Vyrams

2021 Kovo 16 - 29 d.
Akcija vyksta: Maxima

Pirk GILLETTE ir laimėk!

Pirk bet kurį Gillette produktą ir laimėk vieną iš dviejų žaidimų kompiuterių PS4!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk GILLETTE ir laimėk!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

Žaidimų kompiuterį SONY PlayStation 4 (PS4) 500GB laimėjo:

Vidmantas Plada

Mindaugas Šimkus

Taisyklės:

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.

 

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo X, XX, XXX, XXXX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2021 m. Kovo 16d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2021 m. Kovo 29 d.  (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                     Akcijoje negali dalyvauti negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB, UAB“ Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.

4.2.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent du Akcijos produktus. Pirkimo kvitą užregistruoti tinklalapyje www.geraspasirinkimas.lt

4.3.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Akcijos produktus.

4.4.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo kvito kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Akcijos organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected] pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.

 

4.5.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti kvito kopijos, kuris buvo užregistruotas ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

5.                         PRIZŲ FONDAS

1.                         Žaidimų kompiuteris PS4. Prizų fonde 2 vientai prizų.

 

6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     2021 m. Balandžio 1 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.                     Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 2 laimėtojai, kuriems bus įteiktas Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai  nesugebėtų pateikti užregistruoto pirkimo kvito kopijos ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Akcijos laimėtojų pirkimo kvito numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.geraspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu. Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ pirkimo kvito kopiją, kuris buvo panaudotas perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informacinis tel.: +37068386960). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2021 m. Balandžio 15 d. gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

 

 

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021 m. Balandžio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti pateikti Akcijos organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37068386960, el. paštas [email protected].

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių laimėtojų duomenų.

10.2.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi laimėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra  teikiami.

10.3.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

 

11.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37068386960 ar el. paštu [email protected]

Priedas. 1.

Produktai dalyvaujantys Žaidime

 

3014260218799

Losj.po skut."Gillette Cool wave"[

3014260258313

Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018970261

Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml

7702018255610

Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[

7702018018116

Vienk.skust.VENUS 3, 3vnt

7702018069316

Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2

7702018426201

Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt

7702018491544

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3vnt.           

7702018465675

Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4

7702018476046

Mot.vienkart.skust.GILLETTE VENUS[6vnt.

7702018487158

Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.

7702018482740

Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.

7702018491209

Vienkartiniai skustuvai Venus Extra Smooth Sensitive, 3vnt

7702018545964

Vienkartiniai skustuvai Venus Hybrid, 9vnt

7702018849031

Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt

3014260287030

Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt

3014260283254

Vienk.skust"GILLETTE Blue IIPlus"[5vnt

7702018489978

Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2

7702018490080

Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense

7702018531783

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

7702018477753

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI

7702018457342

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt

7702018076130

Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt

7702018536320

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Red 6+2 vnt.

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260214678

Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml

7702018360451

Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250

7702018459803

Skut.putos GILLETTE SERIES SENSITIVE[250

7702018493869

Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml

7702018094455

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml                   

3014260223007

Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml

7702018012466

Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

3014260214692

Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[

3014260220051

Skut.želė"GILLETTE Series Moisturising"[

7702018837830

Skutimosi želė GILLETTE MACH3[200ml

7702018088423

Skut.želė"Gillette Mach3 Close&Smo."[200

7702018357871

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018465156

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING

7702018464715

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[

7702018464876

Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml

7702018457786

Skutimosi želė GILLETTE SENSITIVE[200ml

7702018493845

Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml

3014260262709

Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt

7702018886364

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.                   

7702018955527

Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt

7702018401208

Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.

7702018363568

Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v

7702018352883

Skust.g.VENUS Sensitive 4vnt

7702018365067

Skust.galv.VENUS Smooth, 8vnt.

3014260239633

Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[4vnt

3014260251970

Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt

7702018867011

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt

7702018866984

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt

7702018867219

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v

7702018867059

Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018085897

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[2vnt

7702018085514

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085545

Skustuvo galvutės Gillette FUSION Proglide 8 vnt.

7702018416370

Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

7702018486465

Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt

3014260262693

Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv

7702018886166

Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2

7702018487202

Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018451753

Mot.sist.skustuvas GILLETTE Venus

7702018491148

Skustuvas VENUS Extra Smooth Sensitive, 1up

7702018540563

Skustuvo galvutės Gillette Mach3 Turbo UCL 3vnt + skustuvas

7702018550807

Vyr.sistem.skust.GILLETTE SENSOR3[5galv

7702018020676

Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.

7702018866946

Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.

7702018390816

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.

7702018425297

Vyr.skustuvas GILLETTE MACH3 H+4

7702018390786

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.

7702018396825

Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.          

7702018426348

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018486342

Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGUARD[2vnt

7702018485321

Skustuvas GILLETTE Fusion 1up + 2 galvutės

7702018514229

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo 3D