Namų priežiūrai

2023 Balandžio 6 - Gegužės 1 d.
Akcija vyksta: Maxima

Pirkite Ariel su AČIŪ kortele ir laimėkite 2000 Eur „Estravel“ dovanų kuponą arba 1 iš 3 „Iphone 14 Pro“, 128 GB

Pirkite Ariel su AČIŪ kortele ir laimėkite 2000 Eur „Estravel“ dovanų kuponą arba 1 iš 3 „Iphone 14 Pro“, 128 GB

Pirkite Ariel su AČIŪ kortele ir laimėkite 2000 Eur „Estravel“ dovanų kuponą arba 1 iš 3 „Iphone 14 Pro“, 128 GB
Laimėtojai

1 ESTRAVEL 2000 Eur dovanų kuponą laimėjo

AČIŪ kortelės savininkas (-ė) 

9440003700654773234

1 Apple Iphone 14 Pro 128 GB laimėjo

AČIŪ kortelės savininkas (-ė):

9440003700662112672

9440003700840354279

9440003700667117163

Taisyklės

Akcijos „Pirk bet kurį 1 Ariel produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:

1.                        AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                    Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.                    Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                    Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, Kaunas, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                        AKCIJOS VIETA

2.1.                    Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės , esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3.                        AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                    Akcija vyksta nuo 2023 balandžio 6 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2023 gegužės 1 d. (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.                    Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.                        AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                    Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

4.2.                    Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3.                    Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.                    Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kurį 1 „Ariel“ produktą, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. Informaciniai kvitai apie dalyvavimą žaidime nespausdinami.

4.5.                    Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                    Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected] pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

4.7.                    Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5.                        PRIZŲ FONDAS

5.1.                    1 x 2000 Eur „Estravel“ dovanų kuponas

5.2.                    3 x „Apple Iphone 14 Pro“ 128 GB

6.                        AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                    2023 gegužės 2 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.                    Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 4 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                    Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7.                        LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                    Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                    Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8.                        PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                    Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: +370-681-50475). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2.                    Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti į UAB „Sanitex“ Raudondvario pl. 131, Kaunas

8.3.                    Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.                    Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                    Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                    Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9.                        SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                    Akcijos dalyviai turi teisę iki 2023 gegužės 1 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Raudondvario pl. 131, Kaunas, tel. +370-681-50475, el. paštas [email protected]

9.2.                    Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.                     DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                  Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                  Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                  Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

10.4.                  Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                  Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +370-681-50475 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas                                    Prekės pavadinimas

8001090726827                         Skalbimo kapsulės Ariel Color, 24vnt.

8001090726667                         Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 24vnt.

8001090802699                         Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 20vnt.

8001090803474                         Skalbimo kapsulės Ariel Extra Clean, 20vnt.

8001090727466                         Sk.kaps.ARIEL MS Universal+, 20vnt               

8006540869642                         Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 43 sk

8006540878781                         Skystas skalbiklis Ariel Extra Clean, 34sk

8006540874783                         Skystas skalbiklis Ariel Sensitive, 34sk

8006540878897                         Skystas skalbiklis Ariel Black, 34sk

8006540879153                         Skyst.skalb.ARIEL MS UNIVERSAL+;34sk

8006540879139                         Skyst.skalb.ARIEL COLOR+;34sk.

8006540878989                         Sk.skyst.ARIEL Care, 34sk

8006540874738                         Sk.skyst.ARIEL Color, 48 sk

8006540874745                         Sk.skyst.ARIEL MS, 48 sk.

8006540878774                         Sk.skyst.ARIEL Extra Clean,39sk

8006540878880                         Sk.skyst.ARIEL Black, 39sk

8006540940099                         Skalbimo milteliai Ariel Color, 36sk

8006540940204                         Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 36sk

8001090320520                         Skalbimo milteliai Ariel MS Universal+, 30sk

8006540940372                         Skalbimo milteliai Ariel OXI, 30sk

8006540940631                         Skalbimo milteliai ARIEL Color, 5 skalb

8006540940310                         Skalbimo milteliai ARIEL Mountain Spring, 5 skalb

8001090726377                         Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Color, 13 skalbimų, 13 vnt.

8001090803412                         Skalbimo kapsulės Ariel Extra Clean, 10 skalbimų, 10 vnt.

8006540874882                         Skystas skalbiklis Ariel Sensitive, 17sk

8006540869727                         Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 20 sk

8006540940334                         Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 20sk

8006540940259                         Skalbimo milteliai Ariel Color, 20sk

8001090726957                         Skalbimo kapsulės Ariel Color, 31vnt.

8001090726971                         Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 31vnt.

8006540946053                         Sk.kaps.ARIEL Sensitive, 31vnt                     

8001090803153                         Sk.kaps.ARIEL Extra Clean, 26vnt                 

8001090803146                         Sk.kaps.ARIEL Unstopp, 26vnt                     

8001090802613                         Sk.kaps.ARIEL Black, 26 vnt.                       

8001090804228                         Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 36vnt.

8001090804990                         Skalbimo kapsulės Ariel Extra Clean, 36vnt.

8001090337054                         Skalbimo kapsulės Ariel Color, 44vnt.

8001090337108                         Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 44vnt.

8001090805416                         Skalbimo kapsulės Ariel Unstoppable, 36vnt.

8001090251992                         Skalb.kaps.ARIEL MS UNIVERSAL+;36vnt

8001090251664                         Skalb.kaps.ARIEL COLOR+;36vnt

8001090804204                         Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Black 36vnt

8006540869482                         Skystas skalbiklis ARIEL Mountain Spring, buteliuose, 70 sk./ 3,85 l

8006540869512                         Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 70 sk./ 3,85 l

8006540940433                         Skalbimo milteliai Ariel Color, 60sk, DĖŽĖ

8001090725769                         Skalbimo kapsulės Ariel Color, 72vnt

8001090804969                         Skalbimo kapsulės Ariel Extra Clean, 60vnt