Grožiui

2017 Spalio 3 - Lapkričio 15 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Laimėk vizitą pas plaukų stilistą Kęstą Rimdžių!

Pirk PANTENE, AUSSIE ar HEAD&SHOULDERS produktų ir laimėk!

Laimėk vizitą pas plaukų stilistą Kęstą Rimdžių!
Laimėtojai

Sveikiname  žaidimo laimėtojus!

Dovanų kuponą plaukų stiliaus konsultacijai, plaukų kirpimui ir dažymui pas plaukų stilistą-kirpėją Kęstą Rimdžių įvaizdžio namuose „KUKLA Beauty Box“ laimėjo:

Eil. Nr                 АČIŪ kortelių savininkai:

1                          9440003700651602782

2                          9440003700640994308

3                          9440003700648041730

Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, iki 12 08 turi patys susisiekti su Akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 867371027).

Taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex”, toliau tekste „Užsakovas“. Akcijos organizatorius yra UAB „Multiplex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Multiplex“ , toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2017 10 03 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 11 15 (paskutinė Akcijos diena). 

3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Pantene“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  

4.2. Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Sanitex“, UAB „Multiplex“ ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1.  Dovanų kuponas plaukų stiliaus konsultacijai, plaukų kirpimui ir dažymui pas plaukų stilistą-kirpėją Kęstą Rimdžių įvaizdžio namuose KUKLA Beauty Box (Didžioji g. 28, Vilnius 01128) – prizų fonde yra 3 vnt.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

6.2. Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pantene“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.

6.3. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 

6.4. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

6.5. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

6.6. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.  2017 11 17 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

7.3. Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos. Taip pat laimėtojų sąrašą bus galima rasti interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

8.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 867371027). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

9.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius.

9.3.  Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2017 11 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius., tel. 867371027, el. paštas [email protected]

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

11. DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

11.2. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.

11.3. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 867371027 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas Prekės pavadinimas

8001090360250 Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(INSTANT)[225

8001090356284 Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(TOTAL)[225

8001090166593 Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(ODL SPICE)360

8001090360212 Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(INSTANT) [360

8001090356161 Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(ENDURANCE)360

8001090356253 Vyr.pl.šampHEAD&SHOULDERS(TOTAL CARE)360

8001090125972 Vyr.pl.šamp. HEAD&SHOULDERS(MAX OIL)[360

4084500265356 Šamp.H&S Old spice 400ml

4015600509415 Šamp.H&S Total Care, 400ml

4084500610422 Šamp.H&S Thick&Strong, 400ml

5011321336032 Pl.šampūnas"H&S Citrus"[400ml

5011321336049 Pl.šampūnas"H&S Classic Clean"[400ml

5011321336117 Pl.šampūnas"H& SOcean Energy"[400ml

5011321336063 Pl.šampūnas"Head&Shoulder"[Winter400ml

4084500610699 Mot.pl.šampūnas"H&S Anti-Breakage"[400ml

4084500821132 Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Apple" 360

4084500970205 Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Instan" 360

4084500105560 Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Citrus" 250

4084500105539 Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Clasic"250

4084500015012 Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Clasic" 2in1

4015600734138 Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Clasic" 360

4084500968158 Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Mentol" 225

4084500970403 Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Mentol" 360

4084500105614 Šampūnas HEAD&SHOULDERS Menthol[250ml

5410076659456 Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500819689 Šampūnas H&S Nourishing Care

8001090392114 Pl.šampūnas PANTENE (MICELLAR WATER)[400

8001090392268 Pl.kondic. PANTENE (MICELLAR WATER) [360

5410076980864 Pl.šampūnas PANTENE (MOISTURE) [400

4015600773496 Plaukų balzamas PANTENE (COLOUR SHINE)

4015600839185 Plaukų balzamas PANTENE (MOISTURE RENEW)

4015600773403 Plaukų balzamas PANTENE (REPAIR&PROTECT)

4084500853232 Plaukų kondic. PANTENE (AQUA LIGHT) [180

4084500853270 Plaukų kondic. PANTENE(LIVELY COLOR)[180

4084500853300 Pl. kondic. PANTENE (REPAIR&PROTECT)[180

8001090302922 Pl. kondic. PANTENE (MOIST RENEWAL)[180

5410076563456 Šamp.PANT.R&P,250ml

5410076561834 Šamp. PANT. R&P, 400ml

5410076562794 Šamp. PANT. Color&Prot.400ml

5410076561223 Šamp.PANT. Aqua Light,400ml

4015600773342 Balz.PANT.Aqua Light, 360ml

5410076563753 Pl.šampūnas"PANTENE Color Shine"[250ml

8001090373748 Kaukė PANT. 3MM Repair & Protect  200ml

8001090373595 Kaukė PANT.3MM Color 200ml CE

8001090373533 Kaukė PANT. 3MM Aqua Light 200ml CE

8001090377487 Kaukė PANT. Masque Repair & Protect  300ml CE

8001090377531 Kaukė PANT. Masque Color 300ml CE

5410076390458 Plaukų šampūnas AUSSIE COLOR MATE[300ml

5410076390830 Plaukų šampūnas AUSSIE MIRACLE M[300ml

5410076390540 Plaukų balzamas AUSSIE COLOR MATE[250ml

5410076390809 Plaukų balzamas AUSSIE MIRACLE M[250ml

5410076390779 Plaukų kaukė AUSSIE MIRACLE MOIST[250ml

5410076390656 Plaukų kaukė AUSSIE COLOR MATE[250ml

5011321401839 Plaukų putos AUSSIE VOLUME[150ml

5011321401860 Plaukų putos AUSSIE SHINE[150ml

5011321626478 Plaukų lakas AUSSIE SHINE FLEX[250ml

5011321626560 Plaukų lakas AUSSIE VOLUME[250ml

4084500103931 Sausas plaukų šampūnas AUSSIE VOLUME[180

4084500103962 Sausas plaukų šampūnas AUSSIE COLOUR[180

4084500700871 Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml

8001090238856 Šamp. AUSSIE Stop break,300ml

8001090238894 Balz. AUSSIE Stop break. 250ml

8001090210968 Kaukė AUSSIE Stop Break, 250ml