Vyrams

2021 Kovo 22 - Balandžio 11 d.
Akcija vyksta: Drogas

Pirk GILLETTE bei OLD SPICE ir laimėk!

Pirk GILLETTE bei OLD SPICE produktų ir laimėk puikių prizų!

Akcijos registracija baigėsi

Pirk GILLETTE bei OLD SPICE ir laimėk!
Taisyklės

1.                         Bendrosios taisyklės

 

1.1.                     Žaidimo „Pirk „Old spice“ ir „Gillette“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3.                     Žaidimas vyksta nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 balandžio 11 d. (imtinai).

1.4.                     Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Old spice“ ir „Gillette“  produktus, nurodytus produktų sąraše (PRIEDAS.1.) visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt

1.5.                     Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

1.6.                     Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7.                     Informacija apie Žaidimą skelbiama DROGAS parduotuvėse ir internetinėse svetainėse  www.drogas.lt , www.geraspasirinkimas.lt

1.8.                     Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

 

2.                         Žaidimo prizai

 

2.1.                     Prizai:

2.1.1.                  Futbolo kamuolys. Prizų fonde 20 vnt. prizų.

2.1.2.                  Sportinis krepšys. Prizų fonde 10 vnt. prizų.

2.2.                     Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3.                     Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.4.                     Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius „UAB Totem promo“.

 

3.                         Žaidimo eiga

 

3.1.                     Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Old spice“ ir „Gillette“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte 2.1.

3.2.                     Registracijai reikia užpildyti anketą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3.                     Registruotis Žaidimui galima nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. balandžio 11 d. (imtinai).

3.4.                     Užregistruotas „Old spice“ ir „Gillette“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.5.                     Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6.                     Prizų laimėtojas skelbiamas per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt ir informuojamas asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7.                     Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.geraspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

4.                         Žaidimo sąlygos

 

4.1.                     Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.                     Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Old spice“ ir „Gillette“ galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.                     Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.4.                     Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

5.                         Prizų įteikimas

 

5.1.                     Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2.                     Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 7 dienos.

5.3.                     Laimėtas prizas ne Vilniaus miesto gyventojams bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].

5.4.                     Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Užsakovas.

6.                         Vilniuje gyvenantys žaidimo laimėtojai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Laimėtojams pageidaujant prizai vilniečiams taip pat gali būti siunčiami per kurjerį. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Užsakovas. Atsiimant prizus gyvai privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.

6.1.                     Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

6.2.                     Atsiimant laimėta prizą, žaidimo laimėtojas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens kodą. Jeigu žaidimo dalyvis nesutinka pateikti reikiamų duomenų – prizas nebus išduotas.

6.3.                     Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

7.                         Duomenų apsauga

7.1.                     Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected]

7.2.                     UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

7.2.1.                  Vardas ir pavardė;

7.2.2.                  El. pašto adresas;

7.2.3.                  Telefono numeris;

7.3.                     Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

7.4.                     Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt . Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

7.5.                     Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

7.5.1.                  informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

7.5.2.                  Žaidimo vykdymui;

7.5.3.                  Žaidimo kokybės užtikrinimui;

7.5.4.                  problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

7.5.5.                  prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

7.5.6.                  mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.5.7.                  kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

7.6.                     Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

7.6.1.                  Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

7.6.2.                  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

7.6.3.                  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

7.6.4.                  kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

7.7.                     Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

7.8.                     Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

7.9.                     Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

Priedas.1.

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas

Barkodas

1

Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50

4084500940383

2

Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50

4084500940444

3

Dez.OLD SPICE Orig.piešt, 50ml

4084500490543

4

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

4084500019195

5

Dez.OLD SPICE Danger pieš,50ml

5013965914171

6

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

4084500490581

7

Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50ml

8001090660268

8

Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50                   

4015600862640

9

Dez.OLD SPICE AP Water.pieš,50                   

8001090660374

10

Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50      

8001090660336

11

Dez.OLD SPICE Roamer.piešt,50

8001090970541

12

Dez. Old Spice Captain 50ml

8001090970459

13

Dez.OLD SPICE DeepSea.piešt50

8001841283906

14

Dez.OLD SPICE Rock piešt50

8001841283760

15

Dez.OLD SPICE Rock 150ml

8001841282114

16

Dez.OLD SPICE DeepSea 150ml

8001841282473

17

Dez Old Spice Captain 150ml

8001090962867

18

Dez.OLD SPICE Roamer,puršk. 150ml

8001090962799

19

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150      

8001090595157

20

Dez.OLD SPICE WWater AP 150ml                    

8001090595317

21

Dez.OLD SPICE Wolfthorn150ml

4771459060551

22

Dez.OLD SPICE WhiteWater 150ml

4771459060636

23

Dez.OLD SPICE Citron 150 ml

4771459060643

24

Dez.OLD SPICE Timber 150 ml

4771459060650

25

Dez.OLD SPICE Strong Swagger 150 ml

8001090160058

26

D.gelis OLD SPICE DeepSea 400m

8001841326153

27

D.gelis OLD SPICE Rock 400ml

8001841326207

28

D.želė OLD SPICE Bearglove,400                   

8001090533869

29

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                    

4084500978973

30

D.želė OLD SPICE Citron,400ml                    

8001090533890

31

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

4084500978911

32

Dušo želė Old Spice Captain 400ml

8001090965615

33

D.želė OLD SPICE Roamer,400ml

8001090965561

34

Losj.OLD SPICE Original,100ml              

5011321772335

35

Losj.OLD SPICE Wolfthorn 100ml                   

4015600314590

36

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                     

5000174440256

37

Tua.v.Old Spice Original 100ml

4084500497894

38

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml

7702018094455

39

Sk.gel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214692

40

Sk.put.GILL.Series Cond.,250ml

3014260258276

41

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260214678

42

Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml

3014260258313

43

Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml

7702018970261

44

Bal.po sk.Gillette.FUS.Progl.2in1,100ml

7702018255467

45

Bal.po sk.Gillette.FUS.Progl. 3in1,50ml

7702018255610

46

Sk.gel.Gilllette Mach3 Irr.Defense,200ml

7702018290994

47

Sk.gel.Gillette FUS.PROGL.Active 170ml

7702018357956

48

Sk.put.FUS. PROGL.Active 250ml

7702018360451

49

Sk.gel.Gillette FUS. PROGL.Ocean 170ml

7702018357871

50

Sk.gel.GILL.Series Prot,200ml

7702018405145

51

Sk.gel.GILLETTE Cool, 200ml

7702018457786

52

Sk.gel.Gillette FUS.Mois.200ml

7702018465156

53

Sk.gel.Gillette FUS.Senst.200

7702018464715

54

Sk.gel.Gillette Ultra Sen.75ml

7702018464876

55

Sk.put.GILLETTE Skinguard, 250

7702018493869

56

Sk.gel. Gillette Skinguard, 200ml

7702018493845

57

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018866946

58

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018020676

59

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390816

60

Skust.Gillette.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up

7702018390786

61

Skust. FUSION Proshield,1Up

7702018412631

62

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal

7702018464005

63

Skust. GILLETTE, Skinguard,2up

7702018486342

64

Skust. Gillette MACH3 Turbo 3D,2 galv.

7702018514229

65

sk.g.Mach3 Turbo 3vnt+sk UCL

7702018540563

66

Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt

7702018085514

67

Skust.galv. FUSION, 4vnt.

7702018866984

68

Skust.galv. FUSION Power,4vnt.

7702018867219

69

Skust.galv. MACH3, 4vnt.

3014260239633

70

Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.

7702018396825

71

Skust.galv.Gillette MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018416370

72

Skust.galv. FUSION Proshield,4

7702018412426

73

Skust.galv. MACH3 Start, 4vnt.

7702018462001

74

Sk.galv. Gillette Skinguard,4v

7702018486465

75

Vienk.sk.Gillette.BLUE 3 Cool, 6+2v

7702018457342

76

Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Restag,3v.

7702018489619

77

Vienk.skust.Gillette.BLUE 3, 6vnt+2vnt

7702018489978

78

Vnk.s.Gillette.BLUE 3 Red 6+2v

7702018536320

79

vienk.skust.GILL. BLUE 3, 6+2

7702018531783

80

Vienk.skust.GILLETTE BLUE II, 5vnt.

7702018849031

81

Vienk.skust. GILLETTE2, 5vnt.     

3014260287030

82

Sk.gel.SATIN CARE Sens., 200ml

3014260223007

83

Sk.gel.SATIN CARE Dry ,200ml

7702018012466

84

Sk.gel.SATIN CARE Pure 200ml

7702018264735

85

Sk.gel.SATIN CARE Avocad,200ml

7702018968855

86

Sk.gel.SATIN CARE Vanilla, 200

7702018399567

87

Sk.gel.SATIN CARE Swirl, 200ml

7702018495979

88

Skustuvas VENUS Smooth, 2up

3014260262693

89

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886166

90

Skustuvas VENUS SWIRL, 2up

7702018400997

91

Skustuvas VENUS Breez SPA,2gal

7702018451753

92

Skust. VENUS Extra Smooth, 1up

7702018487202

93

Skustuvas VENUS Platinum, 1up

7702018503179

94

Skust.VENUS Smooth Sens,1 up

7702018486939

95

Skustuvas VENUS Sensitive 1up

7702018491148

96

Skust.g.VENUS Sensitive 4vnt

7702018352883

97

Skustuvas VENUS Rosegold, 1up

7702018517886

98

Sk.galv.VENUS Smooth Sens,4v

7702018491360

99

Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt

3014260262709

100

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.

7702018886364

101

Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt

7702018955527

102

Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.

7702018401208

103

Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v

7702018363568

104

Vienk.skust.VENUS 3 6vnt

7702018426201

105

Vien.skust.VENUS Simply3 4vnt

7702018465675

106

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3v

7702018491544

107

Vienk.sk.VENUS 3 Sensitive,6v

7702018487158

108

Vienk.skust.Simp.VENUS2 Bas.5v

7702018482740

109

Vienk.sk.Venus Ex.Sm.Sens,3vnt

7702018491209

110

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE II, moteriški, 5 +2 vnt.

7702018069361

111

Vien.skust.VENUS Simply2 4+2 vnt.                

7702018069316