Vyrams

2019 Rugsėjo 2 - Spalio 1 d.
Akcija vyksta: Eurokos

Gillette Skinguard nuolaidos ir dovanos 2019

Pirl Gillette, Venus Gillette ir laimėk 8x  (50 eurų vertės) "Sportland" dovanų kuponus!

Akcijos registracija baigėsi

Gillette Skinguard nuolaidos ir dovanos 2019
Laimėtojai

Sveikiname, "Sportland" dovanų kuponus laimėjo:

Loreta Baužienė

Eugenia Tubienė

Povilas Navaruckis

Sigitas Valužis

Laima Mikštienė

Martynas Puplesis

Laurynas Sinkus

Simona Budzevičienė


Taisyklės
 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Gillette“, „Venus gillette“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 03 d. iki spalio 1 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose EUROKOS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Gillette“, „Venus gillette“ produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  50 Eur verės dovanų kortelė apsipirkimui „Sportland“ parduotuvėse. Vieno prizo vertė – 50 Eur. Prizų fonde yra 8 vnt. prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Eurokos žadime dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas.1.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Gillette“, „Venus gillette“ produktus Eurokos parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: 1 iš 8 (50 eurų vertės) „Sportland“ dovanų kortelių.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima 2019 m. rugsėjo 3 d. iki spalio 1 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Gillette“, „Venus gillette“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Gillette“, „Venus gillette“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 16 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių, kontaktiniu numeriu: +37060936717
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
 •                        

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

              El. paštas [email protected]

 

                 

Priedas.1.

 

Prekės pavadinimas

Barkodas

Artikulas

Papildoma nuolaida akcijai

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260214678

P03G447

15>#/span###

Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml

3014260258313

P03G4A2

15>#/span###

Bal.po skut.GILL.Serie Sens.75

3014260284329

P03G4F4

15>#/span###

Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml

7702018970261

P03G4H1

15>#/span###

Bal.po sk.Gillette.FUS.Progl. 3in1,50ml

7702018255610

P03G4H3

15>#/span###

Sk.gel.SATIN CARE Sens., 200ml

3014260223007

P03G514

15>#/span###

Sk.gel.SATIN CARE Vanilla, 200

7702018399567

P03G527

15>#/span###

Sk.gel.Gillette FUSION Sensitive, 200ml

7702018464715

P03G852

15>#/span###

Sk. gel. Gillette FUSION Ultra Moisturizing, 200 ml

7702018465156

P03G850

15>#/span###

Sk.gel.GILLETTE Cool, 200ml

7702018457786

P03G856

15>#/span###

Sk.gel. Gillette Skinguard, 200ml         

7702018493845

P08M453

15>#/span###

Sk.put.GILLETTE Skinguard, 250     

7702018493869

P08M452

15>#/span###

Skustuvas Venus Extra Smooth 1 up

7702018487202

P08V259

30>#/span###

Skustuvas VENUS SWIRL, 1gal.

7702018400997

P08V244

15>#/span###

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886166

P08V126

10>#/span###

Skustuvas Venus Platinum 1up

7702018503179

P08V265

12>#/span###

Skustuvas VENUS Classic, 1gal.

7702018916504

P08V11E

12>#/span###

Vien.skust.VENUS Simply3 8vnt

7702018465767

P08V255

15>#/span###

Vienk.skust. VENUS Riviera, 2v

7702018016808

P08V220

15>#/span###

Vienk.skust.VENUS SimpHybrid 3

7702018366286

P08V225

10>#/span###

Vien.skust.VENUS Simply2 4+2 v

7702018069316

P08V215

10>#/span###

Vienk. Skust. Simply Venus 2 Basic 5 vnt

7702018482740

P08V268

10>#/span###

Vienk. Skust. Venus 3 Simply  skust 4 vnt

7702018069255

P08V217

10>#/span###

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal                   

7702018464005

P08M242

25>#/span###

Skustuvas Gillette FUSION Proshield, 1up

7702018412631

P08F335

15>#/span###

GILLETTE FLEX BALL POWER SKUST 1 GALV

7702018390786

P08F321

15>#/span###

GILLETTE BLUE II VIENK SKUST 5VNT

7702018849031

P08D112

10>#/span###

GILLETTE BLUE II PLUS VIENK SKUST 5VNT

3014260283254

P08D102

10>#/span###

GILLETTE MACH3 SKUST2GAL

7702018020676

P08M120

12>#/span###

GILLETTE FUSION SKUSTUVAS2 GALVUT

7702018866946

P08F112

12>#/span###

GILLETTE FUS PROGL STYL SKUST KIRP

7702018273386

P08M249

15>#/span###

GILLETTE FLEX BALL SKUST 2 GALV

7702018390816

P08F319

10>#/span###

Skust. GILLETTE, Skinguard,2up     

7702018486342

P08M451

15>#/span###

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3, 6 vnt.+ 2 vnt.

7702018489978

P08M442

15>#/span###

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Sense Care, 3 vnt.

7702018490080

P08M444

15>#/span###

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Restage, 3 vnt.

7702018489619

P08M441

15>#/span###

Vienk.sk.Gillette BLUE3 Cool,3                   

7702018457229

P03G854

15>#/span###

Vienk.sk.Gillette.BLUE 3, 6+2v                   

7702018457342

P03G855

15>#/span###