Grožiui

2019 Spalio 3 - Lapkričio 6 d.
Akcija vyksta: RIMI

Ir tavo diena taps geresnė Ruduo 2019

Pirk bent vieną akcijoje dalyvaujantį produktą su RIMI kortele ir laimėk kelionę į amžino pavasario šalį Madeirą arba vieną iš trijų 100 eurų vertės kuponų poilsiui "Pramogų parkas" Palangoje.

Ir tavo diena taps geresnė Ruduo 2019
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus:

Kelionė į Madeirą

9440385200608045050

Dovanų kuponas „Atostogų parkas“  (100 eurų vertė)

9440385200613628957

9440385200614990018

9440385200613649870

Taisyklės

Akcijos „PIRK „Herbal Essences“, „Aussie“ „Head&Shoulders”, “Gillette”, „Venus“, „Old Spice“, „Pantene“, „Always“, „Discreet“, „Blend-a-med“, „Naturella“, „Tampax“ ir „Oral-B“ produktus su „Mano Rimi“ kortele ir LAIMĖK“rengimo sąlygos:

 

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2019 m. Spalio 3 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 m. lapkričio 06 d. (paskutinė Akcijos diena).
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2019 10 03 iki 2019 11 06) įsigiję bent 1 (vieną) iš „RIMI“ prekybos tinkle parduodamų „Herbal Essences“, „Aussie“ „Head&Shoulders”, “Gillette”, „Venus“, „Old Spice“, „Pantene“, „Always“, „Discreet“, „Blend-a-med“, „Natella“, „Tampax“ ir „Oral-B“ produktų su „Mano Rimi“ lojalumo kortele.
  •  Akcijoje dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami lojalumo kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi Akcijų organizavimo tikslais. 
  • Akcijoje negali dalyvauti UAB UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“, ir UAB „RIMI LIETUVA“ darbuotojai.
 • PRIZŲ FONDAS


  • Kelionė į Madeirą – 1500 Eur vertės
  • Dovanų kuponas – „Atostogų parkas“, 100 Eur vertės. Prizu fonde 3 vnt. prizų
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus, nurodytus punkte 5.1.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą. Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelę ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
  • Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti „Mano Rimi“ lojalumo kortelės, kuri buvo užregistruota perkant Akcijos produktus ar nepateiks kitų reikalingų dokumentų, prizas nebus išduotas.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2019 m.  Lapkričio 7 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 4 (keturi)  laimėtojai, jiems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  •  Akcijos laimėtojo „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numeris bus paskelbtas interneto svetainėse www.rimi.lt  ir  www.protingaspasirinkimas.lt  per 5 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po paskutinės lošimo dienos. 
  •  Su Akcijos laimėtoju Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Mano RIMI“ lojalumo kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Organizatoriui ir/ar Prizų Koordinatoriui. 
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti  lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus. 
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus patys, iki Lapkri2io 22 d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos Informaciniai tel.: +37060936717
  • Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 •  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  •  Akcijos dalyviai turi teisę iki Gruodžio 1 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“,  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060936717, el. paštas [email protected]
  •  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 •  PAPILDOMA INFORMACIJA         
                   

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060936717 ar el. paštu [email protected].

Priedas. 1. Produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

5000174440256

Losjonas po skut."Old Spice"[Whitewater

5011321772335

Losj.po skut."Old Spice Original"[100ml

4015600867416

Dez.OLD SPICE WWater, rut.50ml

4015600294953

Dez.OLD SPICE Wolfthorn rut.50

4771459060551

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WOLFTHORN) [150

4771459060636

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE(WHITE WEATER)150

4771459060643

Vyr.puršk.dez.OLD SPICE (CITRON) [150

8001090962867

Purš.Dezod. OLD SPICE CAPTAIN[150ml

4084500019195

Vyr.piešt.dezodor."OLD SPICE Wolfthorn"[

4015600862640

Vyr.piešt.dezod.OLD SPICE BEARGLOVE[50ml

4084500490581

Piešt.Dezodorantas"OLD SPICE WHITEWATER"

4084500940383

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE CITRON

4084500940444

Vyr.Piešt. Dezodorantas OLD SPICE TIMBER

8001090970459

Pieš.dezodorantas OLD SPICE CAPTAIN[50ml

4084500979437

Vyriška dušo želė OLD SPICE BEARGLOVE

4084500978911

Dušo želė OLD SPICE Whitewater

4084500978973

Vyr.dušo želė OLD SPICE (WOLF THORN)[400

8001090533890

Vyr. dušo želė OLD SPICE Citron[400ml

8001090533920

Vyr.dušo želė OLD SPICE TIMBER[400ml

8001090965615

Dušo želė OLD SPICE CAPTAIN[400ml

4084500979529

D.želė OLD SPICE Citron250ml                     

8001090542922

D.želė OLD SPICE WhiteW250ml

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018018116

Mot.vienk.skust. VENUS SIMPLY 3 PLUS

7702018069316

Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2

7702018491544

Vienk .mot. skustuvai GILLETTE VENUS [3

7702018465675

Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4

7702018487158

Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.

7702018482740

Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.

7702018849031

Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt

3014260287030

Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt

7702018489978

Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2

7702018490080

Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense

7702018457229

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[3vnt.

7702018457342

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260214678

Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml

7702018493869

Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml

3014260223007

Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml

7702018012466

Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

7702018264735

Sk.gel.SATIN CARE Pure 200ml

3014260214692

Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018464715

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[

7702018464876

Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml

7702018493845

Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml

3014260219949

Sk.gel. GILL.Series Sens,75ml

3014260262709

Skust.galvutės"GILLETTE Venus"[4vnt

7702018886364

Mot.skust.galv."Gillette Venus Brez"[4vn

7702018955527

Skust.galvut."GILLETTE Venus Embrace"[4

7702018401208

Mot.skust.galv.GILLETTE VENUS Swirl[4vnt

7702018363568

Mot.skustuvo galvutės GILLETTE VENUS

7702018886432

Skust.galv.VENUS Breeze, 2vnt.                   

3014260239633

Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[4vnt

3014260251970

Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt

7702018867011

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt

7702018866984

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt

7702018867219

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018085514

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018416370

Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

7702018486465

Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt

3014260262693

Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv

7702018886166

Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2

7702018487202

Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018476459

Kirpiklis VENUS Bikini Trimmer

7702018866946

Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.

7702018390816

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.

7702018390786

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.

7702018396825

Vyr.sisteminis skust.+galv.GILLETTE[1+3

7702018426348

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018486342

Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGOUARD[2vnt

3014260251147

Skustuvas MACH3 1up                              

7702018273386

Skust. Gillette FUSION PROGL. Styler

7702018428151

Skust.galv. FUSION Pros,4v+kot

4015600623074

Dantų pasta"BAM Complete 7 Extra Fresh"[

4015600620158

Dantų pasta"BAM 3D White Arctic Fresh"[

8001090629333

Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Therapy[75ML

8001090629388

Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Enamel[75ML

5010622005029

Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų

5410076635153

Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[

8001090540751

Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500

3014260022891

Dantų šepetėlis"ORAL-B Vision"[med.1+1

3014260022051

Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1

3014260096960

Dantų šepet. ORAL-B (ULTRA THIN BLACK)

3014260102401

Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[

3014260022761

D.š.ORAL-B 3D White 40 Med1+1                    

8001090632593

D.past.vaik.OB Frozen&Cars,75

4015400564652

Hig. įklotai ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400563747

Hig. įklotai ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo, 58 vnt.

4015400564324

Hig. įklotai ALWAYS Long 52, vnt.

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS Extra Long 44, vnt.

4015400763222

Hig. paketai ALWAYS Standart, 10 vnt.

5997253515991

Hig. paketai ALWAYS Ul.Norm.Plus 10 vnt.

4015400403845

Hig. paketai ALWAYS Ul.Sup.Plus 8 vnt.

4015400012306

Hig. paketai ALWAYS Ul.Night 7 vnt.

4015400612469

Hig. paketai ALWAYS Ul.Ext.Night 12 vnt.

4015400006770

Hig. paketai ALWAYS Ul.Norm.Plus 20 vnt.

4015400095163

Hig. paketai ALWAYS Ul.Norm.Plus 40 vnt.

4015400006756

Hig. paketai ALWAYS Ult.Sup.Plus 16 vnt.

4015400032328

Hig. paketai ALWAYS Ul. Night 14 vnt.

8001090444912

Hig. paketai ALWAYS Plat.Normal16vnt.

8001090444998

Hig. paketai ALWAYS Plat. Super14vnt.

8001090445070

Hig. paketai ALWAYS Plat. Night12vnt.

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400746812

Hig. įklotai ALWAYS Normal, 80 pcs

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long, 40vnt

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal,44vnt

4015400107835

Hig.įkl. DISCREET Deo Waterlily,20vnt

8001090170354

Hig. Įkl. DISCREET WATERLILY, 60vnt

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Deo Waterlily,100vnt

8001090162076

Hig.įkl. DISCREET NORMAL, 60vnt

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresistible,60vnt

8001090161956

Hig.įkl. DISCREET Air,60vnt

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

4015400532989

Tamponai TAMPAX Pearl Regular,18 vnt

4015400669418

Tamponai TAMPAX Pearl Super Plus,18v

4015400533016

Tamponai TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16 

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

8001841300573

Tamp.TAMPAX Compak Pearl Super,16pcs

8001090993465

Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16

8001090993502

Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt

8001841300511

Tamp.TAMPAX Compak Pearl Regular,16pcs

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA; U.Night; 14 vnt

8001090586032

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Super; 16vnt

8001090585592

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Normal; 20vnt

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400733515

NATURELLA liners TO GO 42ct

8001841280561

NATURELLA liners TO GO 20ct

8001090604040

Hig.ikl.NATURELLA; 52 vnt

8001090280404

Balzamas, PANTENE,Repair,300

8001090280527

Balzamas, PANTENE,Aqua,300ml

8001090373533

Kond.PANT. 3 min. Aqua Light,

8001090373748

Kond.PANT. 3 min. Intensive, 2

5410076561834

Šamp.PANT.R&P, 400ml

5410076561223

Šamp.PANT.Aqua Light,400ml

8001090373595

Kond.PANT. 3 min. Lively Col,

5410076562794

Šamp.PANT.Color, 400ml

8001090377531

Kaukė PANT. Color, 300ml

8001090861870

Šamp.PANT.SUPERFOOD 3in1,360ml

8001090861641

Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml

8001090861115

Balz. PANT. SUPERFOOD 300 ml

8001090856005

Balz.PANT. 3MM SUPERFOOD,200ml

8001841214627

Šamp. PANTENE CLEANSE&RECONSTRUCT 250ml

8001841216751

Balz.PANTENE CLEANSE&RECONSTRUCT 160ml

8001841228396

Kaukė PANTENE CLEANSE&RECONSTRUCT 160ml

8001841214689

Šamp.PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE  250ml

8001841216812

Balz. PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE 160ml

8001841228600

Kaukė PANTENE DEFRIZZ & ILLUMINATE 160ml

8001841214504

Šamp. PANTENE FULL & VIBRANT  250ml

8001841216638

Balz. PANTENE FULL & VIBRANT 160ml

8001841228815

Kaukė PANTENE FULL & VIBRANT 160ml

8001841214566

Šamp. PANTENE GREY & GLOWING 250ml

8001841216690

Balz. PANTENE GREY & GLOWING 160ml

8001841229027

Kaukė PANTENE GREY & GLOWING 160ml

8001090876799

Kond.HE Strawberry & Mint, 360ml

8001090876836

Kond.HE Coconut Milk 360ml

8001090876874

Kond.HE Passion Flower 360ml

8001090876911

Kond.HE Argan Oil 360ml

8001090876959

Kond.HE Golden Moringa 360ml

8001090876997

Kond.HE Grapefruit & Mint 360ml

8001090877031

Kond.HE Strawberry & Mint, 400ml

8001090877079

Kond.HE Coconut Milk, 400ml

8001090877116

Kond.HE Passion Flower, 400ml

8001090877154

Kond.HE  Argan Oil, 400ml

8001090877192

Kond.HE Golden Moringa, 400ml

8001090877239

Kond.HE Grapefruit & Mint, 400ml

5410076659456

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500015012

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

4084500970403

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

4084500968158

Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml

8001090098269

Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml

8001090496546

Šamp.H&S Tea Tree, 400ml

5011321336032

Šamp.H&S Citrus,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

8001090690234

Šamp.H&S Old Spice, 270 ml

8001090690319

Šamp.H&S Instant Relief, 270ml

8001090690395

Šamp.H&S Total Care, 270ml

8001090690463

Šamp.H&S Anti-hairfall, 270ml

4084500819689

Šamp.H&S Nourish ,400ml

4015600734138

Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360

8001841208855

Kond.H&S Supreme MOIST,220ml

8001841208930

Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270

8001841208893

Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml

8001841208978

Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml

8001841208817

Kond.H&S SUPREME Color, 220ml

8001841209012

Šamp.H&S Supreme COLOR,270ml

8001841196572

Šamp.H&S SMOOTH & SILKY 400ML

5011321336094

Šamp.H&S Menthol , 400 ml

4084500105539

Šamp.H&S Classic, 250 ml

5011321336117

Šamp.H&S Ocean, 400 ml

4084500610699

Šamp.H&S Repair & care, 400 ml

4084500174610

Šamp.H&S Apple, 250 ml

8001841136288

Kond.H&S Repair&Care,220ml

8001841136240

Kond.H&S Nourishing,220ml

8001841136202

Kond.H&S Classic,220ml

8001841136165

Kond.H&S Classic,220ml