Moterims

2017 Rugpjūčio 29 - Spalio 2 d.
Akcija vyksta: Maxima XXX XX

Išsirink savo!

Laimėk vieną iš trijų  Garmin Vivomove laikrodžių su aktyvumo sekimo funkcija ir išsirink, kuris tau patinka labiausiai!

Išsirink savo!
Laimėtojai

Sveikiname  žaidimo laimėtojus!

Laikrodžius GARMIN VIVOMOVE laimėjo šių АČIŪ kortelių savininkai:

9440003700651932049

9440003700657874658

9440003700651825797

Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, iki 10 17 turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 868339376).

Taisyklės
 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex”, toliau tekste „Užsakovas“. Akcijos organizatorius yra UAB „Partizanas“, toliau tekste „Organizatorius“.
  2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB “Partizanas”, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 2. AKCIJOS VIETA
  1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės XX ir XXX, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 3. AKCIJOS TRUKMĖ
  1. Akcija vyksta nuo 2017 08 29 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 10 02 (paskutinė Akcijos diena).  
  2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 4. AKCIJOS DALYVIAI
  1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Always“,  „Discreet“, „Naturella“ arba  „Tampax“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
  2. Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB “Sanitex”, UAB “Partizanas” ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 5. PRIZŲ FONDAS
  1. 3 (trys) Garmin Vivomove laikrodžiai su aktyvumo sekimo funkcija. Laimėtojai turės galimybę pasirinkti vieną laikrodį iš trijų variantų:
   1. 010-01597-11, Garmin vívomove Classic, WW, Baltas su odiniu dirželiu;
   2. 010-01597-01, Garmin vívomove Sport, WW, Baltas su sportiniu dirželiu;
   3. 010-01597-21, Garmin vívomove Premium, WW, Aukso atspalvio plienas su šviesiai rudu odiniu dirželiu.
 6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
  2. Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Always“,  „Discreet“, „Naturella“ arba  „Tampax“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.
  3. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.  
  4. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
  5. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
  6. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  1. 2017 10 04 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
  3. Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.
 8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  1. Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.
  2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 868339376). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
  2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu Švitrigalos g. 11B.
  3. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  1. Akcijos dalyviai turi teisę iki  2017 10 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu [email protected]
  2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 11. DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  2. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.
  3. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 868339376 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

BarkodasPrekės pavadinimas

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400743545

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo,30v

4015400564485

Hig.įkl.ALWAYS Long, 26 vnt

4015400564072

Hig.įkl.ALWAYS Extra Long,22v

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Long,52 vnt

4015400564423

Hig.įkl.ALWAYS Long Deo, 46vnt

4015400563846

Hig.įkl.ALWAYS Extra Long,44v

4015400567585

Hig.įkl.ALWAYS Soft&Cotion,58v

4015400746812

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.

4015400562870

Hig.įkl.ALWAYS Multiform, 74v.

4015400742913

Hig.įkl.ALWAYS Long Deo, 62vnt

4015400746843

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 78v

4015400564454

Hig.įkl.ALWAYS Long, 68 vnt

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400259459

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.

4015400260837

Hig.pak.ALWAYS Night, 8 vnt.

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

4015400403807

Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v

4015400612759

Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400552109

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night,7v

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400481256

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

4015400481317

Hig.pak.ALWAYS Platin.SP,12vnt

4015400481379

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

4015400165804

Hig.įkl.DISCREET Normal,20v.

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400515593

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,16vn

4015400515654

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,16vn

4015400542476

Hig.įkl.DISCREET Irresist.,20v

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090162038

Hig.įkl.DISCREET Normal,100vnt

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090162113

Hig.įkl.DISCREET Summer,100vnt

4015400515623

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,50vn

4015400515685

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

8001090170354

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090162076

Hig.įkl.DISCREET Normal,60vn

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001090161956

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090170316

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

4015400125099

Hig.pak.NATURELLA US, 8 vnt.

4015400437543

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt

4015400437932

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400581369

Hig.pak.NATURELLA UN Calen.10

4015400579830

Hig.pak.NATURELLA UN Gr.Tea10v

8001090160256

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

8001090160294

Hig.pak.NATURELLA Super, 8vnt

4015400125013

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.

4015400318026

Hig.pak.NATURELLA Super+,16vnt

4015400581581

Hig.pak.NATURELLA UN Calend.20

4015400125068

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.

4015400317906

Hig.pak.NATURELLA Normal+,20v

4015400197546

Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt

4015400435846

Hig.pak.NATURELLA U.Night,7v

4015400436058

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

4015400198277

Hig.įkl.NATURELLA Light,20vnt.

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400481898

Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,20

4015400481836

Hig.įkl.NATURELLA Calendula,20

4015400481867

Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,60

4015400198246

Hig.įkl.NATURELLA Light,60vnt.

4015400240372

Hig. įkl. NATURELLA, 60 vnt.

4015400481928

Hig.įkl.NATURELLA Calendula,60

4015400241812

Hig.įkl.NATURELLA Light,100vnt

4015400203407

Tamp.NATURELLA Super, 16 vnt.

4015400203346

Tamp.NATURELLA Regular, 16 vnt

4015400527701

Tamp.NATURELLA Mini,16 vnt

4015400252849

Tamp.NATURELLA Normal,32 vnt.

4015400252870

Tamp.NATURELLA Super,32 vnt.

4015400733515

Hig.įkl.NATURELLA Normal 42vnt

4015400733553

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

4015400516101

Hig.įkl.NATURELLA Plus,16vnt

4015400516132

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400763161

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,8v

4015400690313

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,18

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

4015400219446

Tamp.TAMPAX Compak Normal,8v