Vyrams

2020 Birželio 22 - Liepos 12 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Pirkite ir laimėkite!

PIRK „Old spice“ ir „Gillette“ produktų IR LAIMĖK!

Akcijos registracija baigėsi

Pirkite ir laimėkite!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtoją!


Elektrinį paspirtuką XIAOMI MI laimėjo Laurynas Sinkus.

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „Old spice“ ir „Gillette“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • 1.Bendrosios taisyklės
  1. Žaidimo „Pirk „Old spice“ ir „Gillette“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  3. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. birželio 21 d. iki 2020 liepos 12 d. (imtinai).
  4. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Old spice“ ir „Gillette“  produktus, nurodytus produktų sąraše (PRIEDAS.1.) ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  7. Informacija apie Žaidimą skelbiama DROGAS parduotuvėse ir internetinėse svetainėse  www.drogas.lt , www.protingaspasirinkimas.lt .
  8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   • Elektrinis paspirtukas XIAOMI MI . Prizų fonde 1 vnt.prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Užsakovas „UAB Sanitex“.
 • 3.Žaidimo eiga
  1. Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Old spice“ ir „Gillette“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte 2.1..
  2. Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  3. Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. birželio 21 d. iki 2020 m. liepos 12 d. (imtinai).
  4. Užregistruotas „Old spice“ ir „Gillette“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  5. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  6. Prizų laimėtojas skelbiamas per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojamas asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  7. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • 4.Žaidimo sąlygos
  1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  2. Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Old spice“ ir „Gillette“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  4. Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • 5.Prizų įteikimas
  1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 27 dienos.
  3. Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Užsakovas.
  5. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  6. Atsiimant laimėta prizą, žaidimo laimėtojas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens kodą. Jeigu žaidimo dalyvis nesutinka pateikti reikiamų duomenų – prizas nebus išduotas.
  7. Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • 6.Duomenų apsauga
  1.  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected]
  2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   1. Vardas ir pavardė;
   2. El. pašto adresas;
   3. Telefono numeris;
  3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   1. informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   2. Žaidimo vykdymui;
   3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   4. problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   5. prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   6. mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   7. kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   4. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

PRIEDAS.1.

 

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

Prekinis ženklas

1

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390816

PROGLIDE

2

Skustuvas Gillette FUSION Proshield, 1up

7702018412631

GILLETTE

3

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up

7702018390786

PROGLIDE

4

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018866946

FUSION

5

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018426348

MACH3

6

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018020676

MACH3

7

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal                   

7702018464005

MACH3

8

Skust. GILLETTE, Skinguard,2up     

7702018486342

Gillette

9

Skust. Gillette MACH3 Turbo 3D,2 galv

7702018514229

MACH3

10

Starter pack Mach3 Turbo H+4ct UCL

7702018540563

MACH3

11

Vnk.s.Gillette.BLUE 3 Red 6+2v             

7702018536320

BLU3

12

Skust.BLUE 3, 6vnt+2vnt

7702018489978

BLU3

13

Vienkartiniai skustuvai Gillette Blue 3 UCL, 6+2vnt

7702018531783

BLU3

14

Vienkartiniai skust. Blue 3 COOL, 6+2vnt

7702018457342

VENUS

15

Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Restag,3v.  

7702018489619

BLU3

16

Vienk. Skust. Blue 3 COOL 3 ct

7702018457229

VENUS

17

Losj.OLD SPICE Original,100ml              

5011321772335

OLD SPICE

18

Losj.OLD SPICE Wolfthorn 100ml                   

4015600314590

OLD SPICE

19

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                     

5000174440256

OLD SPICE

20

Tua.v.Old Spice Original 100ml

4084500497894

OLD SPICE

21

Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Ocean Breeze

7702018357871

GILLETTE

22

Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Active Sport

7702018357956

GILLETTE

23

Skut. put ProGlide Sensitive 250 ml Active Sport

7702018360451

GILLETTE

24

Skut. put.GILLETTE Skinguard, 250     

7702018493869

Gillette

25

Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Moisturizing, 200 ml

7702018465156

FUSION

26

Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Sensitive, 200 ml

7702018464715

FUSION

27

Sk.gel. Gillette Skinguard, 200ml  

7702018493845

Gillette

28

Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Sensitive, 75ml

7702018464876

FUSION

29

Sk.žel.Mach3 Defense.,200ml

7702018290994

MACH3

30

Sk.žel.Mach3 Pure&Sens.,200ml                    

7702018837830

MACH3

31

Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214692

GILLETTE

32

Sk.žel.GILL.Series Prot,200ml  

7702018405145

GILLETTE

33

Series Cool Gel 200ml

7702018457786

GILLETTE

34

Sk.put.GILL.Series Cond.,250ml

3014260258276

GILLETTE

35

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260214678

GILLETTE

36

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml

7702018094455

GILLETTE

37

Series Cool Foam 250ml

7702018459803

GILLETTE

38

Bal.po sk.FUS.Progl. 3in1,50ml

7702018255610

FUSION

39

Bal.po sk.FUS.Progl.2in1,100ml

7702018255467

FUSION

40

Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml

7702018970261

GILLETTE

41

Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml

3014260258313

GILLETTE

42

Skustuvas VENUS SWIRL 2up

7702018400997

VENUS

43

Venus Extra Smooth Platinum Rose 1UP

7702018517886

VENUS

44

Skustuvas VENUS extra smooth Platinum

7702018503179

VENUS

45

Skust. VENUS Extra Smooth, 1up

7702018487202

VENUS

46

Skustuvas VENUS Breez SPA,2gal                   

7702018451753

VENUS

47

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886166

VENUS

48

Skustuvas VENUS Smooth, 2up

3014260262693

VENUS

49

Skustuvas VENUS smooth sensitive 1 up

7702018486939

VENUS

50

Vienk. Skust sensitive 3vnt

7702018491544

VENUS

51

Vienk. skust.VENUS Simply 3 Plus, 6v. Yellow

7702018426201

VENUS

52

Vien.sk.VENUS Simply 3 Plus,3v

7702018018116

VENUS

53

Vien.sk.VENUS Simply3 4vnt                    

7702018465675

VENUS

54

Vienk. sk VENUS 3 sensitive 6vnt

7702018487158

VENUS

55

Vienk. sk SIMPLY VENUS 2 basic 5vnt

7702018482740

VENUS

56

Vienk.sk. VENUS extra smooth sen 3v

7702018491209

VENUS

57

Skustuvas Venus Extra sm sens. 1UP

7702018491148

VENUS

58

Sk.žel.SATIN CARE Dry ,200ml

7702018012466

SATIN CARE

59

Sk.gel.SATIN CARE Swirl, 200ml        

7702018495979

SATIN CARE

60

Sk.žel.SATIN CARE Vanilla Dream 200ml

7702018399567

SATIN CARE

61

Sk.žel.SATIN CARE Pure 200ml

7702018264735

SATIN CARE

62

Sk.žel.SATIN CARE Avocad,200ml

7702018968855

SATIN CARE

63

Sk.žel.SATIN CARE Sens., 200ml

3014260223007

SATIN CARE

64

Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50

4084500940383

OLD SPICE

65

Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50

4084500940444

OLD SPICE

66

Dez.OLD SPICE Champ.piešt,50ml

5410076515691

OLD SPICE

67

Dez.OLD SPICE Orig.piešt, 50ml

4084500490543

OLD SPICE

68

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

4084500019195

OLD SPICE

69

Dez.OLD SPICE Danger pieš,50ml

5013965914171

OLD SPICE

70

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

4084500490581

OLD SPICE

71

Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50ml

8001090660268

OLD SPICE

72

Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50                   

4015600862640

OLD SPICE

73

Dez.OLD SPICE AP Water.pieš,50                   

8001090660374

OLD SPICE

74

Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50      

8001090660336

OLD SPICE

75

Dez.OLD SPICE Roamer.piešt,50

8001090970541

OLD SPICE

76

Dez. Old Spice Captain 50ml

8001090970459

OLD SPICE

77

Dez Old Spice Captain 150ml

8001090962867

OLD SPICE

78

Dez.OLD SPICE Roamer,puršk. 150ml

8001090962799

OLD SPICE

79

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150      

8001090595157

OLD SPICE

80

Dez.OLD SPICE WWater AP 150ml                    

8001090595317

OLD SPICE

81

Dez.OLD SPICE Wolfthorn150ml

4771459060551

OLD SPICE

82

Dez.OLD SPICE WhiteWater 150ml

4771459060636

OLD SPICE

83

Dez.OLD SPICE Champion, 150 ml

4771459060575

OLD SPICE

84

Dez.OLD SPICE Citron 150 ml

4771459060643

OLD SPICE

85

Dez.OLD SPICE Timber 150 ml

4771459060650

OLD SPICE

86

Dez.OLD SPICE Strong Swagger 150 ml

8001090160058

OLD SPICE

87

D.želė OLD SPICE Bearglove,400                   

8001090533869

OLD SPICE

88

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                    

4084500978973

OLD SPICE

89

D.želė OLD SPICE Citron,400ml                    

8001090533890

OLD SPICE

90

D.želė OLD SPICE Timber 400ml

8001090533920

OLD SPICE

91

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

4084500978911

OLD SPICE

92

Dušo želė Old Spice Captain 400ml

8001090965615

OLD SPICE

93

D.želė OLD SPICE Roamer,400ml

8001090965561

OLD SPICE

94

Dez.OLD SPICE DeepSea.piešt50

8001841283906

Old Spice

95

Dez.OLD SPICE DeepSea 150ml

8001841282473

Old Spice

96

D.želė OLD SPICE DeepSea 400ml

8001841326153

Old Spice