Šeimai

2021 Birželio 29 - Liepos 5 d.
Akcija vyksta: E-Rimi

Pirkite Oral-B ir laimėkite!

Pirkite bet kurį Oral-B produktą el. parduotuvėje rimi.lt/e-parduotuve ir laimėkite!

Akcijos registracija baigėsi

Pirkite Oral-B ir laimėkite!
Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta internetinė prekių parduotuvė www.rimi.lt/e-parduotuve  vykdanti veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2021 m. Birželio 29 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Liepos 5 d. (paskutinė Akcijos diena).

 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2021 06 15 iki  2021 06 21) įsigiję bent 1 (vieną) iš www.rimi.lt/e-parduotuve internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių Oral-B (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti savo internetinės svetainės www.rimi.lt/e-parduotuve  užsakymo numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Užsakymo numerį ir išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B Prizų fonde 3vnt.

 

 

 

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą atlikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.rimi.lt/e-parduotuve  , įsigydamas bent vieną produktą Oral-B ir užregistruodamas užsakymo numerį internetinėje svetainėje  www.geraspasirinkimas.lt 

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti internetinės parduotuvės www.rimi.lt/e-parduotuve  užsakymo numerį. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti užsakymo numerio, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

 

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2021 m. Birželio 22d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

 

 

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt , per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

 

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą užsakymo numerį.

9.2.                     Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Liepos 10d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui; 

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

 

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barcode

Product name

5010622005029

Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų

5410076635153

Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[

8001090540751

Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500

3014260104276

Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal Pro-Expert, 35M 1vnt

3014260022051

Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1

3014260101985

Dantų šepetėlis "Oral-B Gumline purify"

3014260102401

Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[

3014260022761

D.š.ORAL-B 3D White 40 Med1+1

8001090786494

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml

8001090786654

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

8001841520285

Oral-B Sens. & GUM CALM Whitening 75 ml

8001841520247

Oral-B Sens. & GUM CALM Extra fresh 75ml

8001841296784

Dantų pasta vaikams ORAL-B Frozen&Cars (3+ metų), 75ml