162076

Hig.įkl.DISCREET Normal,60vn

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001841300511

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Reg.16v

8001841300573

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup.16v

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

8001090993465

Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16

8001090993502

Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt

8001841023120

Saus.PAMPERS PURE CP S1, 35vnt

8001090834782

Saus.PAMPERS PURE CP S2, 39vnt

8001090834843

Saus.PAMPERS PURE CP S3, 31vnt

8001090834904

Saus.PAMPERS PURE CP S4, 28vnt

8001090834966

Saus.PAMPERS PURE CP S5, 24vnt

8001841104614

Saus.PAMPERS Premium SP S1, 26

8001841104652

Saus.PAMPERS Premium SP S2, 23

8001841104836

Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78

8001841104874

Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68

4015400274780

Saus.PAMPERS Premium VP S3, 60