Vyrams

2019 Balandžio 15 - Gegužės 5 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Gillette ir Old Spice nuolaidos ir dovanos!

Pirk bent vieną Gillette ar Old Spice produktą, registruokis ir laimėk vieną iš trijų (200 eurų vertės) Sportland dovanų kuponų!

Akcijos registracija baigėsi

Gillette ir Old Spice nuolaidos ir dovanos!
Laimėtojai

Sveikiname!

Sportland dovanų kuponus laimėjo:

Saulius Būdvytis

Žydronė Prabušienė

Rokas Šimkus


Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK Old Spice ir Gillette produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Old Spice ir Gillette“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki gegužės 5 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti „Old Spice ir Gillette“produktus, nurodytus punkte Priedas. 1. ,ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  “Sportland” dovanų kortelė. Prizo vertė – 200 Eur. Prizų fonde – 3 vnt prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Old Spice ir Gillette“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: Sportland dovanų kortelę.  
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. gegužės 5 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Old Spice ar Gillette“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Old Spice ir Gillette“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 20 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (kadangi prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • El. pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

                   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

             El. paštas [email protected]

                           

Priedas.1.

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

1

Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50

4084500940383

2

Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50

4084500940444

3

Dez.OLD SPICE Champ.piešt,50ml

5410076515691

4

Dez.OLD SPICE Hawkrid.piešt50

4084500019157

5

Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50

4084500019195

6

Dez.OLD SPICE Danger pieš,50ml

5013965914171

7

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml

4084500490581

8

Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50ml

8001090660268

9

Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50                   

4015600862640

10

Dez.OLD SPICE AP Water.pieš,50                   

8001090660374

11

Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50      

8001090660336

12

Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150      

8001090595157

13

Dez.OLD SPICE WWater AP 150ml                    

8001090595317

14

Dez.OLD SPICE Wolfthorn150ml

4771459060551

15

Dez.OLD SPICE WhiteWater 150ml

4771459060636

16

Dez.OLD SPICE Champion, 150 ml

4771459060575

17

Dez.OLD SPICE Citron 150 ml

4771459060643

18

Dez.OLD SPICE Timber 150 ml

4771459060650

19

D.želė OLD SPICE Bearglove,400                   

8001090533869

20

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                    

4084500978973

21

D.želė OLD SPICE Citron,400ml                    

8001090533890

22

D.želė OLD SPICE Timber 400ml

8001090533920

23

D.želė OLD SPICE S.Slugger,250                   

8001090542830

24

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml

4084500978911

26

Losj.OLD SPICE Original,100ml              

5011321772335

27

Losj.OLD SPICE Wolfthorn 100ml                   

4015600314590

28

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                     

5000174440256

29

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Captain 50ml

8001090970459

30

Purškiamas dezodorantas Old Spice Captain 150ml

8001090962867

31

Dušo želė Old Spice Captain 400ml

8001090965615

32

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018866946

33

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal                   

7702018464005

34

Vienk.sk.Gillette BLUE3 Cool,3                   

7702018457229

35

Vienk.sk.Gillette.BLUE 3, 6+2v                   

7702018457342

36

Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Ocean Breeze

7702018357871

37

Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Active Sport

7702018357956

38

Skut. Putos ProGlide Sensitive 250 ml Active Sport

7702018360451

39

Sk.žel.FUSION PROGL.Hyd.200ml

7702018089659

40

Sk.žel.FUSION Sensitive, 200ml

7702018872749

41

Sk.žel.FUSION PROGL.Hydr.75ml

7702018089901

42

Sk.žel.Mach3 Defense.,200ml

7702018290994

43

Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214692

44

Sk.žel.GILL.Series Prot,200ml  

7702018405145

45

Sk.put.GILL.Series Cond.,250ml

3014260258276

46

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260214678

47

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml

7702018094455

48

Bal.po sk.FUS.Progl. 3in1,50ml

7702018255610

49

Bal.po sk.FUS.Progl.2in1,100ml

7702018255467

50

Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml

3014260258313

51

Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml

7702018970261

52

Sk.put.GILLETTE Menthol,200ml

3014260247577

53

Sk.gel.GILL.Series Pure, 200ml

7702018405114

54

Sk.gel.Gillette FUS.Mois.200ml

7702018465156

55

Sk.gel.Gillette FUS.Senst.200

7702018464715

56

Sk.gel.Gillette Ultra Sen.75ml

7702018464876

57

Sk.gel.GILLETTE Cool, 200ml

7702018457786

58

Sk.put.GILL.Serie Sens.Cool250

7702018459803

59

Vienk.skust.GILLETTE BLUE II,

7702018849031

60

Vienk.skust.GILLETTE BLUE II,m

7702018069361

61

Vienk.skust. GILLETTE BODY 3 v

7702018391745

62

Skustuvas BLUE 3  1Up

7702018037155

63

Vienk.skust.GilletteFCB BLUE3

7702018435272

64

Vienk.skust. Gillette FCB BLUE

7702018435302

65

Vienk.skust. GILLETTE2, 5vnt.

3014260287030

66

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390816

67

Skust.Gillette.FUS.PROGL.FLEX.

7702018390786

68

Skust. FUSION Proshield,1Up

7702018412631

69

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018020676

70

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018426348

71

Vienk.skust.Gillette.BLUE 3, 6

7702018489978

72

Skustuvas VENUS SWIRL

7702018400997

73

Skustuvas VENUS Embrace,1galv

7702018018932

74

Kirpiklis VENUS Bikini Trimmer                   

7702018476459

75

Vienk. skust.VENUS Simply 3 Plus, 6v. Yellow

7702018426201

76

Sk.žel.SATIN CARE Dry ,200ml

7702018012466

77

Sk.žel.SATIN CARE Levand,200ml

7702018012558

78

Sk.žel.SATIN CARE Vanilla Dream 200ml

7702018399567

79

Sk.žel.SATIN CARE Pure 200ml

7702018264735

80

Sk.žel.SATIN CARE Avocad,200ml

7702018968855

81

Sk.žel.SATIN CARE Sens., 200ml

3014260223007

82

Skustuvas VENUS Classic, 1gal.

7702018916504

83

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3v

7702018350339

84

Skustuvas VENUS, 2 galv.

3014260262693

85

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886166

86

Vienk.skust.VENUS Simply 3 Plus,3v

7702018018116

87

Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal

7702018364459

88

Skustuvas VENUS Breez SPA,2gal

7702018451753

89

Vien.skust.VENUS Simply3 4vnt

7702018465675

90

Vien.skust.VENUS Simply3 8vnt

7702018465767

91

Vienk.skust.VENUS Sensitive,3v

7702018491544

92

Skustuvas VENUS Embrace,2galv

7702018487202

93

Vienk.skust.VENUS Sensitive,6v

7702018487158

94

Skustuvas VENUS Platinum,1 up

7702018503179

95

Vienk.skust.VENUS Sensitive,4v

7702018491360

96

Skustuvas VENUS Sensitive,1 up

7702018486939

97

Vienk.skust.Simp.VENUS2 Bas.5v

7702018482740