Šeimai

2020 Lapkričio 5 - Gruodžio 2 d.
Akcija vyksta:

Laimėkite šeimos fotosesiją!

Pirkite PAMPERS sauskelnes ir servetėles ir laimėkite kalėdinę šeimos fotosesiją

Akcijos registracija baigėsi

Laimėkite šeimos fotosesiją!
Taisyklės

Akcijos „PIRKITE PAMPERS SAUSKELNES IR SERVETĖLES IR LAMĖKITE 1 IŠ 10 KALĖDINIŲ FOTOSESIJŲ

Rengimo sąlygo:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Organizatorius“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. Dalyvaujančių Akcijoje produktų sąrašas pateiktas taisyklių apačioje.

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

3.2. Akcija vyksta nuo 2020 m. lapkričio 5 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. gruodžio 2 d. (paskutinė Akcijos diena).

4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ ir UAB „RIMI LIETUVA“ darbuotojai.

4.2. Akcijoje dalyvauja tik tie asmenys, kurie pirkimo kvitą užregistruoja tinklalapyje www.geraspasirinkimas.lt . Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki akcijos pabaigos.

4.3. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2020 11 05 iki  2020 12 02) įsigiję bent vieną Pampers sauskelnių pakuotę ir vieną servetėlių. Būtina sąlyga pirkti Pampers sauskelnių ir Pampers servetėlių vienu kartu.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Dovanų kuponas Kalėdinei šeimos fotosesijai. Prizų fonde 10 vnt.prizų.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Atsiimant prizą, reikės pateikti ir tapatybę įrodantį dokumentą, jeigu prizo vertė yra didesnė nei 150 Eur.

6.2. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo čekį. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo čekio, kuris buvo užregistruotas tinklalapyje www.geraspasirinkimas.lt perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 

6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent po vieną iš 6.1.punkte nurodytų prekių.

6.4. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Pampers sauskelnių pakuotę ir Pampers servetėlių pakuotę.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, kuriems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.

7.2. 2020 m. gruodžio 3 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Su Akcijos laimėtoju Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl Koordinatoriaus teisėtai asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Organizatoriui ir/ar Prizų Koordinatoriui.

8.2. Akcijos laimėtojo laimingojo kvito numeris bus paskelbtas interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvio pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimo, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9.2. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.

9.4. Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.5. Pageidaujančiam laimėtojui prizas bus siunčiamas Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.6. Laimėtojas, gyvenantis Vilniuje ir norintis atsiimti prizą pats, iki Rugpjūčio 15 d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Informaciniai tel.: +37060936717.

9.7. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti pirkimo kvito kopiją, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10.2. Akcijos dalyvis turi teisę iki Gruodžio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060936717, el. paštas [email protected]

11. PAPILDOMA INFORMACIJA                 

11.1. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37068386960 ar el. paštu [email protected].

          1 Priedas

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas:

8001841023120Saus.PAMPERS PURE CP S1, 35vnt
8001090834782Saus.PAMPERS PURE CP S2, 39vnt
8001090834843Saus.PAMPERS PURE CP S3, 31vnt
8001090834904Saus.PAMPERS PURE CP S4, 28vnt
8001090834966Saus.PAMPERS PURE CP S5, 24vnt
8001841104614Saus.PAMPERS Premium SP S1, 26
8001841104652Saus.PAMPERS Premium SP S2, 23
8001841104836Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78
8001841104874Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68
4015400274780Saus.PAMPERS Premium VP S3, 60
4015400278818Saus.PAMPERS Premium VP S4, 52
4015400278870Saus.PAMPERS Premium VP S5, 44
8001841105130Saus.PAMPERS Premium VP S6, 38
4015400681212Saus.PAMPERS Prem Pants S4 22v
4015400681243Saus.PAMPERS Prem Pants S5 20v
8001090759795Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48v
8001090759832Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38v
8001090759870Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34v
8001090759917Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31v
8001090698346Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12
8001090698384Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11
8001090728951Saus.PAMPERS Pants Splash,5d10
4015400672647Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v
4015400672685Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v
4015400673378Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v
4015400682882Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v
4015400672869Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v
8001841133164Saus.PAMPERS Pants JP S4+50vnt
4015400672906Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt
4015400674023Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt
8001841133737Saus.PAMPERS Pants JP,7d,40vnt
8001090694577Saus.PAMPERS Pants GP,3d.72vnt
8001090694638Saus.PAMPERS Pants GP,4d.62vnt
8001090994615Saus.PAMPERS Pants GP S5, 56vn                   
8001090995094Saus.PAMPERS PANTS GP S6, 50vn LV                
8001090910127Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 43vnt
8001090950574Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 76vnt
8001090950659Saus.PAMPERS ABD VP+ S3, 66vnt
8001090950819Saus.PAMPERS ABD VP+ S4, 58vnt
8001090951137Saus.PAMPERS ABD VP+ S5, 51vnt
8001090951359Saus.PAMPERS ABD VP+ S6, 44vnt
8001841041360Serv.PAMPERS Fresh Clean 52vnt
8001841041391Serv.PAMPERS Sensitive 52vnt
8001841077598Serv.PAMPERS Fresh Clean 80vnt
8001841041421Serv.PAMPERS Sensitive 80vnt
8001841077864Serv.PAMPERS Fresh Clean,3x52v
8001841062556Serv.PAMPERS Sensitive 3x52vnt
8001841077949Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x52v
8001841062624Serv.PAMPERS Sensitive,4x52vnt
8001090603326Serv.PAMPERS Aqua Pure, 48vnt
8001090603357Serv.PAMPERS Aqua Pure, 96vnt
8001841708676Serv.PAMPERS,Coco.Pure.42vnt
8001841708942Serv.PAMPERS Coco.Pure.3x42vnt