Grožiui

2018 Balandžio 5 - Gegužės 10 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Iki 100% sudrėkinti ir be pleiskanų plaukai!

Pirkite Pantene, Head&Shoulders arba Aussie produktų su „Ačiū“ kortele ir laimėkite 1000 Eurų vertės apsipirkimą su STILIUSOS komanda!

Iki 100% sudrėkinti ir be pleiskanų plaukai!
Laimėtojai

Sveikiname!

Dovanų kuponą apsipirkti prekybos ir pramogų centre OZAS Vilniuje už 1000 eurų kartu su „StiliuSOS“ stilistu laimėjo

Eil. Nr.AČIŪ kortelės savininkas/-ė
19440003700651162001

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2018 05 28 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu [email protected] (informacinis tel. +37061432566).

Taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.  Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex”, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.  Akcijos organizatorius yra UAB „Multiplex“, įmonės kodas 122885163, įsikūrusi adresu Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.

1.3.  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus, tokius kaip dalyvių registracija ir laimėtojų nustatymas, vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1.  Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo XXX ir XX parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.  Akcija vyksta nuo 2018 04 05 (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 05 09 (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.  Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1.  Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Pantene“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  

4.2.  Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Sanitex“, UAB „Multiplex“ ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1.  Dovanų kuponas apsipirkimui prekybos ir pramogų centre OZAS Vilniuje už 1000 eurų kartu  su StiliuSOS stilistu – prizų fonde 1 vnt.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.  Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

6.2.  Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pantene“, „Aussie“, „Head&Shoulders“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.

6.3.  Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 

6.4.  Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

6.5.  Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

6.6.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.  2018 05 11 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.  Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatytas 1 laimėtojas, kuriam bus atiduotas 5 punkte nurodytas prizas.

7.3.  Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.  Lošimo laimėtojo „Ačiū“ kortelės numeris bus paskelbtas interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po lošimo dienos. Taip pat laimėtojų sąrašą bus galima rasti interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

8.2.  Nugalėtojas apie laimėjimą bus informuotas trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.  Laimėtojas, norintis gauti prizą, per dvi savaites nuo laimėtojo paskelbimo dienos, turi pats susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 861432566). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

9.2.  Laimėtojas, gyvenantis Vilniuje ir norintis atsiimti prizą, gali atvykti UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius.

9.3.  Laimėtojui gyvenančiam ne Vilniuje, prizas bus siunčiamas Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4.  Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.  Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.  Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.  Akcijos dalyviai turi teisę iki 2018 05 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius., tel. 861432566, el. paštas [email protected]

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11. DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

11.2. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.

11.3. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 861432566 ar el. paštu [email protected]


1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090360250

Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(INSTANT)[225

8001090356284

Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(TOTAL)[225

8001090166593

Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(ODL SPICE)360

8001090360212

Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(INSTANT) [360

8001090356161

Vyr.pl.šamp.HEAD&SHOULDERS(ENDURANCE)360

8001090356253

Vyr.pl.šampHEAD&SHOULDERS(TOTAL CARE)360

8001090125972

Vyr.pl.šamp. HEAD&SHOULDERS(MAX OIL)[360

4084500265356

Šamp.H&S Old spice 400ml

4015600509415

Šamp.H&S Total Care, 400ml

4084500610422

Šamp.H&S Thick&Strong, 400ml

5011321336032

Pl.šampūnas"H&S Citrus"[400ml

5011321336049

Pl.šampūnas"H&S Classic Clean"[400ml

5011321336117

Pl.šampūnas"H& SOcean Energy"[400ml

5011321336063

Pl.šampūnas"Head&Shoulder"[Winter400ml

4084500610699

Mot.pl.šampūnas"H&S Anti-Breakage"[400ml

4084500821132

Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Apple" 360

4084500970205

Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Instan" 360

4084500105560

Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Citrus" 250

4084500105539

Pl. Šampūnas "Head&Shoulders Clasic"250

4084500015012

Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Clasic" 2in1

4015600734138

Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Clasic" 360

4084500968158

Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Mentol" 225

4084500970403

Pl.Šampūnas "Head&Shoulders Mentol" 360

4084500105614

Šampūnas HEAD&SHOULDERS Menthol[250ml

5410076659456

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500819689

Šampūnas H&S Nourishing Care

8001090392114

Pl.šampūnas PANTENE (MICELLAR WATER)[400

8001090392268

Pl.kondic. PANTENE (MICELLAR WATER) [360

5410076980864

Pl.šampūnas PANTENE (MOISTURE) [400

4015600773496

Plaukų balzamas PANTENE (COLOUR SHINE)

4015600839185

Plaukų balzamas PANTENE (MOISTURE RENEW)

4015600773403

Plaukų balzamas PANTENE (REPAIR&PROTECT)

4084500853232

Plaukų kondic. PANTENE (AQUA LIGHT) [180

4084500853270

Plaukų kondic. PANTENE(LIVELY COLOR)[180

4084500853300

Pl. kondic. PANTENE (REPAIR&PROTECT)[180

8001090302922

Pl. kondic. PANTENE (MOIST RENEWAL)[180

5410076563456

Šamp.PANT.R&P,250ml

5410076561834

Šamp. PANT. R&P, 400ml

5410076562794

Šamp. PANT. Color&Prot.400ml

5410076561223

Šamp.PANT. Aqua Light,400ml

4015600773342

Balz.PANT.Aqua Light, 360ml

5410076563753

Pl.šampūnas"PANTENE Color Shine"[250ml

8001090373748

Kaukė PANT. 3MM Repair & Protect  200ml

8001090373595

Kaukė PANT.3MM Color 200ml CE

8001090373533

Kaukė PANT. 3MM Aqua Light 200ml CE

8001090377487

Kaukė PANT. Masque Repair & Protect  300ml CE

8001090377531

Kaukė PANT. Masque Color 300ml CE

5410076390458

Plaukų šampūnas AUSSIE COLOR MATE[300ml

5410076390830

Plaukų šampūnas AUSSIE MIRACLE M[300ml

5410076390540

Plaukų balzamas AUSSIE COLOR MATE[250ml

5410076390809

Plaukų balzamas AUSSIE MIRACLE M[250ml

5410076390779

Plaukų kaukė AUSSIE MIRACLE MOIST[250ml

5410076390656

Plaukų kaukė AUSSIE COLOR MATE[250ml

5011321401839

Plaukų putos AUSSIE VOLUME[150ml

5011321401860

Plaukų putos AUSSIE SHINE[150ml

5011321626478

Plaukų lakas AUSSIE SHINE FLEX[250ml

5011321626560

Plaukų lakas AUSSIE VOLUME[250ml

4084500103931

Sausas plaukų šampūnas AUSSIE VOLUME[180

4084500103962

Sausas plaukų šampūnas AUSSIE COLOUR[180

4084500700871

Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml

8001090238856

Šamp. AUSSIE Stop break,300ml

8001090238894

Balz. AUSSIE Stop break. 250ml

8001090210968

Kaukė AUSSIE Stop Break, 250ml