Šeimai

2019 Sausio 31 - Kovo 6 d.
Akcija vyksta: RIMI

Ir tavo diena taps geresnė! (2019m)

Pirk bent vieną akcijoje dalyvaujantį P&G produktą ir laimėk kelionę su Makaliumi ar vieną iš papildomų prizų

Ir tavo diena taps geresnė! (2019m)
Taisyklės

Akcijos „PIRK bet kurį iš „P&G“ produktų su „Mano RIMI“ kortele ir LAIMĖK“ rengimo sąlygos:

 

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317,  juridinis adresas: Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Organizatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2019 m. Sausio 31d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 m. Kovo 06 d. (paskutinė Akcijos diena).
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2019 01 31 iki 2019 03 06) įsigiję bent 1 (vieną) iš „RIMI“ prekybos tinkle parduodamų „P&G“ produktų su „Mano RIMI“ kortele.
  • Akcijoje dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi Akcijų organizavimo tikslais.
  • Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ ir UAB „RIMI LIETUVA“ darbuotojai.
 • PRIZŲ FONDAS
  • Pagrindinis prizas – 1000 Eur vertės dovanų kuponaspasirinktai kelionei su Makaliumi. Prizų fonde yra 1 vnt.
  • Papildomi prizai:
   • Rankšluostis. Prizų fonde yra 50 vnt.
   • Selfiestick lazdelė. Prizų fonde yra 50 vnt.
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Mano RIMI“ lojalumo kortele.
  • Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę perkant „P&G“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijai ir dalyvaus žaidime.
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant kasoje pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.
  • Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelę ir tapatybę įrodantį dokumentą, jeigu prizo vertė yra didesnė nei 150 Eur.
  • Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.
  • Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui „Mano RIMI“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių automatinė registracija ir laimėtojo nustatymas vykdomas tik pagal „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2019 m.  Kovo 8 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatytas 101 (šimtas vienas) laimėtojas, kuriems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojo „Mano RIMI“ kortelės numeris bus paskelbtas interneto svetainėse www.rimi.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.
  • Su Akcijos laimėtoju Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Mano RIMI“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Organizatoriui ir/ar Prizų Koordinatoriui. Dalyvis, norintis atsiimti prizą, turės pats susisiekti su Prizų Koordinatoriumi dėl prizo atsiėmimo.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų „Mano RIMI“ kortelių numerių paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti  lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus.
  • Laimėtojas, gyvenantis Vilniuje ir norintis atsiimti prizą pats, iki Kovo 22 d. gali atvykti į UAB „ TOTEM promo,  adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.  Informaciniai tel.:  +37060244582.
  • Pageidaujančiam laimėtojui prizas bus siunčiamas Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvio pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimo, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 •  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  •  Akcijos dalyvis turi teisę iki Balandžio 20 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „„TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2 Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].
  •  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 •  PAPILDOMA INFORMACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060244582 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Prekės EAN kodas

Produkto pavadinimas

5000174440256

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml

4015600867416

Dez.OLD SPICE WWater, rut.50ml

4084500490581

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

4771459060636

Dez.OLD SPICE WhiteWater,150ml

8001090542922

D.želė OLD SPICE WhiteW250ml

4084500978911

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

4015600294953

Dez.OLD SPICE Wolfthorn rut.50

4084500019195

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

4771459060551

Dez.OLD SPICE Wolfthorn 150ml

4084500978973

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml

4015600862640

Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50

4084500979437

D.želė OLD SPICE Bearglove 250

4084500940383

Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50

4771459060643

Dez.OLD SPICE Citron, 150ml

4084500979529

D.želė OLD SPICE Citron250ml

4084500940444

Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50

8001090595157

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150

8001090605627

Dez.OLD SPICE S. Slugger 150ml

8001090660268

Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50

8001090533890

D.želė OLD SPICE Citron,400ml

8001090533920

D.želė OLD SPICE Timber 400ml

5011321772335

Losj.OLD SPICE Original,100ml

5010622010795

D.š.vaik.OB KIDS (3+m)

8001090632555

D.past.vaik.OB WinniePooh, 75ml  

4015600623074

Dant.p.BAM,C7 ExtraFr MW,100ml

4015600620158

Dant.p.BAM 3DW Arc.Fr., 100ml

4084500080591

D.p.BAM Pro-Ex.FreshMint,100ml

4084500080751

D.p.BAM Pro-Ex.+White, 100 ml

3014260022051

D.šep.ORAL-B PExpAin1 40Med

3014260832513

D.šep.OB Pulsar 3DW Luxe 35 XS

3014260022761

D.š.ORAL-B 3D White 40 Med1+1

3014260022891

D.šep.ORAL-B Clean 40,med,1+1

5010622005029

Dantų s. OB Essential Mint,50m

5410076635153

Dantų s.ORAL-B Pro-Exp.Min.25m

3014260094096

Dant.p.BAM Pro.Sen&White,100ml

8001090421319

Dant.p.BAM,C7 MW, 100ml  

3014260097363

D.šep.OB Compl.UltrTh. Green

3014260096960

D.šep.OB Compl.UltraThin Black

4015600619978

Dant.p.BAM 3D White,100ml x2

4015600620530

Dant.p.BAM C7 White,100ml x2

7702018094455

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml

3014260214678

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260214692

Sk.gel.GILL.Series Sens.,200ml

7702018464715

Sk.gel.Gillette FUS.Senst.200

7702018837830

Sk.gel.Gillette Mach3 Pure&Sen

3014260219949

Sk.gel. GILL.Series Sens,75ml

7702018357956

Sk.gel.Gillette FUS.PROGL.Acti

7702018465156

Sk.gel.Gillette FUS.Mois.200ml

7702018464876

Sk.gel.Gillette Ultra Sen.75ml

3014260239060

Skut.peiliukai RUBIE Platinum

7702018866984

Skust.galv. FUSION, 4vnt.

3014260239633

Skust.galv. MACH3, 4vnt.

7702018867011

Skust.galv. FUSION, 2vnt.

7702018085514

Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt

7702018412426

Skust.galv. FUSION Proshield,4

3014260239640

Skust.galv.Gillette MACH3 8 vn

3014260251970

Skust.galv. MACH3, 2vnt.

7702018462001

Skust.galv. MACH3 Start, 4vnt.

7702018416370

Skust.galv.Gillette MACH3 Turb

7702018085576

Skust.gal.Gillette.FUSION PROG

7702018867219

Skust.galv. FUSION Power,4vnt.

7702018020324

Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Re

7702018032136

Vienk.skust.Gillette.BLUE 3, 6

7702018457229

Vienk.sk.Gillette BLUE3 Cool,3

7702018457342

Vienk.sk.Gillette.BLUE 3 Cool,

7702018849031

Vienk.skust.GILLETTE BLUE II,

7702018361892

Vienk.skust. Gillette BLUE3 Se

3014260287030

Vienk.skust. GILLETTE2, 5vnt.

7702018866946

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

3014260251147

Skustuvas MACH3 1up

7702018390816

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018412631

Skust. FUSION Proshield,1Up

7702018426348

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018464005

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal

7702018396825

Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+

7702018390786

Skust.Gillette.FUS.PROGL.FLEX.

7702018428151

Skust.galv. FUSION Pros,4v+kot

7702018273386

Skust. Gillette FUSION PROGL.

3014260223007

Sk.gel.SATIN CARE Sens., 200ml

7702018012466

Sk.gel.SATIN CARE Dry ,200ml

7702018264735

Sk.gel.SATIN CARE Pure 200ml

7702018399567

Sk.gel.SATIN CARE Vanilla, 200

7702018069361

Vienk.skust.GILLETTE BLUE II,m

7702018018116

Vienk.skust.VENUS Simply 3 Plu

7702018069316

Vien.skust.VENUS Simply2 4+2 v

7702018426232

Vienk.skust.VENUS3 Simply.Pink

7702018350339

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3v

7702018465675

Vien.skust.VENUS Simply3 4vnt

3014260262693

Skustuvas VENUS, 2 galv.

7702018018932

Skustuvas VENUS Embrace,1galv

7702018886166

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018364459

Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal

7702018400997

Skustuvas VENUS SWIRL, 1gal.

7702018476459

Kirpiklis VENUS Bikini Trimmer

3014260262709

Skust.galv.VENUS, 4 vnt.

7702018886432

Skust.galv.VENUS Breeze, 2vnt.

7702018955527

Skust.galv.VENUS Embrace,4vnt

7702018886364

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.

7702018401208

Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.

7702018363568

Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v

3014260284329

Bal.po skut.GILL.Serie Sens.75

5410076659456

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500015012

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

4084500970403

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

4084500968158

Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml

8001090098269

Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml

8001090496546

Šamp.H&S Tea Tree, 400ml

5011321336032

Šamp.H&S Citrus,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

8001090677952

Kond..H&S Supreme MOISTURE,220

8001090677983

Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml

8001090678010

Kond.H&S Supreme SMOOTH,220ml

8001090678430

Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270

8001090678461

Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml

8001090678492

Šamp.H&S Supreme SMOOTH,270ml

8001090883469

Šamp.H&S Supreme COLOR,270ml  

8001090883582

Kond.H&S Supreme COLOR,220ml

8001090690234

Šamp.H&S Old Spice, 270 ml

8001090690319

Šamp.H&S Instant Relief, 270ml

8001090690395

Šamp.H&S Total Care, 270ml

8001090690463

Šamp.H&S Anti-hairfall, 270ml

4084500819689

Šamp.H&S Nourish ,400ml

4015600734138

Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360

8001090280404

Balzamas, PANTENE,Repair,300

8001090280527

Balzamas, PANTENE,Aqua,300ml

8001090373533

Kond.PANT. 3 min. Aqua Light,

8001090373748

Kond.PANT. 3 min. Intensive, 2

5410076561834

Šamp.PANT.R&P, 400ml

5410076561223

Šamp.PANT.Aqua Light,400ml

8001090373595

Kond.PANT. 3 min. Lively Col,

5410076562794

Šamp.PANT.Color, 400ml

8001090377531

Kaukė PANT. Color, 300ml

8001090861870

Šamp.PANT.SUPERFOOD 3in1,360ml

8001090861641

Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml

8001090861115

Balz. PANT. SUPERFOOD 300 ml

8001090856005

Balz.PANT. 3MM SUPERFOOD,200ml

4015400564652

Hig. įklotai ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400563747

Hig. įklotai ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo, 58 vnt.

4015400564324

Hig. įklotai ALWAYS Long 52, vnt.

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS Extra Long 44, vnt.

4015400612469

Hig. paketai ALWAYS Ul.Ext.Night 12 vnt.

4015400006770

Hig. paketai ALWAYS Ul.Norm.Plus 20 vnt.

4015400095163

Hig. paketai ALWAYS Ul.Norm.Plus 40 vnt.

4015400006756

Hig. paketai ALWAYS Ult.Sup.Plus 16 vnt.

4015400032328

Hig. paketai ALWAYS Ul. Night 14 vnt.

8001090444912

Hig. paketai ALWAYS Plat.Normal16vnt.

8001090444998

Hig. paketai ALWAYS Plat. Super14vnt.

8001090445070

Hig. paketai ALWAYS Plat. Night12vnt.

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400107835

Hig.įkl. DISCREET Deo Waterlily,20vnt

8001090170354

Hig. Įkl. DISCREET WATERLILY, 60vnt

8001090162274

Hig.įkl.DISCREET Deo Waterlily,100vnt

8001090162076

Hig.įkl. DISCREET NORMAL, 60vnt

8001090161994

Hig.įkl.DISCREET Irresistible,60vnt

8001090161956

Hig.įkl. DISCREET Air,60vnt

8001090161918

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

4015400532989

Tamponai TAMPAX Pearl Regular,18 vnt

4015400669418

Tamponai TAMPAX Pearl Super Plus,18v

4015400533016

Tamponai TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16 

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v

8001090585592

Hig.pak.NATURELLA UN, 20 vnt.       

8001090586032

Hig.pak.NATURELLA US, 16 vnt.      

4015400733515

Hig.įkl.NATURELLA NORMAL, 42 vnt

4015400733553

Hig.įkl.NATURELLA CALENDULA, 42 vnt

8001090604040

Hig. įkl. NATURELLA, 52 vnt.

4015400317876

Hig.pak. NATURELLA Normal Plus, 10 pcs.

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA Regular, 20 pcs.