Vaikams ir kūdikiams

2018 Gegužės 28 - Liepos 4 d.
Akcija vyksta: Rimi

Lengvai užmaunamos PAMPERS sauskelnės!

Pirkite bet kurias sauskelnes PAMPERS ir laimėkite!

Akcijos registracija baigėsi

Lengvai užmaunamos PAMPERS sauskelnės!
Laimėtojai

150 Eurų "Kotryna Group" dovanų kuponus laimėjo:

Vardas               Pirkimo čekio nr.

Monika K.        22/191513

Stanislav P.      675/1772478

Laura S.             287/362736


Vaikiškus gultukus BABYBJORN laimėjo:

Vardas               Pirkimo čekio nr.

Vanda T.           53/131192

Lina Š.                255/710717

Skaistė Z.          16/80196

Taisyklės

1.                         Bendrosios taisyklės

1.1.                     UAB „SANITEX“ organizuojamas žaidimas „Pirk sauskelnes „Pampers“ ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki liepos 04 d. (imtinai).

1.2.                     Žaidimo vykdytojas – UAB „Totem promo“ (toliau – Vykdytojas).

1.3.                     Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, Žaidimo metu reikia pirkti bet kurias „Pampers“ sauskelnes RIMI prekybos centruose, esančiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt

1.4.                     Apie laimėjimą Vykdytojas dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

1.5.                     Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.6.                     Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

1.7.                     Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo organizatoriai ir Vykdytojai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

2.                         Žaidimo prizai

2.1.                     Prizai:

2.1.1.                  3 vnt. Vaikiškų gultukų BABYBJORN;

2.1.2.                  3 vnt. Dovanų kuponų "Kotryna Group" po 150 Eurų.

2.2.                     Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3.                     Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.4.                     Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Vykdytojas UAB ,,Totem promo“.

3.                         Žaidimo eiga

3.1.                     Asmenys, įsigiję bet kurias „Pampers“ sauskelnes Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus: vieną iš trijų vaikiškų gultukų BABYBJORN arba vieną iš trijų 150 eurų vertės dovanų kuponų "Kotryna Group".

3.2.                     Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3.                     Registruotis Žaidimui galima nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki 2018 m. liepos 04 d. (imtinai).

3.4.                     Užregistruotas "Pampers" sauskelnių čekis dalyvauja žaidime vieną kartą.

3.5.                     Žaidimo organizatoriai neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6.                     Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7.                     Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4.                         Žaidimo sąlygos

4.1.                     Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.                     Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu "Pampers" galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.                     Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.

4.4.                     Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5.                         Prizų įteikimas

5.1.                     Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2.                     Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 20 dienos.

5.3.                     Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data ir pirktas Žaidimo produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].

5.4.                     Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Vykdytojas.

5.5.                     Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus privalo atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.

5.6.                     Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7.                     Visi prizai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.8.                     Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinio Žaidimo prizo vertė yra didesnė negu 100 Eur, žaidimo organizatoriui už dalyvį, laimėjusį ir atsiėmusį tokį prizą, gali kiti pareiga sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Todėl,  laimėtojai atsiimdami  prizus - gultukus BABYBJORN ir dovanų čekius, turi pasirašyti prizo įteikimo aktą, kuriame turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, prizas neįteikiamas. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad žaidimo Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius.

5.9.                     Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo organizatoriui.

6.                         Duomenų apsauga

6.1.                     Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

6.2.                     UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

6.2.1.                  Vardas ir pavardė;

6.2.2.                  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.3.                  El. pašto adresas;

6.2.4.                  Telefono numeris;

6.3.                     Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

6.4.                     Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5.                     Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

6.5.1.                  informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.5.2.                  Žaidimo vykdymui;

6.5.3.                  Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.5.4.                  problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.5.5.                  prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.5.6.                  mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.5.7.                  kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6.                     Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

6.6.1.                  Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.6.2.                  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.6.3.                  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

6.6.4.                  kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.7.                     Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8.                     Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9.                     Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]