Šeimai

2020 Birželio 1 - 21 d.
Akcija vyksta: Drogas

Pirk Oral B prekių, registruokis ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk Oral B prekių, registruokis ir laimėk!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

Elektrinį dantų šepetėlį ORAL-B GENIUS X laimėjo Eglė Blažonienė 33/4043.

Dantų pastos rinkinius visiems metams laimėjo:

- Eglė Jurevičiūtė 90/3965

- Inga Bogdanova #00538155

- Gabrielė Stankevičienė 2/4005

- Benita Vyšniauskaitė 108/848

- Danutė Stankaitienė 17/847Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „Oral-B“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Oral-B“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 birželio 21 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Oral-B“ produktus, nurodytus produktų sąraše (PRIEDAS.1.) ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   • Metinis dantų pastos tiekimas - dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml.  Prizų fonde yra 5 vnt. prizų
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Užsakovas „UAB Sanitex“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Oral-B“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte 2.1.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 21 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Oral-B“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Oral-B“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 15 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Užsakovas.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Atsiimant laimėta prizą, žaidimo laimėtojas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens kodą. Jeigu žaidimo dalyvis nesutinka pateikti reikiamų duomenų – prizas nebus išduotas.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   • El. pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

 2.1.2.  Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B GENIUS X. Prizų fonde yra 1 vnt. prizų.

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

 

PRIEDAS.1.

 

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Artikulas

Prekinis ženklas

1

Burnos skalavimo skystis Oral-B Gum & Enamel, 500ml

8001090720399

ORAL-B

2

Burn.skal.sk.OB 3DW Luxe,500ml    

8001090540751

ORAL-B

3

D.šep.ORAL-B PExpAin1 40Med

3014260022051

ORAL-B

4

D.š.vaik.OB St.3, 5-7m., Soft

5010622010795

ORAL-B

5

D.š.ORAL-B 3D Fresh 40 Med.1+1

3014260022709

ORAL-B

6

D. šep ORAL-B Ultrathin S 1+1

3014260097028

Oral-b

7

D. šep ORAL-B Silver S

3014260099534

Oral-b

8

ORAL-B el.d.šep.gal. Starw 2vnt

4210201161196

Oral-b

9

ORAL-B el.d.šep.gal. Sens. 2vnt

4210201176534

Oral-b

10

El.d.šep.ORAL-B Vital Kid Star  

4210201244899

ORAL-B

11

El.d.šep.ORAL-B Vital Kid Froz   

4210201245193

ORAL-B

12

El.d.šep. ORAL-B Vitality kab.

4210201201106

ORAL-B

13

El.d.šep.gal.ORAL-B Cross A.2v

4210201135081

ORAL-B

14

El.d.šep.ORAL-B Kids,vaikiškas

4210201305590

ORAL-B

15

El.d.šep.gal.ORAL-B,3DWhite,2v

4210201850441

ORAL-B

16

El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, 2v

4210201154792

ORAL-B

17

ORAL-B el.d.šep. Prof. 500 sens.

4210201178378

ORAL-B

18

D.šep.Oral-B Charcoal UltraThin

3014260104306

ORAL-B

19

Dantų siūlas ORAL-B Super Floss, 50 vnt.

4103330017369

ORAL-B

20

Dantų šepetėlis ORAL-B PURIFY, pro-expert gum care, all in 1

3014260101985

ORAL-B

21

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml

8001090794413

ORAL-B

22

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Whitening, 75ml

8001090803016

ORAL-B

23

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml

8001090786494

ORAL-B

24

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

8001090786654

ORAL-B

25

D.šep.ORAL-B Clean 40,med,1+1 

3014260022891

ORAL-B

26

D.š.vaik.OB StarWarst,6+ m., 

3014260098964

Oral-b

27

D.š.vaik.OB St.4,8+ m., soft

5010622010801

ORAL-B

28

D.šep.OB Lux.3DW ProFlex 38Med

3014260010348

ORAL-B

29

D.šep.OB Compl.UltraThin Black     

3014260096960

ORAL-B

30

D.šep.OB Compl.5W Clean 40Med

3014260017217

ORAL-B

31

D.šep.OB Compl.UltrTh. Green

3014260097363

ORAL-B

32

DANTŲ ŠEP.VAIK.OB ST.3,5-7M, S

3014260000714

ORAL-B

33

RINKINYS ORAL-B DANTŲ ŠEPETĖL.

3014260001230

ORAL-B

34

BURN.SKAL.SK.ORAL-B PE DEEP CL

3014260090531

ORAL-B

35

BURN.SKAL.SK.ORAL-B PE PROFESS

4015600572969

ORAL-B

36

EL.D.ŠEP.ORAL-B VITALITY PREC.

4210201043577

ORAL-B