Grožiui

2019 Lapkričio 7 - 20 d.
Akcija vyksta: MAXIMA

O kiek metų tavo plaukams?

Pirk Pantene, H&S, Gillette,
Gillette Venus, Oral-B, Blend-a-med, Old Spice, Tampax produktą su Maxima AČIŪ
kortele ir laimėk 3x dyson supersonic

O kiek metų tavo plaukams?
Laimėtojai

Sveikiname, „Dyson supersonic“ plaukų džiovintuvą laimėjo:

9440003700641149845

9440003700644270226

9440003700652232928

Taisyklės

Akcijos „Pirk Pantene, H&S, Gillette, Gillette Venus, Oral-B, Blend-a-med, Old Spice, Tampax produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:

 

1.    AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Totem promo“., toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2.    AKCIJOS VIETA

2.1.Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ XX, XXX, XXXX prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

 

3.    AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.Akcija vyksta nuo lapkričio 07 d. (pirmoji Akcijos diena) iki lapkričio 20 d. (paskutinė Akcijos diena).  

3.2.Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  

 

4.    AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, , sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

4.2.Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3.Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pantene, H&S, Gillette, Gillette Venus, Old Spice, Oral-B, Blend-a-med ar Tampax“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected], pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

 

4.7.Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

 

5.    PRIZŲ FONDAS

5.1.„dyson supersonic“ plaukų džiovintuvas. Prizų fonde yra 3 vnt.

 

6.    AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.Lapkričio 21 d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyta 3 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7.    LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt ir protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8.    PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: +37060936717). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2.Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „ TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.3.Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.4.Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.5.Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

9.     SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.Akcijos dalyviai turi teisę iki lapkričio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu: Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060936717, el. paštas [email protected].

9.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   

 

10.  DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.          Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.          Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.          Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

10.4.          Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.          Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

11.    PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37060936717 ar el. paštu [email protected].

 

 

 

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090496546

Shampoo HEAD & SHOULDERS Tea Tree, 400 ml

4084500610422

Shampoo HEAD & SHOULDERS Thick&Strong, 400 ml

5011321336032

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336049

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean , 400 ml

5011321336117

Shampoo HEAD & SHOULDERS Ocean, 400 ml

5011321336063

Shampoo HEAD & SHOULDERS Moisturizing, 400 ml

4084500610699

Shampoo HEAD & SHOULDERS for HER Anti Hairfall, 400 m

4084500821132

Shampoo HEAD & SHOULDERS  Apple 2in1, 360 ml

4084500105560

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 250 ml

4084500105539

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic, 250 ml

4084500015012

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean 2in1 225 ml

4015600734138

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classi Clean 2in1, 360 ml

4084500968158

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1 225 ml

4084500970403

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1, 360 ml

4084500105614

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol, 250 ml

5410076659456

Shampoo HEAD & SHOULDERS Apple Fresh  400 ml

4084500819689

Shampoo HEAD & SHOULDERS Nourish , 400 ml

8001090690234

Šampūnas H&S OLD SPICE 270ml

8001090690319

Šampūnas H&S INSTANT RELIEF 270ml

8001090690463

Šampūnas H&S  ANTI-HAIRFALL 270ml

8001090690395

Šampūnas H&S TOTAL CARE 270ml

8001090690531

Šampūnas H&S DEEP CLEANSING 270ml

8001090812056

H&S Shampoo DEEP CLEANSING  270ml-wc

8001090678492

Šampūnas H&S SMOOTH 270ml

8001841208978

Šampūnas H&S REPAIR 270ml

8001841208930

Šampūnas H&S MOISTURE 270ml

8001090883469

Šamp.H&S Supreme COLOR,270ml

8001841208893

Kondicionierius H&S REPAIR 220ml

8001090678010

Kondicionierius H&S SMOOTH 220ml

8001841208855

Kondicionierius H&S MOISTURE 220ml

8001090883582

Kond.H&S Supreme COLOR,220ml

5011321336094

Šamp. H&S MENTHOL 400ml

8001841136202

Kond. H&S CLASSIC 220ml

8001841136165

Kond. H&S APPLE FRESH 220ml

8001841136288

Kond. H&S REPAIR & CARE 220ml

8001841136240

Kond. H&S NOURISHING CARE 220ml

8001841407098

H&S Conditionier DEEP HYDRATION 220ML

8001841406688

H&S Shampoo DEEP HYDRATION 400ML

8001841406640

H&S Shampoo DEEP HYDRATION 250ML

8001090373748

Kond.PANT. 3 min. Intensive, 2

8001090373533

Kond.PANT. 3 min. Aqua Light,

8001090373595

Kond.PANT. 3 min. Lively Col,

8001090377487

Kaukė PANT. Repair & Protect,

8001090377531

Kaukė PANT. Color, 300ml

5410076561834

Šamp.PANT.R&P, 400ml

8001090280404

Balzamas, PANTENE, Intensive Repair, 300ml

5410076561223

Šamp.PANT.Aqua Light,400ml

4015600773342

Kond.PANT.Aqua Light, 360ml                      

8001090392114

Šamp.PANT.Mic. Wat. 400 ml

8001090392220

Balz. PANT. Mic.Water 300 ml                     

5410076562794

Šamp.PANT.Color, 400ml

8001090280435

Balzamas, PANTENE,Color,300

8001090582607

Šampūnas PTN 3IN1 REPAIR & PROTECT 360ml

8001090673688

Šampūnas PTN 3IN1 LIVELY COLOR 360ml

8001090856005

Plaukų balz.PANTENE SUPERFOOD[200ml

8001090861641

Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml

8001090861115

Balz. PANT. SUPERFOOD 300 ml

8001841214627

Šamp. PANTENE CLEANSE & RECONSTRUCT 250ml

8001841216751

Balz.PANTENE CLEANSE & RECONSTRUCT 160ml

8001841228396

Kaukė PANTENE CLEANSE & RECONSTRUCT 160ml

8001841214689

Šamp.PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE  250ml

8001841216812

Balz. PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE 160ml

8001841228600

Kaukė PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE 160ml

8001841214504

Šamp. PANTENE FULL & VIBRANT  250ml

8001841216638

Balz. PANTENE FULL & VIBRANT 160ml

8001841228815

Kaukė PANTENE FULL & VIBRANT 160ml

8001841214566

Šamp. PANTENE GREY & GLOWING 250ml

8001841216690

Balz. PANTENE GREY & GLOWING 160ml

8001841229027

Kaukė PANTENE GREY & GLOWING 160ml

8001090518606

Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml

8001090238856

Šamp. AUSSIE Stop break,300ml

8001090238894

Kond.  AUSSIE Stop break, 250m

5410076390458

Šamp. AUSSIE Color Mate, 300ml

5410076390830

Šamp. AUSSIE Mirac.Moist ,300m

5410076390540

Kond.  AUSSIE Color Mate, 250m

5410076390809

Kond.  AUSSIE Mirac.Moist, 250

5410076390779

Kaukė AUSSIE Mirac.Mois.,250ml

5410076390656

Kaukė AUSSIE Color Mate, 250ml

5011321401839

Pl.putos AUSSIE Uplift Your Ha

5011321401860

Pl.Putos AUSSIE Curl Def Shine

5011321626478

Pl.Lakas AUSSIE Shi.Bright,250

5011321626560

Pl.lakas AUSSIE Uplift yout Ha

4084500103931

Šamp. saus.AUSSIE Volum.180ml

4084500103962

Šamp. saus.AUSSIE Color Mate,

8001090587138

Kond.  AUSSIE Pure Locks,250ml

8001090587169

Šamp. AUSSIE Pure Locks, 300ml

8001090719034

Pl.šampūnas AUSSIE MARICLE MOIST[90ml

8001090719065

Pl.kondicionierius AUSSIE MIRACLE[90ml

8001841039282

Puršk.kondic. AUSSIE SMOOTH[100ml

8001841039343

Plaukų losj. AUSSIE MIST-SHINE 95ML

8001841039190

Plaukų losj. AUSSIE MIST-PROTECT 95ML

8001841041254

Serumas plaukams AUSSIE RISE & SHINE 75ML

8001841041285

Serumas plaukams AUSSIE WORK THAT CURL 75ML

8001090877154

Šamp.HE Argan Oil, 400ml

8001090876911

Kond.HE Argan Oil, 360ml

8001090877031

Šamp.HE Straw&Mint, 400ml

8001090876799

Kond.HE Straw&Mint, 360ml

8001090877239

Šamp.HE Grapef&Mint, 400ml

8001090876997

Kond.HE Grapef&Mint, 360ml

8001090877079

Šamp.HE Coconut Milk, 400ml

8001090876836

Kond.HE Coconut Milk, 360ml

8001841275246

Pl.kaukė HERBAL ESSENCES ARGAN OIL[250ml

8001841275406

Pl.kaukė HERBAL ESSENCES COCONUT[250ml

8001090877192

Šamp.HE Golden Moringa, 400ml

8001090876959

Kond.HE Golden Moringa, 360ml

8001090877116

Šamp.HE Passion Flower, 400ml

8001090876874

Kond.HE Passion Flower, 360ml

5000174440256

Losjonas po skut."Old Spice"[Whitewater

5011321772335

Losj.po skut."Old Spice Original"[100ml

4084500019195

Vyr.piešt.dezodor."OLD SPICE Wolfthorn"[

5410076515691

Vyr.piešt.dezodor."OLD SPICE Champion"[

8001090556813

Losjon. po skutimosi OLD SPICE BEARGLOVE

4015600862640

Vyr.piešt.dezod.OLD SPICE BEARGLOVE[50ml

4015600862268

Vyr.piešt.dezodor.OLD SPICE ODOR BLOCKER

4084500979437

Vyriška dušo želė OLD SPICE BEARGLOVE

4084500490543

Piešt. Dezodorantas "OLD SPICE ORIGINAL"

4084500490581

Piešt.Dezodorantas"OLD SPICE WHITEWATER"

4084500978911

Dušo želė OLD SPICE Whitewater

4084500940383

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE CITRON

4084500940444

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE TIMBER

4084500978973

Vyr.dušo želė OLD SPICE (WOLF THORN)[400

8001090159939

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (LASTING LEGEND)

8001090605627

Dezod.OLD SPICE Strong Slugger[150 ml

8001090660268

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE (STRONG SWAGGER)

8001090542830

Dušo želė OLD SPICE Strong Slugger[250ml

4771459060551

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WOLFTHORN) [150

4771459060636

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WHITE WEATER)150

4771459060643

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (CITRON) [150

4771459060650

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (TIMBER) [150

8001090595157

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE BEARGLOVE[150ml

8001090660336

Vyr.piešt.dez. OLD SPICE BEARGLOVE[50ml

8001090533890

Vyr. dušo želė OLD SPICE Citron[400ml

8001090533920

Vyr.dušo želė OLD SPICE TIMBER[400ml

8001090970459

Pieš.dezodorantas OLD SPICE CAPTAIN[50ml

8001090962867

Purš.Dezod. OLD SPICE CAPTAIN[150ml

8001090962799

Purš.Dezodorantas OLD SPICE ROAMER[150ml

8001090965615

Dušo želė OLD SPICE CAPTAIN[400ml

8001090970541

Dezodor. OLD SPICE Stick Roamer, 50 ml

8001090965561

Dušo želė OLD SPICE Roamer, 400 ml

4084500497894

Tua.v.Old Spice Original 100ml                   

8001841379807

Old Spice Wolfthorn dovanų rinkinys + kosmetinė

8001841380209

Old Spice Whitewater dovanų rinkinys

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260239633

Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[4vnt

7702018020676

Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.

3014260262693

Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv

3014260251970

Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt

3014260262709

Skust.galvutės"GILLETTE Venus"[4vnt

7702018849031

Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt

3014260287030

Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt

3014260247577

Skut.putos"Gillette Menthol"[

3014260214692

Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[

3014260214678

Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml

3014260218799

Losj.po skut."Gillette Cool wave"[

3014260220051

Skut.želė"GILLETTE Series Moisturising"[

3014260258313

Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[

3014260223007

Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018069361

Mot.vienk.skustuvai GILLETTE BLUEII[7vnt

3014260283254

Vienk.skust"GILLETTE Blue IIPlus"[5vnt

7702018012466

Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"

7702018837830

Skutimosi želė GILLETTE MACH3[200ml

7702018866946

Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.

7702018867011

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt

7702018866984

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt

7702018867219

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v

7702018886166

Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2

7702018886364

Mot.skust.galv."Gillette Venus Brez"[4vn

7702018867059

Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt

7702018970261

Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018018116

Mot.vienk.skust. VENUS SIMPLY 3 PLUS

7702018069316

Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2

7702018037186

Skust.galv."Gillete Blue III"[3vnt

7702018076130

Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt

7702018487202

Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt

7702018955527

Skust.galvut."GILLETTE Venus Embrace"[4

7702018088423

Skut.želė"Gillette Mach3 Close&Smo."[200

7702018082674

Skustuvas"GILLETTE MACH3 Sensitive"[1g.

7702018085897

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[2vnt

7702018085514

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018255610

Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[

7702018037865

Skust.galvutės"GILLETTE MACH3"[2vnt.

7702018489978

Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2

7702018347810

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE Blue III

7702018490080

Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense

7702018360451

Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250

7702018390816

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.

7702018390786

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.

7702018396825

Vyr.sisteminis skust.+galv.GILLETTE[1+3

7702018357871

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018426348

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.

7702018416370

Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018425297

Vyr.skustuvas GILLETTE MACH3

7702018401208

Mot.skust.galv.GILLETTE VENUS Swirl[4vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

7702018426201

Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018435272

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

7702018412662

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE (PROSHIELD)

7702018412457

Vyr.skut.galv.GILLETTE(PROSHIELD CHILL)4

7702018491544

Vienk .mot. skustuvai GILLETTE VENUS [3

7702018477753

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

7702018465675

Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4

7702018451753

Mot.sist.skustuvas GILLETTE Venus

7702018363568

Mot.skustuvo galvutės GILLETTE VENUS

7702018465156

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING

7702018464715

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[

7702018464876

Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml

7702018457229

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[3vnt.

7702018457342

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt

7702018457786

Skutimosi želė GILLETTE SENSITIVE[200ml

7702018459803

Skut.putos GILLETTE SERIES SENSITIVE[250

7702018476046

Mot.vienkart.skust.GILLETTE VENUS[6vnt.

7702018486465

Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt

7702018486342

Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGOUARD[2vnt

7702018487158

Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.

7702018482740

Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.

7702018493869

Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml

7702018493845

Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml

7702018508488

Gillette Fusion dovanų rinkinys

7702018509164

Gillette Skinguard dovanų rinkinys

8001090343819

Protez.kremas"BAD Mild Mint"[47g

4015600620097

Dantų pasta"BAM 3D White"[100ml

4015600623074

Dantų pasta"BAM Complete 7 Extra Fresh"[

4015600620158

Dantų pasta"BAM 3D White Arctic Fresh"[

4015600620004

Dantų pasta"BAM 3D White Mint Kiss"[100

8001090422767

Dantų pasta BLEND A MED ORIGINAL[100ml

3014260094096

Dantų pasta BLEND-A-MED PRETECT[100ml

8001090629333

Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Therapy[75ML

8001090629388

Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Enamel[75ML

8001841046358

D.pasta BLEND-A-MED 3D WHITE[140ml

8001841046396

Dantų pasta BLEND A MED 3D White Delicate Mint, 140 ml

3014260293222

Dantų šep."Oral-B Classic Medium 40"[

5010622005029

Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų

5010622010795

Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B KIDS[3+m.

3014260281366

Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B BABY[0-2m.

3014260778194

D.šepetėlis"Oral B Cross Soft"[

3014260022891

Dantų šepetėlis"ORAL-B Vision"[med.1+1

8001090540751

Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500

3014260022709

Dantų šep."ORAL-B 3DW 40 Medium"[2 vnt.

5410076635153

Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[

3014260022051

Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1

3014260017217

Dantų šep."ORAL-B Complete 5Ways Clean"[

3014260010409

Dantų šep."ORAL-B Luxe 3DW ProFlex"[Soft

3014260101985

Dantų šepetėlis "Oral-B Gumline purify"

3014260097363

Dantų šepetėlis Oral-B (GREEN TEA) soft

3014260096960

Dantų šepet. ORAL-B (ULTRA THIN BLACK)

3014260097028

Dantų šepetėlis ORAL-B ULTRA THIN1+1

3014260101015

Dantų šepetėlis Gum & Enamel Extra Soft

3014260090616

Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml

3014260090531

Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml

3014260098964

Vaik.dantų šepetėlisORAL-B JUNIOR[6+

3014260101473

Dant.šepetėlis ORAL-B ALL ROUNDED BLACK[

3014260099534

Dantų šepetėlis ORAL-B MINI HEAD SILVER[

3014260102401

Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[

8001090794673

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Original, 75ml

8001090794413

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml

8001090803016

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Whitening, 75ml

8001090787019

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Original, 75ml

8001090786494

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml

8001090786654

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

4015400260837

Hig.pak.ALWAYS Night, 8 vnt.

4015400259459

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400552109

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night,7v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214120

Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vnt                  

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400403807

Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400612759

Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

4015400259480

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class,9vnt

8001090992512

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.20vnt

8001090992550

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class. Super 18vnt

4015400564652

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 30vnt

8001090594037

ALWAYS Dailies to GO 20 pcs

8001090361998

ALWAYS Dailies to GO Fresh 20 pcs

4015400743545

Hig. įklotai ALWAYS NORMAL DEO 30vnt

8001090718464

Higieniniai įklotai ALWAYS Long 26vnt.

4015400563747

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 60vnt

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo 58vnt.

4015400564072

Hig. įklotai ALWAYS ExtraLong 22vnt.

4015400567585

Hig. įklotai ALWAYS Soft & Cotton 58vnt.

4015400564324

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 52vnt. 

4015400564423

Hig. įklotai ALWAYS LONG DEO 46vnt.    

4015400562870

Hig. įklotai ALWAYS MULTIFORM 74vnt.   

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS EXTRALONG 44vnt.   

4015400746812

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 80vnt

4015400746843

Hig. įklotai ALWAYS NORMAL DEO 78vnt. 

4015400564454

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 68vnt. 

4015400742913

Hig. įklotai ALWAYS LONG DEO 62vnt.    

8001841230597

Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v

8001841230658

Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,58v

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long, lengvam šlapimo nelaikymui, 40vnt

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal, lengvam šlapimo nelaikymui, 44vnt

8001090162199

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 100 vnt

8001090162236

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 60 vnt

4015400341505

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 20 vnt

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400165804

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,20v.

4015400542476

Hig.įkl.DISCREET Irresist.,20v

4015400515685

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

8001090170354

Hig.įklotai DISCREET[Water Lily;60vnt.

8001090161918

Hig.įklotai DISCREET[AirMultiform;100vnt

8001090162274

Hig.įklotai DISCREET[WatLilyMult.;100vnt

8001090161956

Hig.įklotai DISCREET[Air;new;60vnt.

8001090162076

Hig.įklotai DISCREET[NormalPlus;60vnt.

8001090170316

Hig.įklotai DISCREET Spring Breeze;60vnt

8001090162038

Hig.įklotai DISCREET[Normal;100vnt.

8001090162113

Hig.įklotai DISCREET[SpringBreeze;100vnt

4015400515593

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,16vn

4015400515623

Hig.įkl.DISCREET PLUS[DeoWaterLily;50vnt

8001090161994

Hig.įklotai"DISCREET IRRESIST."[60vnt.

4015400219446

Tamp.TAMPAX Compak Normal,8v

8001841300276

TAMPAX Compak Regular 8ct

4015400763161

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,8v

8001841300511

TAMPAX Compak Pearl Regular 16ct

8001841300573

TAMPAX Compak Pearl Super 16ct

8001841300603

TAMPAX Compak Pearl Super Plus 16ct

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219620

Tamponai TAMPAX Compak Super PLUS, 16 vnt.

8001841300399

TAMPAX Compak Super Plus 16ct

8001090993465

Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16

8001090993502

Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt                   

8001090160294

Higieniniai pak. NATURELLA SUPER [8vnt.

8001090160256

Higieniniai pak. NATURELLA NORMAL [9vnt

4015400437543

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt

4015400435846

Hig.pak.NATURELLA U.Night,7v

4015400125099

Hig.pak.NATURELLA US, 8 vnt.

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400581369

Hig.pak.NATURELLA UN Calen.10

4015400579830

Hig.pak.NATURELLA UN Gr.Tea10v

4015400437932

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA; U.Night; 14 vnt

8001090586032

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Super; 16vnt

4015400318026

Hig.pak.NATURELLA Super+,16vnt

8001090850638

Hig.paketai NATURELLA NORMAL PLUS;18vnt

8001090585592

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Normal; 20vnt

8001090586315

Hig.pak.NATURELLA; UNC; 20 vnt

4015400197546

Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt

4015400516101

Hig.įkl.NATURELLA Plus,16vnt

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400198277

Hig.įkl.NATURELLA Light,20vnt.

4015400481898

Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,20

4015400481836

Hig.įkl.NATURELLA Calendula,20

4015400733515

Hig.įklotai NATURELLA NORMAL 42 vnt.

8001841280561

NATURELLA liners TO GO 20ct

4015400516132

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

8001090604040

Hig.ikl.NATURELLA; 52 vnt

8001090603968

Hig.ikl.NATURELLA; Light; 52 vnt

8001090603883

Hig.ikl.NATURELLA; Green Tea; 52 vnt

8001090603845

Hig.ikl.NATURELLA; Calendula; 52 vnt

8001090603760

Hig.ikl.NATURELLA; Light; 100 vnt