Namų priežiūrai

2021 Vasario 9 - 15 d.
Akcija vyksta: Elektroninė parduotuvė Barbora

Nepriekaištingas valymas ir gaiva

Pirk bet kurį „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ produktą ir laimėk!

Nepriekaištingas valymas ir gaiva
Taisyklės

AKCIJOS TAIYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.2. Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas (toliau – Akcijos organizatorius).

1.3. Akcija vyksta UAB „Barbora“, įmonės kodas 302908069 elektroninėje parduotuvėje Barbora (toliau – Barbora) nuo 2021 m. vasario 9 d. iki 2021 m. vasario 15 d.(toliau – Akcijos laikotarpis)

2. PRIZŲ FONDAS

2.1. Automatinis savaeigis dulkių siurblys iRobot Roomba i7 (toliau - Prizų fondas)

3. AKCIJOS VYKDYMO PROCEDŪRA, DALYVAVIMO SĄLYGOS

3.1 Akcijos laikotarpiu yra išrenkamas dalyvis, kuriam yra pateikiamas Prizų fondas (toliau – Akcija).

3.2. Akcijos dalyviu tampa bet koks asmuo, Akcijos laikotarpiu elektroninėje parduotuvėje Barbora įsigijęs Akcijoje dalyvaujantį Produktą, nurodytą. Akcijos dalyvis dalyvauja Akcijoje be registracijos įsigyjęs Akcijoje dalyvaujantį Produktą.

3.3. Akcijoje dalyvauja bet kuris prekės ženklų „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ produktas (toliau – Produktas).

3.4. Po Akcijos laikotarpio, Barbora atsitikrinai išrinks dalyvį, kuris laimės Prizų fondą, bei šio asmens kontaktus (susisiekę su laimėtoju) pateiks Akcijos organizatoriui, kad pastarasis susisiektų dėl Prizų fondo perdavimo.

3.5. Prizų fondas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas. 

3.6. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti Prizų fondą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių tvarkos pažeidimo arba nepavyksta susitarti su dalyviu dėl Prizų fondo perdavimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas Prizų fondas ar jo vertė nekompensuojami.

4. DALYVIO IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DALYVAVIMU AKCIJOJE

4.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su Prizo fondo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Akcijos dalyvio situacijos.

4.2. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos organizatoriaus.

5. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

5.1. Akcijos dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant. Jis turi būti siunčiamas UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu [email protected]. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 5 dienos po Akcijos laikotarpio pabaigos.

5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti patalpinant internetinėje svetainėje  www.geraspasirinkimas.lt.

6.3. Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.geraspasirinkimas.lt.

6.4. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected] bei www.geraspasirinkimas.lt