Moterims

2019 Vasario 27 - Balandžio 1 d.
Akcija vyksta: Eurokos

Du kart švelnesni ir lankstūs! 02 27- 04 01

Pirkite Always, Discreet, Naturella, Tampax ir laimėkite vieną iš keturių 50 eurų vertės "fėjų namai" dovanų kuponą!

Akcijos registracija baigėsi

Du kart švelnesni ir lankstūs! 02 27- 04 01
Laimėtojai

Sveikiname, "Fėjos namai" (50 eurų vertės) dovanų kuponus laimėjo:

Rasa Kamandulienė 29778

Kęstutis Laukys E572741902

Valerija Kizienė 92564

Gražina Budenienė 81414


Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. vasario 27 d. iki balandžio 1 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose EUROKOS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Dovanų kuponas apsipirkimui „Fėjos namai“ namų tekstilės parduotuvėse. Vieno prizo vertė – 50 Eur. Prizų fonde yra 4 vnt. prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Eurokos žaidime dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas.1.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Eurokos parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: 1 iš 4 (50 eurų vertės) „Fėjos namai“ dovanų kuponų.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima 2019 m. vasario 27 d. iki balandžio 1 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always, Discreet, Tampax arba Naturella“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 19 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected]. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių, kontaktiniu numeriu: +37060936717
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

                   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

              El. paštas [email protected]                    

 

Priedas.1.

 

Prekės pavadinimas

Prekės barkodas

Brandas

Prekės grupė

Kategorija

ALWAYS SENSITIVE HIG PAK 10VNT

4015400213857

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT NIGHT HIG PAK 7VNT

4015400012306

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT SUP  HIG PAK 8VNT

4015400403845

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT NORM  HIG PAK 10VNT

5997253515991

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT NORM  DUO HIG PAK 20VNT

4015400006770

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT NIGHT DUO HIG PAK 14VNT

4015400032328

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

TAMPAX COMPAK REGUL TAMP 16VNT

4015400219538

Tampax

Tampons

PG_FEM_CARE

ALWAYS PLATINUM NORMAL HIG PAK 16 VNT

8001090444912

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS PLATINUM NIGHT HIG PAK 12VNT

8001090445070

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS SENSITIVE HIG PAK 20VNT

4015400213932

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS SENSITIVE HIG PAK 40VNT

4015400343073

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULT NORM  DUO HIG PAK 40VNT

4015400095163

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

DISCREET AIR HIG ĮK 60VNT

8001090161956

Discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

DISCREET AIR HIG ĮKL 100VNT

8001090161918

Discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

DISCREET WATERLILY HIG ĮKL 20VNT

4015400107835

Discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

DISCREET WATERLILY HIG ĮKL 60VNT

8001090170354

Discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

DISCREET TAMPAX COMPAK TAMPONAI 16VNT

4015400219743

Tampax

Tampons

PG_FEM_CARE

NATURELLA NORMAL HIG ĮKL 20VNT

4015400240310

Naturella

Daily liners

PG_FEM_CARE

NATURELLA CLASSIC HIG PAK 10 VNT

4015400317876

Naturella

Thick sanitary towels

PG_FEM_CARE

NATURELLA ULTRA HIG PAK 10VNT

4015400125037

Naturella

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

NATURELLA ULTRA HIG PAK 20VNT

8001090585592

Naturella

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

NATURELLA ULTRA NIGHT HIG PAK 14VNT

8001090585394

Naturella

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULTRA SUPER HIG PAK 16VNT

4015400006756

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

NATURELLA CLASSIC CAMOMILE HIG PAK 8 VNT

4015400317999

Naturella

Thick sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG ĮKL 30VNT

4015400564652

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

ALWAYS EXTRA PROTECT HIG ĮKL 26VNT

8001090718464

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG ĮKL 58VNT

4015400565574

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

ALWAYS EXTRA PROTECT HIG ĮKL 52VNT

4015400564324

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

DISCREET IRRESISTIBLE HIG ĮK 60VNT

8001090161994

Discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

ALWAYS FRESH&PROTECT HIG ĮKL 60VNT

4015400563747

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

NATURELLA MAXI HIG PAK 16VNT

8001090586032

Naturella

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT HIG PAK 12VNT

4015400612469

Always

Sanitary towels

PG_FEM_CARE

NATURELLA COMFORT PLUS HIG ĮKL 50VNT

4015400516132

Naturella

Daily liners

PG_FEM_CARE

TAMPAX COMPAK PEARL TAMP 18VNT

4015400690405

Tampax

Tampons

PG_FEM_CARE

ALWAYS DAILIES TO GO HIG ĮKL 20VNT

8001090594037

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

ALWAYS DAILIES TO GO FRECH HIG ĮKL 20VNT

8001090361998

Always

Daily liners

PG_FEM_CARE

NATURELLA CAMOMILE ECONOMY HIG ĮKL 52VNT

8001090604040

Naturella

Daily liners

PG_FEM_CARE

Hig.ákl.DISCREET Summer Fr.100     

8001090162199

discreet

Daily liners

PG_FEM_CARE

Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt

4015400219620

Tampax

Daily liners

PG_FEM_CARE

Tamp.TAMPAX Compak Pearl SP.18

4015400690498

Tampax

Daily liners

PG_FEM_CARE