Moterims

2020 Vasario 10 - Kovo 1 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Drogas nuolaidos ir dovanos!

Pirk „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK vieną iš trijų GARMIN Vivosmart 4 laikrodžių!

Drogas nuolaidos ir dovanos!
Laimėtojai

Sveikiname, Garmin Vivosmart4 laikrodžius laimėjo:

 

Joana Kudžmaitė

Dovilė Uikienė

Greta Dagytė

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2020 m. vasario 10 d. iki kovo 1 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktus, nurodytus produktų sąrašę (PRIEDAS.1.) ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Garmin Vivosmart 4 laikrodis. Prizų fonde yra 3 vnt. prizų.
  • Laimėto laikrodžio spalva parenkama laimėtojams atsitiktiniu būdu.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: Garmin Vivosmart 4 laikrodį, kurio spalva bus parenkama atsitiktine tvarka.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. kovo 1 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always, Discreet, Tampax arba Naturella“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 15 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   • El. pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS.1.

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

Prekinis ženklas

Akc.kainos pradžia

Akc.kainos pabaiga

1

Hig.pak.ALWAYS Platin.Normal,8vnt

8001090444875

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

2

Hig.pak.Always Platin.Super, 7vnt

8001090444950

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

3

Hig.pak.Always Platin. Night, 6vnt

8001090445032

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

4

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090594037

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

5

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

8001090361998

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

6

Hig.įkl.ALWAYS Multiform, 74v.

4015400562870

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

7

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400565574

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

8

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400563747

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

9

Hig.įkl.ALWAYS Long,52 vnt

4015400564324

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

10

Hig.įkl.ALWAYS Soft&Cotion,58v

4015400567585

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

11

Hig. Įkl. ALWAYS disc norm 44vnt

8001841009582

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

12

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400564652

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

13

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt   

8001090718464

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

14

Hig. įkl. ALWAYS FlexiSt 58vnt

8001841230658

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

15

Hig. Įkl. ALWAYS FlexiSt 28vnt

8001841230597

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

16

ALWAYS HIG. ĮKL. NORMAL 80VNT

4015400746812

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

17

ALWAYS HIG. ĮKLOTAI LONG+ 44VN

4015400563846

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

18

ALWAYS HIG. PAK. MAXI 9VNT

4015400259459

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

19

ALWAYS HIG.PAK. NORM 10VNT

4015400259275

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

20

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400612469

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

21

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

22

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400552154

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

23

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

24

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

25

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

26

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400214038

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

27

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

28

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12                   

8001090445070

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

29

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

30

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt    

4015400489764

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

31

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v       

4015400343073

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

32

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.   

4015400095132

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

33

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

34

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

4015400515685

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

35

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

36

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090162274

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

37

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090161956

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

38

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001090161994

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

39

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100     

8001090162199

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

40

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v

8001090162236

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

41

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

8001090170316

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

42

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

DISCREET

2020-02-10

2020-03-01

43

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

44

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

45

Tamp. TAMPAX Compak Pearl Regular 16 vnt

8001841300511

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

46

Tamp. TAMPAX Compak Pearl Super 16 vnt

8001841300573

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

47

Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt    

8001841300399

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

48

Tamp.TAMPAX Compak Pearl SP.18

4015400690498

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

49

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400532989

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

50

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400533016

TAMPAX

2020-02-10

2020-03-01

51

Tamp. TAMPAX Cott. Reg 16vnt

8001090993465

Tampax

2020-02-10

2020-03-01

52

Tamp. TAMPAX Cott. Sup 16vnt

8001090993502

Tampax

2020-02-10

2020-03-01

53

TAMPAX TAMP. PEARLSUPER+ 18V 

4015400669418

TAMPAX

2020-02-11

2020-03-02

54

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

4015400733553

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

55

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt                         

8001090604040

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

56

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

4015400516132

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

57

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

58

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v                   

8001090585592

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

59

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.                   

8001090586032

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

60

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.                   

8001090585394

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

61

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

62

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

63

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

64

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

8001090160256

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

65

Hig įkl. NATURELLA TO GO 20vnt

8001841280561

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

66

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 52

8001090603845

Naturella

2020-02-10

2020-03-01

67

Hig įkl. NATURELLA TO GO 42vnt

4015400733515

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

68

Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt      

4015400197546

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

69

PAKETAI ALWAYS NORMAL SENSITIV

4015400213857

ALWAYS

2020-02-10

2020-03-01

70

NATURELLA HIG. ĮKL. GR.TEA 52V

8001090603883

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

71

NATURELLA HIG.PAK. CL. NIGHT14

4015400437932

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01

72

NATURELLA HIG. PAK. NIGHT 7VNT

4015400437543

NATURELLA

2020-02-10

2020-03-01