Moterims

2019 Birželio 25 - Liepos 14 d.
Akcija vyksta: Drogas

Drogas nuolaidos ir dovanos!

PIRK „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK vieną iš penkių prabangių " Carreblanc Paris" patalynės komplektų!

Akcijos registracija baigėsi

Drogas nuolaidos ir dovanos!
Laimėtojai

Sveikiname, prabangius "Carreblanc Paris" patalynės komplektus laimėjo:

#1:1244 Diana Aleksaitė

#2:1177 Dovilė Grigaliūnė

#3:1234 Roland M.

#4:1152 Agnietė Marazaitė

#5:1156 Violeta Daujotienė


Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „ALWAYS“, „DISCREET“, „TAMPAX“, „NATURELLA“ produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. birželio 25 d. iki liepos 14 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Always“, „Discreet“, „Tampax“, „Naturella“ produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Prabangus patalynės komplektas – „Carreblanc Paris“. Prizų fonde – 5 vnt prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: iš 5 (150 eurų vertės) „Carreblanc Paris“ dovanų kuponų.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. birželio 25 d. iki 2019 m. liepos 14 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Always, Discreet, Tampax, Naturella“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Always, Discreet, Tampax arba Naturella“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 28 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
 •                  

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

              El. paštas [email protected]

               

 

Priedas. 1. Prekių, dalyvaujančių žaidime, sąrašas

 

Eil.Nr.

Prekės pavadinimas ( 30 simbolių)

Barkodas

Prekinis ženklas

Gamintojas

Papildoma nuolaida akcijai

1

Hig.pak.ALWAYS Platin.Normal,8vnt

8001090444875

ALWAYS

P&G

15>#/span###

2

Hig.pak.Always Platin.Super, 7vnt

8001090444950

ALWAYS

P&G

15>#/span###

3

Hig.pak.Always Platin. Night, 6vnt

8001090445032

ALWAYS

P&G

15>#/span###

4

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090594037

ALWAYS

P&G

25>#/span###

5

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

8001090361998

ALWAYS

P&G

25>#/span###

6

Hig.įkl.ALWAYS Multiform, 74v.

4015400562870

ALWAYS

P&G

20>#/span###

7

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400565574

ALWAYS

P&G

15>#/span###

8

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400563747

ALWAYS

P&G

15>#/span###

9

Hig.įkl.ALWAYS Long,52 vnt

4015400564324

ALWAYS

P&G

15>#/span###

10

Hig.įkl.ALWAYS Soft&Cotion,58v

4015400567585

ALWAYS

P&G

20>#/span###

11

Hig. Įkl. ALWAYS disc norm 44vnt

8001841009582

Always

P&G

25>#/span###

12

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400612469

ALWAYS

P&G

25>#/span###

13

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

ALWAYS

P&G

25>#/span###

14

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400552154

ALWAYS

P&G

25>#/span###

15

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

ALWAYS

P&G

25>#/span###

16

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

ALWAYS

P&G

25>#/span###

17

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

ALWAYS

P&G

25>#/span###

18

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400214038

ALWAYS

P&G

25>#/span###

19

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

ALWAYS

P&G

25>#/span###

20

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12                   

8001090445070

ALWAYS

P&G

20>#/span###

21

Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

ALWAYS

P&G

20>#/span###

22

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt    

4015400489764

ALWAYS

P&G

25>#/span###

23

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400107835

DISCREET

P&G

15>#/span###

24

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

4015400515685

DISCREET

P&G

15>#/span###

25

Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt

8001090161918

DISCREET

P&G

20>#/span###

26

Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt

8001090162274

DISCREET

P&G

20>#/span###

27

Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt

8001090161956

DISCREET

P&G

15>#/span###

28

Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v

8001090161994

DISCREET

P&G

15>#/span###

29

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100     

8001090162199

DISCREET

P&G

25>#/span###

30

Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v

8001090162236

DISCREET

P&G

25>#/span###

31

Hig.įkl.DISCREET Spring, 60vnt

8001090170316

DISCREET

P&G

15>#/span###

32

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn

8001090170354

DISCREET

P&G

15>#/span###

33

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219538

TAMPAX

P&G

20>#/span###

34

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219743

TAMPAX

P&G

20>#/span###

35

Tamp. Tampax Compak Pearl Regular 18 vnt

4015400690313

TAMPAX

P&G

25>#/span###

36

Tamp. Tampax Compak Pearl Super 18 vnt

4015400690405

TAMPAX

P&G

25>#/span###

37

Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt

4015400219620

TAMPAX

P&G

20>#/span###

38

Tamp.TAMPAX Compak Pearl SP.18

4015400690498

TAMPAX

P&G

25>#/span###

39

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400532989

TAMPAX

P&G

25>#/span###

40

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400533016

TAMPAX

P&G

25>#/span###

41

TAMPAX tamponai Cott. Reg 16vnt

8001090993465

Tampax

P&G

25>#/span###

42

TAMPAX tamponai  Cott. Sup 16vnt

8001090993502

Tampax

P&G

25>#/span###

43

Hig.įkl.NATURELLA Calendula 42

4015400733553

NATURELLA

P&G

15>#/span###

44

Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt                         

8001090604040

NATURELLA

P&G

20>#/span###

45

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

4015400516132

NATURELLA

P&G

15>#/span###

46

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400240310

NATURELLA

P&G

15>#/span###

47

Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v                   

8001090585592

NATURELLA

P&G

20>#/span###

48

Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.                   

8001090586032

NATURELLA

P&G

20>#/span###

49

Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.                   

8001090585394

NATURELLA

P&G

20>#/span###

50

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317999

NATURELLA

P&G

15>#/span###

51

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400317876

NATURELLA

P&G

15>#/span###

52

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400125037

NATURELLA

P&G

15>#/span###

53

Hig.pak.NATURELLA Normal,9vnt

8001090160256

NATURELLA

P&G

20>#/span###

54

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.

4015400259459

ALWAYS

P&G

15>#/span###

55

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

8001090718464

ALWAYS

P&G

20>#/span###

56

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400564652

ALWAYS

P&G

20>#/span###

57

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400259275

ALWAYS

P&G

15>#/span###

58

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400012306

ALWAYS

P&G

15>#/span###

59

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

5997253515991

ALWAYS

P&G

15>#/span###

60

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

4015400403845

ALWAYS

P&G

15>#/span###

61

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt

4015400437543

NATURELLA

P&G

15>#/span###