Namų priežiūrai

2020 Rugsėjo 21 - Spalio 11 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Perkant Ambi Pur Freshelle purškiamą oro gaiviklį - DOVANA

Pirk „Ambi Pur Freshelle“ purškiamą oro gaiviklį ir gauk DOVANĄ!

Perkant Ambi Pur Freshelle purškiamą oro gaiviklį - DOVANA
Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.2. Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.3. Akcija vyksta prekybos tinkle DROGAS nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. spalio 11 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

2. Prizų fondas

2.1. 695 vnt „Ambi Pur Cotton“ oro gaiviklių. Prizų kiekis ribotas.

2.2.Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 

3.1. Akcijoje dalyvaujantys produktai:

Gaiv.AMBI PUR Ocean Mist 300ml

5410076217069

Gaiv.AMBI PUR Blossom & Breeze

5410076217090

Gaiv.AMBI PUR Mn.Vanilla30

5410076877027

Gaiv.AMBI PUR Prem.Thai,300ml

8001090713230

Gaiv.AMBI PUR Prem.Caribb.300

8001090713278

Gaiv.AMBI PUR Lenor, 300ml

8001090570413

Gaiv.AMBI PUR Gold Orchid,300

8001841096926

Gaiv.AMBI PUR Prem.Orient. 300

8001841000640

 

3.2. Norėdamas dalyvauti akcijoje asmuo DROGAS parduotuvėse Akcijos laikotarpiu turi įsigyti bent vieną 3.1. punkte nurodytą produktą. Už kiekvieną įsigytą 3.1. punkte nurodytą produktą asmuo gali atsiimti vieną prizą.

3.3. Norint atsiimti prizą, asmuo turi pateikti 3.1. punkte nurodyto produkto pirkimo laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020m. spalio 10 d. kvitą DROGO parduotuvės kasoje. Su tuo pačiu pirkimo kvitu galima atsiimti prizą tik vieną kartą.

3.4. Pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizo atsiėmimo dienos.

3.5. Prizai dalinami nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. spalio 11 d. bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

3.6. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

3.7. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

4. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 

4.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.

4.2. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos užsakovo.

5. Skundų nagrinėjimo tvarka 

5.1.Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant. Jis turi būti siunčiamas UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu [email protected]. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 11 d.

5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos

6.1. Akcijoje negali dalyvauti UAB „DROGAS“, UAB „Sanitex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

6.2. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.protingaspasirinkimas.lt

6.4. Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.protingaspasirinkimas.lt

6.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu [email protected]