Grožiui

2018 Gegužės 10 - Birželio 6 d.
Akcija vyksta: Rimi

Ir tavo diena taps geresnė!

Pirkite bent vieną akcijoje dalyvaujantį produktą su RIMI lojalumo kortele ir laimėkite savaitgalio poilsį Palangoje!

Ir tavo diena taps geresnė!
Laimėtojai

Sveikiname!

300 Eur vertės dovanų kuponą poilsiui Palangoje, viešbutyje Vanagupėje laimėjo:

„RIMI“ lojalumo kortelės Nr. 9440385200609789342 savininkas.

Dėl prizo atsiėmimo kreipkitės ne vėliau kaip per 10 darbo dienų: [email protected] arba  +370 614 32566 Lukas.


Taisyklės

1.                         ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1.                     Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).

1.2.                     Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

2.                         ŽAIDIMO VIETA

2.1.                     Žaidimas vyksta visose „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais, nurodytais priede Nr.1 (toliau – Žaidimo vieta).

3.                         ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1.                     Žaidimas prasideda 2018 m. gegužės 10 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. birželio 6 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4.                         PRIZŲ FONDAS

4.1.                     300 Eur vertės dovanų kuponas poilsiui Palangoje, viešbutyje Vanagupė – prizų fonde yra 1 vnt.

5.                         ŽAIDIMO DALYVIAI

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. birželio 6 d.) „RIMI“ prekybos tinkle įsigiję bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „Always“, „Discreet“, „Naturella“, „Tampax“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ , „Blend-A-Dent“ , „Oral-B“, „Old Spice“ , produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikę RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

4.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.

4.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Multiplex“, UAB „Sanitex“ ir UAB „RIMI” darbuotojai.

6.                         DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu (nuo 2018 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. birželio 6 d.)  įsigyti bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „Always“, „Discreet“, „Naturella“, „Tampax“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ , „Blend-A-Dent“ , „Oral-B“, „Old Spice“ (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir atsiskaitymo už produktus metu pateikti RIMI lojalumo kortele „Mano RIMI“.

6.2.                     Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę ir pirkdami  bent 1 (vieną) iš šių prekės ženklų „Always“, „Discreet“, „Naturella“, „Tampax“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ , „Blend-A-Dent“ , „Oral-B“, „Old Spice“ produktų, kurie nurodyti šių taisyklių priede Nr.1, bus automatiškai užregistruojami žaidime.

6.3.                     Papildoma registracija, norint dalyvauti  Žaidime nereikalinga.

6.4.                     Žaidimo dalyviu automatiškai užregistruojamas asmuo, kurio vardu yra užregistruota Žaidimo metu pateikta lojalumo kortelė „Mano RIMI“.

6.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną arba daugiau Žaidime dalyvaujančių produktų „RIMI“ prekybos tinkle ir atsiskaitymo už produktus metu pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6.                     Prizo laimėtojams, norint gauti prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelės kopiją.

7.                         LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1.                     2018 m. birželio 8 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistruotų dalyvių išrenkamas 1 Prizo laimėtojas, kuris laimi 4 punkte nurodytus prizą.

7.2.                     Žaidimo laimėtojo „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numeris viešai paskelbiamas interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt  iki 2018 m. birželio 12 d.

7.3.                     Žaidimo laimėtojai apie laimėjimą yra informuojami SMS žinute per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. birželio 12 d.). SMS žinutė siunčiama telefono numeriu, nurodytu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje.

7.3.1.                  Jeigu lojalumo kortelės „Mano RIMI“ duomenų bazėje laimėtojo telefono numeris nenurodytas, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt.

7.4.                     Prizo laimėtojas dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, paskambindamas  telefono numeriu +370-614-32566 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

7.4.1.                  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją el.paštu [email protected] per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos.

7.4.2.                  Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopijos arba nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos, Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7.5.                     Žaidime dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi žaidimų organizavimo tikslais.

8.                         PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1.                     Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi kaip nurodyta taisyklių 7.4 punkte.

8.2.                     Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizo laimėtojui, įvykdžiusiam 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą, prizas bus išsiųstas per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.

8.3.                     Laimėtojas, įvykdęs 7.4.1 punkte numatytą reikalavimą ir norintis pas atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 9.00 – 18.00), tai suderinęs su Žaidimo Organizatoriumi.

8.4.                     Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

8.5.                     Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus

9.                         SKUNDAI

9.1.                       Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio  30 d.

9.2.                     Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10.                       Baigiamosios nuostatos

10.1.                   Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

10.2.                   Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt 

10.3.                   Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt


1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

4015400564652

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 30vnt

8001090718464

Higieniniai įklotai ALWAYS Long 26vnt.

4015400563747

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 60vnt

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo 58vnt.

4015400564324

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 52vnt. 

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS EXTRALONG 44vnt.   

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

8001090170354

Hig.įklotai DISCREET[Water Lily;60vnt.

8001090161918

Hig.įklotai DISCREET[AirMultiform;100vnt

8001090162274

Hig.įklotai DISCREET[WatLilyMult.;100vnt

8001090161956

Hig.įklotai DISCREET[Air;new;60vnt.

8001090162076

Hig.įklotai DISCREET[NormalPlus;60vnt.

8001090161994

Hig.įklotai"DISCREET IRRESIST."[60vnt.

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA; U.Night; 14 vnt

8001090586032

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Super; 16vnt

8001090585592

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Normal; 20vnt

4015400733515

Hig.įklotai NATURELLA NORMAL 42 vnt.

4015400733553

Hig.įklotai NATURELLA SAIALILL 42 vnt.

8001090604040

Hig.ikl.NATURELLA; 52 vnt

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

5410076390458

Šamp. AUSSIE Color Mate, 300ml

5410076390830

Šamp. AUSSIE Mirac.Moist ,300m

5410076390540

Kond.  AUSSIE Color Mate, 250m

5410076390809

Kond.  AUSSIE Mirac.Moist, 250

5410076390779

Kaukė AUSSIE Mirac.Mois.,250ml

5410076390656

Kaukė AUSSIE Color Mate, 250ml

4084500103931

Šamp. saus.AUSSIE Volum.180ml

8001090098269

Plaukų šampūnas H&S CLASSIC CLEAN,90ml

8001090360250

Pl.šampūn.H&S INSTANT SCALP RELIEF,225ml

8001090166593

Plaukų šampūnas H&S OLD SPICE, 360 ml

8001090356208

Pl.šampūnas H&S EXTRA SPORT FRESH,360 ml

8001090356253

Plaukų šampūnas H&S TOTAL CARE, 360 ml

5011321336032

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336049

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean , 400 ml

4084500015012

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean 2in1 225 ml

4084500968158

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1 225 ml

4084500970403

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1, 360 ml

5410076659456

Shampoo HEAD & SHOULDERS Apple Fresh  400 ml

8001090678492

Šamp.H&S Supreme SMOOTH,270ml

8001090678010

Kond.H&S Supreme SMOOTH,220ml

8001090678461

Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml

8001090677983

Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml

8001090678430

Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270

8001090677952

Kond..H&S Supreme MOISTURE,220

8001090343734

Kr.protez.BLEND A DENT FRESH COMPL., 47g

4015600620158

D. p. BLEND-A-MED 3D White Arct. ,100ml

4084500080751

D. p. BLEND-A-MED Pro-Expert White,100ml

4084500080591

D. p.BLEND-A-MED Pro-Expert Mint,100ml

4015600623074

D.past.BLEND A MED COMPLETE 7, 100ml

3014260832513

D.šep. šveln.ORAL-B 3D WHITE LUXE, 1vnt

3014260022891

Dantų šepetėliai ORAL -B Vision, 2vnt

3014260022761

D.šepetėlis ORAL-B 3D WHITE MEDIUM,2vnt

3014260022051

D.šepetėl.ORAL-B PRO-EXPERT MEDIUM,2vnt

5010622010795

D. šep. 5-7 m. švel. ORAL-B Stages, 1vnt

3014260281373

Dantų pasta vaikams ORAL-B STAGES, 75 ml

5410076635153

D. siūlas ORAL-B PRO-EXPERT CLINIC, 25m

4103330017369

Dantų siūlas ORAL-B SUPER FLOSS, 50m

5010622005029

Tarpdančių siūlas ORAL-B Essential,50m

4084500979529

Vyr.duš.žel.OLD SPICE Citron 2in1,250ml

4084500979437

D.želė OLD SPICE Bearglove 250

8001090542922

Vyr.dušo žel.OLD SPICE Whitewater,250ml

4084500978911

Vyr.dušo žel.OLD SPICE Whitewater,400ml

4084500979550

Vyr.dušo želė OLD SPICE Timber,250ml

5000174440256

Losj. po skut.OLD SPICE WhiteWater,100ml

4015600867416

Rut.dez.vyrams OLD SPICE Water, 50 ml

4084500940383

Vyr.pieš.dez. OLD SPICE Citron,50ml

4084500940444

Vyr.pieš.dez. OLD SPICE Timber,50ml

4084500490581

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE White Water,50ml

4084500019195

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE Wolfthorn 50ml

8001090660268

Vyr.piešt.dez.OLD SPICE STRONG SLUG,50ml

4771459060636

Vyr.puršk.de.OLD SPICE WHITE WATER,150ml

4771459060643

Vyr.puršk.dezodor.OLD SPICE CITRON,150ml

4771459060650

Vyr.puršk.dezodor.OLD SPICE TIMBER,150ml

4771459060551

Vyr.puršk.dezo.OLD SPICE WOLFTHORN,150ml

8001090605627

V.puršk.dez.OLD SPICE STRONG SLUG,150ml

4015600862640

OLD SPICE DEO STICK BEARGLOVE, 50 ml

4015600294953

Vyr.rutul.dezod.OLD SPICE WOLFTHORN,50ml

4084500978973

Dušo želė OLD SPICE WOLFTHORN, 400 ml