Vaikams ir kūdikiams

2018 Liepos 19 - Rugpjūčio 15 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Patogiau nei bet kada!

Pirk bet kurią pakuotę „Pampers“ su Ačiū kortele ir laimėk vaikišką vežimėlį Agnė Kuzmickaitė / Aero tutis!

Patogiau nei bet kada!
Laimėtojai

Sveikiname! 

Agnės Kuzmickaitės rinkinį Aero tutis laimėjo
 

Eil. Nr.AČIŪ kortelės savininkas (-ė)
19440003700655331651
29440003700658918231
39440003700658369443

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2018 09 04 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos tel. +370 602 44582.

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „ Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos organizatorius ir prizų koordinatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo XX ir XXX parduotuvės , esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018m. Liepos 19 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2018m. Rugpjūčio 15 d. (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, sutikę gauti lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

4.2.                     Akcijoje negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB darbuotojai.

4.3.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.                     Asmenys, atitinkantys šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pampers“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

4.7.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     3 rinkiniai  Agnė Kuzmickaitė / Aero tutis. Vieną rinkinį sudaro: lopšys, sportinis vežimėlis ir auto kėdutė.

6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                       Rugpjūčio 17 d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

6.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: +37060244582 ). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka šių taisyklių sąlygų.

8.7.                     Prizo laimėtojas turės galimybę išsirinkti norimo dizaino vežimėlį iš Aero Tutis Agnės Kuzmickaitės kolekcijos.

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki Rugsėjo 15 d.  teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                   Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius MAXIMA LT, UAB naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.

10.4.                   Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060244582 ar el. paštu [email protected]


1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400439110

Serv.PAMPERS Fresh Clean,64vnt

4015400636779

Serv.PAMPERS Sensitive, 12vnt

8001090698346

Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12

8001090698384

Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11

8001090728951

Saus.PAMPERS Pants Splash,5d10

8001090694577

Saus.PAMPERS Pants GP,3d.72vnt

8001090694638

Saus.PAMPERS Pants GP,4d.62vnt

8001090694690

Saus.PAMPERS Pants GP,5d.52vnt

8001090694751

Saus.PAMPERS Pants GP,6d.45vnt

4015400224211

Saus.Sleep&Play VP 3dyd,58vnt

8001090669056

Saus.Sleep&Play VP 4dyd ,50vnt

8001090784674

Saus.Sleep&Play VP 5dyd,42vnt

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v

4015400264491

Saus.PAMPERS VP+1 dydis, 43vn

4015400735977

Saus.PAMPERS VP+ 4 dydis, 58vn

4015400704294

Saus.PAMPERS VP+ 2dyd, 43vnt.

4015400735878

Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76vn

4015400735922

Saus.PAMPERS VP+ 3 dydis, 68vn

4015400736028

Saus.PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53v

8001090487858

Saus.PAMPERS VP+5 dydis 50vnt

4015400736127

Saus.PAMPERS VP+ 6 dydis 42vnt

8001090458919

Saus.PAMPERS GP+ 3dyd 108 vnt

8001090459107

Saus.PAMPERS GP+  4 dydis 90vn

8001090459169

Saus.PAMPERS GP+ 5 dydis 78vnt

8001090459206

Saus.PAMPERS GP+ 6 dydis 66vnt

4015400697534

Saus.PAMPERS Pants MB,4d,104v

4015400697541

Saus.PAMPERS Pants  MB,5d,96v

4015400697558

Saus.PAMPERS Pants MB,6d,88v

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants4d 22vn

4015400772002

Saus.PAMPERS Prem,Pants4d,44vn

4015400681243

Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,20vn

4015400772101

Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,40vn

4015400732198

Saus.PAMPERS Prem,Pants3d,56vn

4015400772187

Saus.PAMPERS Prem,Pants6d,36vn

8001090459459

Saus.PAMPERS MB  3 dydis152vnt

8001090459480

Saus.PAMPERS MB, 4 dydis 132vn

8001090459510

Saus.PAMPERS MB 4+dydis,120vnt

8001090459541

Saus.PAMPERS MB  5 dydis110vnt

4015400697527

Saus.PAMPERS Pants MB 3dyd120v

8001090459602

Saus.PAMPERS MB+ 3dydis,172vnt

8001090459640

Saus.PAMPERS MB+ 4dydis,144vnt

8001090459695

Saus.PAMPERS MB+ 5dydis,124vnt

4015400541813

Saus.PAMPERS Prem.MB S5  88vLV

4015400274780

Saus.PAMPERS Prem,3dydis,60vnt

4015400278818

Saus.PAMPERS Prem,4dydis,52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,44vnt

4015400741602

Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

4015400741633

Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

4015400465461

Saus.PAMP.Premium  MB,3d,120v

4015400465447

Saus.PAMP.Premium MB,4d,104v

4015400687696

Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

4015400687733

Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

4015400224068

Saus.Sleep&Play VP 5dyd,42vnt

4015400224242

Saus.Sleep&Play VP 4dyd ,50vnt

4015400439202

Serv.PAMPERS Fresh Clean,2x64vn

4015400622734

Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x64v

4015400636670

Serv.PAMPERS Sensitive,2x56vnt

4015400637028

Serv.PAMPERS Nat.Clean,2x64vnt

4015400333449

Paklotai PAMPERS 90x80, 7vnt

4015400827481

Paklotai PAMPERS 60x60cm,12vnt

4015400686101

Serv.PAMPERS New baby Sen. 54v

4015400636649

Serv.PAMPERS Sensitive, 56vnt

4015400622079

Serv.PAMPERS Sensitive,4x56vnt

4015400636830

Serv.PAMPERS Nat.Clean, 64vnt

4015400622482

Serv.PAMPERS Nat.Clean,4x64vnt