Vyrams

2020 Balandžio 29 - Birželio 1 d.
Akcija vyksta: EUROKOS

Pirk OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS“ produktų ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS“ produktų ir laimėk!
Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2020 m. balandžio 29 d. iki birželio 1 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose EUROKOS parduotuvėse ir esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba EUROKOS internetinėje parduotuvėje www.eurokos.lt/e-parduotuve/  Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS“ produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  25 vnt. Produktų rinkinių. Rinkinį sudaro:  šampūnas H&S + Old Spice dezodorantas       
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Eurokos žaidime dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas.1.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS produktus 1.3 punkte numatytose vietose Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą, nurodytą 2.1 punkte.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. balandžio 29 d. iki birželio 1 d. (imtinai).
  • Užregistruotas OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS produkto pirkimo čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu OLD SPICE, HEAD & SHOULDERS  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 30 dienos. Po susisiekimo su laimėtoju prizas gali keliauti nuo 10 iki 15 dienų.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių, kontaktiniu numeriu: +37060936717
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

              El. paštas [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas.1.

Prekės pavadinimas

Barkodas

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml                    

4084500978911

D.želė OLD SPICE Bearglove,400                   

8001090533869

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                    

4084500978973

Dušo želė Old Spice Captain 400ml

8001090965615

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150                   

8001090595157

Dez. AP OLD SPICE Bearglove piešt, 50ml 

8001090660336

Dez.OLD SPICE WWater, rut.50ml   

4015600867416

OLD SPICE WOLFTHORN PIEŠT DEZ 50ML

4084500019195

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml                   

4084500490581

OLD SPICE BEARGLOVE PIEŠT DEZ 50ML

4015600862640

OLD SPICE TIMBER PIEST DEZ 50ML

4084500940444

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                     

5000174440256

OLD SPICE BEARGLOVE LOSJ PO SKUT 100ML

8001090556813

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336032

Šamp.H&S Thick&Strong 2in1,360

4084500257573

Šamp.H&S Tea Tree, 400ml                         

8001090496546

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

5410076659456

Šamp.H&S Classic Clean 2in1,360

4015600734138

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

4084500970403

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

4084500015012

Šamp.H&S Nourish ,400ml

4084500819689

Šamp.H&S Classic Cl., 90ml

8001090098269

 

Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus:

   Gintautas Matakas  27423

   Greta Griesiūtė  E373742005

   Marina M. 70640

   Kestutis Laukys E295992004

   Agne Grockeė Grockė  E413732005

   Mindaugas Jarmala  66125

   Ana Novikova  69333

   Feliksas Doba  00883

   Dovilė Silko  79295 E339462005

   Karolina Vitkauskait  90803

    Irina Omeljanenko E351882005

  SILVIJA Gelžinienė  34211

  Irina Omeljanenko  E345252005

  Vaida Laukienė  E31278005

  Julija Ožemlauskienė  LG 00403426

  Ana Novikova  E380782005

  Janina Kudžmienė  E343102005

   Agnietė Marazaitė  12976

   Ieva Urbė  E373392005

  Feliksas Doba  94367

   Feliksas Doba 01237

  Inesa Cerbiene  69335

  Vaida Laukienė  E295352004

  Marina Miskunec  E378782005

  Erika Azatova  342462005