Moterims

2021 Kovo 30 - Balandžio 28 d.
Akcija vyksta: Eurokos

Pirk ir laimėk!

Pirk Always, Discreet, Naturella ar Tampax produktų ir laimėk išmanųjį laikrodį "Garmin vivoactive 4S"!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk ir laimėk!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtoją!

GPS išmanųjį laikrodį GARMIN Vivoactive 4S laimėjo Ana Novikova!


Taisyklės

1.                         Bendrosios taisyklės

 

1.1.                     Žaidimo „Pirk „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3.                     Žaidimas vyksta nuo 2021 m. kovo 30 d. iki balandžio 28 d. (imtinai).

1.4.                     Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktus visose EUROKOS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt

1.5.                     Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

1.6.                     Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7.                     Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėse www.geraspasirinkimas.lt ir www.eurokos.lt 

1.8.                     Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

2.                         Žaidimo prizai

 

2.1.                     Prizai:

2.1.1.                  Garmin vivoactive 4S. Prizų fonde yra 1 vnt. prizų.

2.2.                     Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3.                     Eurokos žaidime dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas.1.

2.4.                     Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.5.                     Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

 

 

3.                         Žaidimo eiga

 

3.1.                     Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Eurokos parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą nurodytą punkte 2.1.1.

3.2.                     Registracijai tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3.                     Registruotis Žaidimui galima 2021 m. kovo 30 d. iki balandžio 28 d. (imtinai).

3.4.                     Užregistruotas „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.5.                     Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6.                     Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7.                     Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.geraspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

4.                         Žaidimo sąlygos

 

4.1.                     Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.                     Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always, Discreet, Tampax arba Naturella“  galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.                     Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

4.4.                     Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

5.                         Prizų įteikimas

 

5.1.                     Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2.                     Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 14 dienos.

5.3.                     Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių, kontaktiniu numeriu: +37060936717

5.4.                     Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.

5.5.                     Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Laimėtojams pageidaujant prizai vilniečiams gali būti siunčiami per kurjerį. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.

5.6.                     Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7.                     Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.8.                     Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

6.                         Duomenų apsauga

6.1.                     Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

6.2.                     UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

6.2.1.                  Vardas ir pavardė;

6.2.2.                  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.3.                  El. pašto adresas;

6.2.4.                  Telefono numeris;

6.3.                     Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

6.4.                     Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5.                     Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

6.5.1.                  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.5.2.                  Žaidimo vykdymui;

6.5.3.                  Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.5.4.                  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.5.5.                  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.5.6.                  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.5.7.                  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6.                     Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

6.6.1.                  Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.6.2.                  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.6.3.                  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

6.6.4.                  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.7.                     Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8.                     Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9.                     Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]


Priedas.1.

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

 

Prekės pavadinimas

Barkodas

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS Ultra Extra Night, 12 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v                   

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20                     

8001090594037

Hig.Įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 58vnt

4015400565574

Hig įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 30VNT

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009612

Hig įkl. ALWAYS EXTRA PROTECT 26VNT

8001090718464      

Hig įkl. ALWAYS EXTRA PROTECT 52VNT

4015400564324

Hig įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 60VNT

4015400563747

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400489764

Always Pad Ultra Sensitive Night Duo 14ct

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444998

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal

8001841009582

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400012306

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Irresistable,60vnt

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Air, 60 vnt.

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.

8001090585592

Hig. įkl. NATURELLA, 52 vnt.

8001090604040

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

Hig. Įkl. NATURELLA PLUS Camomile, 50 vnt.

4015400516132

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.                    

8001090586032

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v

8001841658384

Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn

8001841658117

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538