Namų priežiūrai

2019 Gegužės 9 - Birželio 19 d.
Akcija vyksta: MAXIMA

Greitesnė namų ruoša - daugiau laisvalaikio 2019

Akcijos „Pirk „Arial“, „Fairy“ „Lenor” ir “Ambi pur” su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:

 

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ XX, XXX, XXXX prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2019 m. Gegužės 09 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 m. Birželio 19 d. (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu
  • Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
  • Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Arial“, „Fairy“ „Lenor” ir/ar “Ambi pur” produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected], pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 • PRIZŲ FONDAS
  • „.Savaitė prie Gardos ežero Italijoje. Iš viso prizų fonde yra 1 vnt. prizų.
  *Laimėtas prizas – skrydžio bilietai dviems asmenims. Už nurodytą kelionės biudžetą, vienam asmeniui galima įsigyti vieno maršruto, tiesioginio skrydžio kelionės bilietus pirmyn ir atgal. Geras pavyzdys: Vilnius-Italija-Vilnius. Blogas pavyzdys: Vilnius-Vokietija-Italija-Vilnius.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • Birželio 20  dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
  • Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 1 laimėtojas, kuriam bus įteiktas Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
  • Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected]. Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos
  • Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 •  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2019 m. Birželio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
  • Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA
 •                         

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060936717 ar el. paštu [email protected]

 

 

 

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąraša

 

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090309556

Sk.kaps.ARIEL Color,28vnt

4084500702936

Sk.milt.ARIEL Color, 20 sk.

8001090348869

Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt

8001090791474

Skystasis skalbiklis ARIEL COLOR; 20sk

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

4084500702899

Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.

4084500716322

Sk.milt.ARIEL MS, 20 sk.

4084500716612

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 20sk.

4084500716414

Sk.milt.ARIEL MS, 40 sk.

4084500703018

Sk.milt.ARIEL Color, 40 sk.

4084500716650

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 40sk.

8001090348906

Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt

8001090348944

Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt

8001090348982

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt

8001090309594

Sk.kaps.ARIEL MS,28 vnt

8001090309631

Sk.kaps.ARIEL TOL,28vnt

8001090309792

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,28vnt

8001090592491

Skalb.kaps.ARIEL Lavender 14vnt.

8001090592583

Skalb. kaps. ARIEL Lavender, 28 vnt

8001090791900

Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 40sk

8001090791863

Skyst. skalbiklis ARIEL LAVENDER; 20sk

8001090790606

Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 20sk

8001090791276

Skyst. skalbiklis ARIEL SENSITIVE; 20sk

8001090790903

Skyst.skalb. ARIEL TOUCH OF LENOR; 20sk

8001090791788

Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 20sk

8001090790705

Skyst.skalb. ARIEL MOUNTAIN SPRING; 40sk

8001090791313

Skyst. skalbiklis ARIEL SENSITIVE; 40sk

8001090790941

Skyst.skalb. ARIEL TOUCH OF LENOR; 40sk

8001090791559

Skystas skalbiklis ARIEL COLOR; 40sk

8001090791825

Skystas skalbiklis ARIEL BABY; 40sk

8001841183114

Ariel SUD Active Deo-Fresh 13ct

8001841183152

Ariel SUD Active Deo-Fresh 25ct

8001841254654

Ariel SUD Color & Style 13ct

8001841254692

Ariel SUD Color & Style 25ct

8001090206855

Minkštiklis LENOR [Spring Awakening 930m

8001090206770

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow, 930ml

8001090199850

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 780ml

8001090206930

Minkštiklis LENOR [Gentle touch, 930ml

8001090199737

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 780ml

8001090207135

Minkštiklis LENOR [Spring Awake, 1900ml

8001090207210

Minkštiklis LENOR [Gentle Touch,1900ml

8001090206893

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 930 ml

8001090199690

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory,780ml

8001090199652

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus, 780ml

8001090199775

Minkštiklis LENOR [Pearly Peony, 780ml

8001090206732

Minkštiklis LENOR [Floral Romance, 930ml

8001090200259

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 1500ml

8001090200174

Minkštiklis LENOR [Pealy Peony, 1,5 L

8001090200051

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus,1500ml

8001090200136

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 1500ml

8001090200099

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory, 1500ml

8001090207050

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow,1900ml

8001090207173

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 1900ml

8001090207012

Minkštiklis LENOR [Floral Romance,1900ml

8001090504876

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 750ml

8001090504906

Skalb. minkšt. LENOR Shea Butter, 750ml

8001090504937

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Min, 750ml

8001090504968

Skalb. minkšt. LENOR SilkTree, 1,38 l

8001090504999

Skalb. minkšt. LENOR Shea Butter 1,38l

8001090505026

Skalb. minkšt. LENOR Deepsea Miner 1,38l

8001090645906

Skalb. kaps. LENOR Flower Bouquet, 14 sk

8001090645937

Skalb. kaps LENOR Waterlily, 14 sk

8001090645968

Skalb. kaps. LENOR Silk Orchid, 14 sk

8001090981011

Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;20 sk.,1,1L

8001090981059

Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;20sk,1,1L

8001090981097

Skyst.skalb.LENOR SPRING;20sk,1,1L

8001090981134

Skyst.skalb.LENOR AMETHYST;40 sk.,2,2L

8001090981172

Skyst.skalb.LENOR GOLD ORCHID;40sk,2,2L

8001090981219

Skyst.skalb.LENOR SPRING;40sk,2,2L

8001090867025

Kvap.granulės LENOR UNSTOP FRESH;140g

8001090867124

Kvap.granulės LENOR UNSTOP LAVISH;140g

8001090867070

Kvap.granulės LENOR UNSTOP FRESH;210g

8001090867223

Kvap.granulės LENOR UNSTOP DREAMS;210g

8001090867179

Kvap.granulės LENOR UNSTOP LAVISH;210g

8001090867278

Kvap.granulės LENOR UNSTOP SPRING;210g

8001841115702

Skalb.minkšt.LENOR WILD VERBENA;750ml

8001841115665

Skalb.minkšt.LENOR WILD VERBENA;1380ml

8001841158129

Lenor Secrets Kiss 900ml

8001841158099

Lenor Secrets Mystery 900ml

8001841158068

Lenor Secrets Charm 900ml

8001841158037

Lenor Secrets Blush 900ml

8001841182193

Lenor beads Spring Awakening 210g

8001841182285

Lenor beads Gold Orchid 210g

8001841182223

Lenor beads Amethyst & Floral Bouquet 210g

4015400956082

Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml

4015400956181

Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml

4015400956303

Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml

4015400956358

Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450ml

4015400957973

Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml

4015400958055

Indų plovik.FAIRY Apple 900ml

8001090118530

Indų plov.FAIRY Chamomile 900ml

4015400958130

Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900ml

4015400955337

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,430ml

4015400955580

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,650ml

4015400958017

Indų plovik.FAIRY Orange 900ml

4015400956150

Indų plovikl.FAIRY,Orange450ml

4015400956266

Indų plovikl.FAIRY,Pomeg,450ml

4015400958093

Indų plovik.FAIRY Pomeg. 900ml

8001090921574

Indų ploviklis FAIRY PURE&CLEAN; 450ml

8001090921611

Indų ploviklis FAIRY PURE&CLEAN; 650ml

8001090975102

Indų ploviklis FAIRY ALOE&JASMINE;900ml

8001841167923

Indų ploviklis FAIRY EXTRA HYG;650ml

8001090016164

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,24vn

8001090033130

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon37vnt

8001090016102

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,48vnt

8001090015921

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon18v

8001090029867

Ind.kaps.FAIRY Platin.Green37v

8001090016065

Ind.kaps.FAIRY Ain1 GREEN,24vn

8001090150677

Indapl.kapsulės FAIRY ALLin1;lemon;70vnt

8001090985439

Ind.kaps.FAIRY ALLin1 PLAT LEMON;30vnt

8001090992338

Ind.kaps.FAIRY ALLin1 PLAT LEMON;50vnt

8001841303796

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,44v.

8001841303673

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,22v. 

8001841303710

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Green,22v.         

5410076217069

Gaiv.AMBI PUR Ocean Mist 300ml

5410076217090

Gaiv.AMBI PUR Flowers&Spring 3

5410076877027

Gaiv.AMBI PUR Mn.Vanilla30

4084500998063

Gaiv. AMBI PUR Crys.Euk. 150g

4084500998148

Gaiv. AMBI PUR Crys.Fresh.150g

4015600541699

Audin.gaiv.AMBI PUR Orchid 500

8001090713155

Gaiv.AMBI PUR Premium Pet,300

8001090713193

Gaiv.AMBI PUR Prem.Tobacco,300

8001090713230

Gaiv.AMBI PUR Prem.Thai,300ml

8001090713278

Gaiv.AMBI PUR Prem.Caribb.300

8001090570413

Gaiv.AMBI PUR Lenor, 300ml

8001090567567

Audin.Gaiv.AMBI PUR Lenor, 500

8001090871619

Aut.gaiv. AMBI PUR Lenor,2ml

4015600666934

Gaiv.AMBI PUR Elps.Flow. 5,5ml

4015600666972

Gaiv.AMBI PUR Elps.Ocean 5,5ml

4015600666897

Gaiv.AMBI PUR Elps.Vani.5,5LV

4084500278387

Aut.gaiv. AMBI PUR Flowers 7ml

4084500278912

Aut.g. AMBI PUR Flowers 7ml RF

4084500278455

Aut.gaiv.AMBI PUR Vanilla 7ml

4084500278967

Aut.gaiv.AMBI PUR Vanilla 7ml

4084500278103

Aut.gaiv. AMBI PUR Ocean 7ml

4084500277861

Aut.gaiv.AMBI PUR Citrus 7ml

4084500278813

Aut.g. AMBI PUR Ocean 7ml RF

4084500278660

Aut.gai.AMBI PUR Citrus 7ml RF

4084500341845

Aut.gaiv. AMBI PUR Moon 2ml

4015600899943

Aut.gaiv.AMBI PUR Ocean 2ml

4015600900229

Aut.gaiv.AMBI PUR Citrus 2ml

4015600900014

Aut.gaiv. AMBI PUR Flw&Spr.2ml

4084500942455

Aut.gaiv. AMBI PUR Pet 2 ml

4084500996779

Aut.gaiv. AMBI PUR Flow. 2X2ml

4084500996809

Aut.gaiv. AMBI PUR Ocean 2X2ml

4015600900090

Aut.gaiv. AMBI PUR Orchid 2ml

4015600570330

El.g.AMBI PUR Vanilla 20ml RF

4084500316492

El.g.AMBI PUR Apple 20ml RF LV

4015600570309

El.g.AMBI PUR Flowers 20ml RF

4015600570422

El.g.AMBI PUR Ocean 20ml RF

4015600570361

El.g.AMBI PUR Orchid 20ml RF

4015600570637

El.g.AMBI PUR 3Vol Flower RF

4015400890157

El.gaiv. AMBI PUR Japan 2X20ml

8001090233127

El.g.AMBI PUR Pet 20ml RF

8001090233189

El.g.AMBI PUR Citus 20ml RF

4015600570194

El.g.AMBI PUR Ocean 20ml SK

4015600570514

El.g.AMBI PUR 3Vol Ocean SK

8001841056067

Skalb.kapsulės ARIEL COLOR;47+5sk.

8001841117201

Skyst. skalbiklis ARIEL MS; 48 skalb

8001841117348

Skyst. skalbiklis ARIEL SENS; 48 skalb

8001841117416

Skyst. skalbiklis ARIEL COLOR; 48 skalb

8001841118659

Skalb.milteliai ARIEL COLOR; 48 skalb.

8001841118611

Skalb.milteliai ARIEL MS; 48 skalb.

8001841177373

Skalb.milteliai ARIEL TOL; 48 skalb.

8001090621924

Indų ploviklis FAIRY LEMON; 1350ml

8001090622129

Indų plov. FAIRY SENS CHAMOMILE; 1350ml

8001090622006

Indų ploviklis FAIRY POMEG; 1350ml

8001090622044

Indų plov. FAIRY SENS TEA TREE; 1350ml

4771459070031

Sk.kaps.ARIEL MS,11+11 vnt.

8001090600479

Ind.kaps.FAIRY Platinum, 90vnt                   

4015400958598

Ind.pl.FAIRY Tree&Mint 650mSRP                   

4015400958550

Ind.pl.FAIRY Lemon 650mlSRP                      

8001841303871

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,67v.                   

8001841303635

Ind.kaps.FAIRY Platin.Lemon55v                   

 

Greitesnė namų ruoša - daugiau laisvalaikio 2019