Namų priežiūrai

2018 Rugsėjo 6 - Spalio 3 d.
Akcija vyksta: RIMI

Ir Tavo diena taps geresnė!

Pirk ARIEL, LENOR,FAIRY, AMBI PUR produktų su "Mano Rimi" kortele ir laimėk!

Ir Tavo diena taps geresnė!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

Dulkių siurblį „TEFAL TY8970“ laimėjo dalyviai, kurių MANO RIMI kortelių numeriai:

9440385200602576555
9440385200613270586
9440385200614640878

Rūbų garintuvą „TEFAL DT9100“ laimėjo dalyviai, kurių MANO RIMI kortelių numeriai:

9440385200604868752
9440385200609791926
9440385200610443350
9440385200611870080
9440385200617275797

Norėdami atsiimti prizą, iki spalio 19 d. turite atsiųsti savo RIMI nuolaidų kortelės kopiją paštu: [email protected] arba skambinti kontaktiniu telefonu +37060244582.

Taisyklės

AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. Rugsėjo 06 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 m. Spalio 03 d. (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2018 09 06 iki  2018 10 03) įsigiję bent 1 (vieną) iš „RIMI“ prekybos tinkle parduodamų ARIEL, LENOR, FAIRY ar AMBI PUR produktų su „Mano RIMI“ kortele.

4.2.                     Akcijoje dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi Akcijų organizavimo tikslais.

4.3.                     Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ ir UAB „RIMI LIETUVA“ darbuotojai.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Galimi prizai:

•                          Dulkių siurblys „TEFAL TY8970“–  3 vnt.;

•                          Rūbų garintuvas „TEFAL DT9100“ –  5 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Mano RIMI“ lojalumo kortele.

6.2.                     Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę pirkdami ARIEL, LENOR, FAIRY ar AMBI PUR produktų, bus automatiškai užregistruojami Akcijai ir dalyvaus žaidime.

6.3.                     Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

6.4.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant kasoje pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.5.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6.                     Jei prizo laimėtojas atsiimdamas prizą negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

6.7.                     Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui „Mano RIMI“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas tik pagal „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2018 m. Spalio 6 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 8 (aštuoni) laimėtojai, jiems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojų „Mano RIMI“ kortelės numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.rimi.lt ir ww.protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.

8.2.                     Su Akcijos laimėtojais Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Mano RIMI“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Organizatoriui ir/ar Prizų Koordinatoriui. Dalyviai, norintys atsiimti prizą, turės patys susisiekti su Prizų Koordinatoriumi dėl prizo atsiėmimo.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų „Mano RIMI“ kortelių numerių paskelbimo dienos Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti  lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus.

9.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus patys, iki Spalio 22d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Informaciniai tel.: +37060244582.

9.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.5.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.6.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.7.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki Lapkričio 2 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060244582 ar el. paštu [email protected].


1 Priedas

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN kodas

Produkto pavadinimas

8001090348944

Sk.kapsu.ARIEL TOUCH OF LENOR 3in1,14vnt

8001090790606

Sk.skalb.ARIEL MOUNTAIN SPRING,20sk,1,1l

8001090790705

Sk.skalb.ARIEL MOUNTAIN SPRING,40sk,2,2l

8001090790903

Sk.skalb.ARIEL TOUCH OF LENOR,20sk,1,1l

8001090790941

Sk.skalb.ARIEL TOUCH OF LENOR,40sk,2,2l

8001090791276

Sk.skalbiklis ARIEL SENSITIVE,20sk,1,1l

8001090791313

Sk.skalbiklis ARIEL SENSITIVE,40sk,2,2l

8001090592583

Skal.kapsulės ARIEL LAVENDER,28sk.,28vnt

8001090348906

Skalb.kapsul.ARIEL MOUNTAIN SPRING,14vnt

8001090309594

Skalb.kapsul.ARIEL MOUNTAIN SPRING,28vnt

8001090309631

Skalb.kapsul.ARIEL TOUCH OF LENOR, 28vnt

4084500702936

Skalb.milteliai ARIEL Color,20 sk.1,5kg

4084500702899

Skalb.milteliai ARIEL Color,4 sk.300g

4084500703018

Skalb.milteliai ARIEL Color,40 sk.3kg

4084500716322

Skalb.milteliai ARIEL MS,20 sk.1,5kg

4084500716612

Skalb.milteliai ARIEL TOL,20sk.1,5kg

8001090348869

Skalbimo kapsulės ARIEL COLOR 3in1,14vnt

8001090309556

Skalbimo kapsulės ARIEL COLOR, 28 vnt

8001090309792

Skalbimo kapsulės ARIEL SENSITIVE, 28vnt

8001090348982

Skalbimo kapsulės ARIEL SENSITIVE,14 vnt

4084500716285

Skalbimo milteliai ARIEL MS,4 sk.300g

4084500716414

Skalbimo milteliai ARIEL MS,40 sk.3kg

8001090791825

Skystas skalbiklis ARIEL BABY,40sk,2,2l

8001090791474

Skystas skalbiklis ARIEL COLOR,20sk,1,1l

8001090791559

Skystas skalbiklis ARIEL COLOR,40sk,2,2l

4084500962927

Kvap.gran.LENOR Unstoppables Bliss, 275g

4084500962866

Kvap.gran.LENOR Unstoppables Fresh, 275g

4084500962897

Kvap.gran.LENOR Unstoppables Lav., 275g

8001090199652

Minkš. LENOR Diam & Lotus 26sk., 780 ml

8001090200051

Minkš. LENOR Diam & Lotus 50sk., 1500 ml

8001090206930

Minkš. LENOR Gentle touch 31 sk, 930 ml

8001090207210

Minkš. LENOR Gentle Touch 63 sk., 1900ml

8001090200136

Minkš. LENOR Gold Orchid 50sk., 1500 ml

8001090199850

Minkš. LENOR Wild Flower 26sk., 780 ml

8001090200259

Minkš. LENOR Wild Flower 50sk., 1500 ml

8001090206855

Minkš.LENOR Spring Awakening 31sk,930 ml

8001090207135

Minkš.LENOR Spring Awakening 63sk,1900ml

8001090206817

Minkštikl. LENOR MOONLIGHT HARMONY,930ml

8001090200099

Minkštiklis LENOR EMERALD & IVORY,1500ml

8001090555540

Sk.kaps.LENOR FLOWER BOUQUET,14sk,14vnt

8001090552501

Sk.kapsulės LENOR SILK ORCHID,14sk,14vnt

8001090505026

Sk.minkšt.LENOR DEEPSEA MINER,46sk,1.38l

8001090199690

Sk.minkšt.LENOR EMERALD&IVORY,26sk,780ml

8001090504968

Sk.minkšt.LENOR SILKTREE BLOS,46sk,1.38l

8001090199737

Sk.minkštik.LENOR GOLD ORCHID,26sk,780ml

8001090504999

Sk.minkštik.LENOR SHEA BUTTER,46sk,1.38l

8001090552440

Skal.kapsulės LENOR WATERLILY,14sk,14vnt

8001090015921

Ind.kaps.FAIRY All in 1 Plat.Lemon,18vnt

8001090033130

Ind.kaps.FAIRY All in 1 Plat.Lemon,37vnt

8001090016164

Indapl. kaps. FAIRY All in 1 Lemon,24vnt

8001090016102

Indapl. kaps. FAIRY All in 1 Lemon,48vnt

8001090015945

Indaplov.kaps.FAIRY ALL IN1 PL.LEM,45vnt

8001090016126

Indaplov.kapsu.FAIRY ALL IN1 GREEN,48vnt

8001090016089

Indaplov.kapsu.FAIRY ALL IN1 LEMON,36vnt

4015400955702

Ind.plov. FAIRY Plat. Arctic Fresh,650ml

8001090118530

Ind.plov.FAIRY Camomile&Vitamine E,900ml

4015400955337

Ind.plov.FAIRY Platinum Lemon&Lime,430ml

4015400955580

Ind.plov.FAIRY Platinum Lemon&Lime,650ml

4015400956358

Ind.plov.FAIRY Sens. Tea tree&Mint,450ml

4015400956303

Ind.plov.FAIRY Sens.Camomile&Vit E,450ml

4015400958130

Ind.plov.FAIRY Sens.Tea Tree&Mint,900ml

4015400956082

Indų ploviklis FAIRY Lemon, 450 ml

4015400957973

Indų ploviklis FAIRY Lemon, 900 ml

8001090921574

Indų.plov.FAIRY Pure&Clean, 450 ml

5410076217090

Oro gaivikl.AMBI PUR Flower Spring,300ml

5410076217069

Oro gaiviklis AMBI PUR Ocean Wind,300ml

5410076876860

Oro gaiviklis AMBI PUR THAI ORCHID 300ml

8001090225023

Sk.milt.ARIEL MS,48vnt                        

8001090225054

Sk.milt.ARIEL Color,48vnt                        

8001090600479

Ind.kaps.FAIRY Platinum, 90vnt                   

8001090756480

Sk.kaps.ARIEL Color,80vnt                        

8001090756442

Sk.kaps.ARIEL MS,80vnt