Grožiui

2019 Vasario 1 - 28 d.
Akcija vyksta: BENU vaistinė

Gyvenimas su platesne šypsena!

Pirk Blend-a-dent su BENU lojalumo kortele ir laimėk 1 iš 10 (30 eurų vertės) BENU dovanų kortelių!

Gyvenimas su platesne šypsena!
Taisyklės

Akcijos „Pirk bent vieną iš nurodytų „Blend-A-dent“ lipnių kremų protezams su BENU Kliento kortele ir LAIMĖK“ rengimo sąlygos: 

 

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos Užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  •  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo Koordinatorius BENU Vaistinė Lietuva, UAB, įmonės kodas 135874035, juridinis adresas: 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas, toliau tekste „Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra BENU tinklo vaistinės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2019 m. Vasario 1 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 m. Vasario 28 d. (paskutinė Akcijos diena).
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2019 02 01 iki 2019 02 28)  įsigiję bent 1 (vieną) iš BENU vaistinių tinkle parduodamų „Blend-A-dent“ nurodytų produktų su BENU Kliento kortele.
  • Akcijoje dalyvauja tik tos BENU Kliento kortelės, kurių turėtojai registruodamiesi lojalumo programoje yra davę sutikimą naudoti jų asmeninius duomenimis rinkodaros tikslais.
  • Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“ ir BENU Vaistinė Lietuva, UAB darbuotojai.
 • PRIZŲ FONDAS
  • Prizų fondas – 300 Eur (10 laimėtojų po 30 Eur atitinkamo arba mažesnio nominalo dovanų kortelėmis).
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su BENU Kliento kortele, kai yra duotas sutikimas naudoti asmeninius duomenis rinkodaros tikslais.
  • Asmenys, pateikę BENU Kliento kortelę perkant nurodytus (Priedas Nr. 1.) „Blend-A-dent“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijai ir dalyvaus žaidime.
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant kasoje pateikdamas BENU Kliento kortelę.
  • Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti BENU Kliento kortelės, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, prizas negalės būti išduotas.
  • Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui BENU Kliento kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių automatinė registracija ir laimėtojo nustatymas vykdomas tik pagal BENU Kliento kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2019 m. Kovo 4 dieną bus išrinkti laimėtojai, atitinkantys 4 ir 6 skyriuje aprašytas sąlygas.
  • Remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, kuriems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Su Akcijos laimėtojais, kurie yra davę sutikimą jų duomenis naudoti rinkodaros tikslais, Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu per 4 darbo dienas nuo jų paskelbimo, todėl Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi BENU Kliento kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Užsakovui. Laimėtojų BENU Kliento kortelių numeriai taip pat bus paskelbti interneto svetainėje www.benu.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai prizus galės atsiimti BENU vaistinėse iš anksto tai suderinę su Akcijos Koordinatoriumi.
  • Atsiimant prizą, reikės pateikti BENU Kliento kortelę su kuria buvo pirktos Akcijoje dalyvaujančios prekės ir tapatybę įrodantį dokumentą. Tai padaryti Laimėtojas turės iki 2019 m. Kovo 31 d.
  • Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvio pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimo, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 •  PAPILDOMA INFORMACIJA
 •                      

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama www.benu.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt     

                               

1 Priedas

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

 

Prekės pavadinimas

BLEND-A-DENT PROTEZŲ KLIJAI EXTRA STARK 47ML

BLEND-A-DENT PROTEZŲ KLIJAI EXTRA STARK FRISCH 40ML

BLEND-A-DENT PLUS DUO POWER PROTEZŲ KLIJAI 40ML

BLEND-A-DENT PROTEZŲ KLIJAI DUAL PROTECT 40ML

BLEND-A-DENT REGULAR COMPLETE PROTEZŲ KLIJAI 70ML

BLEND-A-DENT PROTEZŲ KLIJAI EXTRA STARK NEUTRAL 40ML

 

 

* Skirtingose BENU tinklo vaistinėse prekių asortimentas gali skirtis ir/ar nurodytų prekių kiekis gali būti ribotas. Dėl akcijoje dalyvaujančių prekių asortimento teirautis vaistinėje.