Šeimai

2020 Gegužės 11 - Birželio 7 d.
Akcija vyksta: Elektroninės parduotuvės

Pirk P&G prekes internetu, registruokis ir LAIMĖK!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk P&G prekes internetu, registruokis ir LAIMĖK!
Laimėtojai

Sveikiname! 100 EUR laimėjo:

 •  Ilona Žinienė
 • Julija  Ožemlauskienė
 • Ieva Urbė  
 • Inga Dzevaltauskiene

Pagrindinį prizą 1000 EUR laimėjo -  Ana Novikova.


PIRKTI PREKES INTERNETU GALITE
Taisyklės

Akcijos „Lik namie, pirk P&G produktus internetinėse parduotuvėse ir LAIMĖK“ rengimo sąlygos:

 • 1.AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  1. 1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  2. 1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • 2.AKCIJOS VIETA
  1. 2.1. Akcijos vykdymo vietos yra internetinės parduotuvės:
 • 3.AKCIJOS TRUKMĖ
  1. 3.1. Akcija vyksta nuo 20 m. Gegužės 11 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. birželio 7 d. (paskutinė Akcijos diena).
  2. 3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 • 4.AKCIJOS DALYVIAI
  1. 4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 1 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2020 05 11 iki  2020 06 07) įsigiję bent 1 (vieną) iš 2.1. nurodytų internetinėse parduotuvėse parduodamų „Herbal Essences“, „Aussie“ „Head&Shoulders”, “Gillette”, „Venus“, „Old Spice“, „Pantene“, „Always“, „Discreet“, „Blend-a-med“, „Naturella“, „Tampax“ ir „Oral-B“, „Pampers“, „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“ ir „Ambi pur“, „Safeguard“ produktų, sąskaitos numerį užregistruojant tinklalapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  2. 4.2.Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ darbuotojai.
 • 5.PRIZŲ FONDAS
  1. 5.1. Galimi prizai:
 • 6.DALYVAVIMO SĄLYGOS
  1. 6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte
  2. 6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą 2.1. nurodytuose internetinėse parduotuvėse įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir registruodamas sąskaitos numerį www.protingaspasirinkimas.lt. Atsiimant prizą, reikės pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
  3. 6.3. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti asmens tapatybę įrodančio dokumento, prizas nebus išduotas.
 • 7.AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  1. 7.1. Kiekvieną savaitę, nuo akcijos pradžios, bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  2. 7.2. Lošimai bus vykdomi kiekvieną savaitę, nustatant po vieną akcijos laimėtoją.
 • 8.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  1. 8.1. Akcijos laimėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt  per darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.
  2. 8.2. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
 • 9.PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  1. 9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prekių pirkimą įrodančią sąskaitą.
  2. 9.2.Visiems akcijos laimėtojams piniginiai prizai bus perduodami pavedimo būdu iš Prizų Koordinatoriaus.
  3. 9.3. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  4. 9.4. Prizas nekeičiamas į kitą prizą.
  5. 9.5. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 • 10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  1.  Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 Liepos 1 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].
  2.  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 • 11. PAPILDOMA INFORMACIJA
  1. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060936717 ar el. paštu [email protected].
  2. Akcijos užsakovas ir koordinatorius pasilieka teisti keisti šių taisyklių nuostatas.

https://pigu.lt/lt/

https://www.barbora.lt/

https://www.rimi.lt/e-parduotu...

https://www.eurokos.lt/eurokos...

https://www.drogas.lt/lt/

https://www.ermitazas.lt/

https://www.senukai.lt/

https://www.eurovaistine.lt/

 

 

 • Piniginis prizas – 100 (šimtas) Eur vertės. Prizų fonde 4 vnt prizų.
 • Piniginis prizas – 1000 (vienas tūkstantis) Eur vertės. Prizų fonde 1 vnt prizų.

100 (šimtas) Eur vertės piniginio prizo laimėtojų nustatymas:

 • 1)2020 m., Gegužės 15 d. vykdomas 1 (vienas) lošimas.
 • 2)2020 m., Gegužės 22 d. vykdomas 1 (vienas) lošimas.
 • 3)2020 m., Gegužės 29 d. vykdomas 1 (vienas) lošimas.
 • 4)2020 m., Birželio 5 d. vykdomas 1 (vienas) lošimas.
 • 1000 (vienas tūkstantis) Eur vertės piniginio prizo laimėtojo nustatymas:
 • 1)2020 m., Birželio 8 d. vykdomas 1 (vienas) lošimas.