Moterims

2020 Birželio 22 - Liepos 12 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Pirkite ir laimėkite!

PIRK „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ produktų IR LAIMĖK!

Akcijos registracija baigėsi

Pirkite ir laimėkite!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!


DROGAS korteles laimėjo:

-Kristina Šuminienė

-Petras Jacas

-Inga Dervinienė

-Lina Labinė

-Asta Katiliūtė

-Jūratė Žekonytė

-Ingrida Marcinkevičiūtė

-Joana Kasparaitė

-Agnė Pačinskaitė

-Gabrielė Stanislovaitytė

-Gabrielė Stankevičienė

-Justina Slavinskaitė

-Kristina Ringienė

-Vaiva Radzevičiūtė

-Jolanta Meištienė

-Agnietė Marazaitė

-Loreta Vaitkevičienė

-Ingrida Petraitytė

-Gintautas Matakas

-Rugilė Badaukytė


Pranamat ECO rinkinius laimėjo:

-Ema Baltušienė

-Viktorija Rukienė

-Indrė Česnulevičiūtė

-Viktorija Juodvalkienė

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • 1.Bendrosios taisyklės
  1. Žaidimo „Pirk „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  3. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. birželio 21 d. iki 2020 liepos 12 d. (imtinai).
  4. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ produktus, nurodytus produktų sąraše (PRIEDAS.1.) ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  7. Informacija apie Žaidimą skelbiama DROGAS parduotuvėse ir internetinėse svetainėse  www.drogas.lt , www.protingaspasirinkimas.lt .
  8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   • Pranamat Eco rinkinys. Rinkinį sudaro: Kilimėlis + Pagalvė . Prizų fonde yra 4 vnt. prizų
   • 20 Eur vertės Drogas dovanų kortelė. Prizų fonde yra 20 vnt. prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Užsakovas „UAB Sanitex“.
 • 3.Žaidimo eiga
  1. Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte 2.1..
  2. Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  3. Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. birželio 21 d. iki 2020 m. liepos 12 d. (imtinai).
  4. Užregistruotas „Always“, „Tampax“ , „Discreet“, „Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  5. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  6. Prizų laimėtojai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  7. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • 4.Žaidimo sąlygos
  1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  2. Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always“, „Tampax“ , „Discreet“ ir „Naturella“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  4. Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • 5.Prizų įteikimas
  1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 27 dienos.
  3. Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Užsakovas.
  5. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  6. Atsiimant laimėta prizą, žaidimo laimėtojas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens kodą. Jeigu žaidimo dalyvis nesutinka pateikti reikiamų duomenų – prizas nebus išduotas.
  7. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • 6.Duomenų apsauga
  1.  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected]
  2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   1. Vardas ir pavardė;
   2. El. pašto adresas;
   3. Telefono numeris;
  3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   1. informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   2. Žaidimo vykdymui;
   3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   4. problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   5. prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   6. mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   7. kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   4. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

PRIEDAS.1.

 

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

Artikulas

Prekinis ženklas

Gamintojas

1

Hig.pak.ALWAYS Platin.Normal,8vnt

8001090444875

8001090444875

ALWAYS

P&G

2

Hig.pak.Always Platin.Super, 7vnt

8001090444950

8001090444950

ALWAYS

P&G

3

Hig.pak.Always Platin. Night, 6vnt

8001090445032

8001090445032

ALWAYS

P&G

4

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400612469

4015400612469

ALWAYS

P&G

5

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

4015400032328

ALWAYS

P&G

6

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400552154

4015400552154

ALWAYS

P&G

7

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

4015400213932

ALWAYS

P&G

8

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

4015400006770

ALWAYS

P&G

9

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

4015400095163

ALWAYS

P&G

10

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400214038

4015400214038

ALWAYS

P&G

11

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

4015400006756

ALWAYS

P&G

12

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12                   

8001090445070

8001090445070

ALWAYS

P&G

13

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

8001090444912

ALWAYS

P&G

14

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt    

4015400489764

4015400489764

ALWAYS

P&G

15

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v       

4015400343073

4015400343073

ALWAYS

P&G

16

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.   

4015400095132

4015400095132

ALWAYS

P&G

17

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538

4015400219538

TAMPAX

P&G

18

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

4015400219743

TAMPAX

P&G

19

Tamp. TAMPAX Compak Pearl Regular 16 vnt

8001841300511

8001841300511

TAMPAX

P&G

20

Tamp. TAMPAX Compak Pearl Super 16 vnt

8001841300573

8001841300573

TAMPAX

P&G

21

Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt    

8001841300399

8001841300399

TAMPAX

P&G

22

Tamp.TAMPAX Compak Pearl SP.18

4015400690498

4015400690498

TAMPAX

P&G

23

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400532989

4015400532989

TAMPAX

P&G

24

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400533016

4015400533016

TAMPAX

P&G

25

Tamp. TAMPAX Cott. Reg 16vnt

8001090993465

8001090993465

Tampax

P&G

26

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v  

4015400669418

4015400669418

Tampax

P&G

27

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

4015400107835

DISCREET

P&G

28

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

4015400515685

4015400515685

DISCREET

P&G

29

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

8001090161918

DISCREET

P&G

30

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090162274

8001090162274

DISCREET

P&G

31

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090161956

8001090161956

DISCREET

P&G

32

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001090161994

8001090161994

DISCREET

P&G

33

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100     

8001090162199

8001090162199

DISCREET

P&G

34

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v

8001090162236

8001090162236

DISCREET

P&G

35

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

8001090170316

8001090170316

DISCREET

P&G

36

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

8001090170354

DISCREET

P&G

37

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

4015400733553

4015400733553

NATURELLA

P&G

38

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt                         

8001090604040

8001090604040

NATURELLA

P&G

39

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

4015400516132

4015400516132

NATURELLA

P&G

40

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

4015400240310

NATURELLA

P&G

41

Hig.įkl.NATURELLA Green Tea 52

8001090603883

8001090603883

NATURELLA

P&G

42

Naturella Cotton Single Normal 12ct

8001841658384

8001841658384

NATURELLA

P&G

43

Naturella Cotton Single Super 10ct

8001841657868

8001841657868

NATURELLA

P&G

44

Naturella Cotton Single Night 9ct

8001841658117

8001841658117

NATURELLA

P&G

45

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

4015400437932

4015400437932

NATURELLA

P&G

46

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v                   

8001090585592

8001090585592

NATURELLA

P&G

47

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.                   

8001090586032

8001090586032

NATURELLA

P&G

48

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.                   

8001090585394

8001090585394

NATURELLA

P&G

49

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

4015400317999

NATURELLA

P&G

50

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt                   

4015400437543

4015400437543

NATURELLA

P&G

51

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

4015400317876

NATURELLA

P&G

52

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

4015400125037

NATURELLA

P&G

53

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

8001090160256

8001090160256

NATURELLA

P&G

54

Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt      

4015400197546

4015400197546

NATURELLA

P&G