Grožiui

2019 Liepos 15 - Rugpjūčio 29 d.
Akcija vyksta: Drogas

Drogas Hair days 2019!

Pirk „AUSSIE“, „HEAD&SHOULDERS“, „PANTENE“, produktų ir laimėk Dyson Supersonic plaukų džiovintuvą!

Akcijos registracija baigėsi

Drogas Hair days 2019!
Laimėtojai

Sveikiname, Dyson Supersonic plaukų džiovintuvus laimėjo:

Ugnė Kavaliauskaitė

Jovilė Aleksaitė

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK „AUSSIE“, „HEAD&SHOULDERS“, „PANTENE“, produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Aussie“, „Head&Shoulders“, „Pantene“, produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 4 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Aussie“, „Head&Shoulders“, „Pantene“produktus ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Dyson supersonic plaukų džiovintuvas. Prizų fonde yra 2 vnt. prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Aussie“, „Head&Shoulders“, „Pantene“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: Dyson supersonic plaukų džiovintuvą.
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 4 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Aussie“, „Head&Shoulders“, „Pantene“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Aussie“, „Head&Shoulders“, „Pantene“  galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 17 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   •  Vardas ir pavardė;
   •  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
   •  El. pašto adresas;
   •  Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   •  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   •  Žaidimo vykdymui;
   •  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   •  Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   •  Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   •  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   •  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   •  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   •  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

                   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]

 

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

 

Eil.Nr. Prekės pavadinimas ( 30 simbolių) Barkodas Artikulas Prekinis ženklas
1 Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml    8001090098269 8001090098269 Head&Shoulders
2 Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml             8001841208893 8001841208893 Head&Shoulders
3 Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml  8001841208978 8001841208978 Head&Shoulders
4 Kond..H&S Supreme MOISTURE,220 ml 8001841208855 8001841208855 Head&Shoulders
5 Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270ml 8001841208930 8001841208930 Head&Shoulders
6 Šamp.H&S Tea Tree, 400ml   8001090496546 8001090496546 Head&Shoulders
7 Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml 4084500015012 4084500015012 Head&Shoulders
8 Šamp.H&S Citrus,400ml 5011321336032 5011321336032 Head&Shoulders
9 Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml 4084500970403 4084500970403 Head&Shoulders
10 Šamp.H&S Ocean 400ml 5011321336117 5011321336117 Head&Shoulders
11 Šamp.H&S Sensitive,400ml 5011321336124 5011321336124 Head&Shoulders
12 Šamp.H&S Repair & care, 400ml     4084500610699 4084500610699 Head&Shoulders
13 Šamp.H&S Apple Fresh,400ml 5410076659456 5410076659456 Head&Shoulders
14 Šamp.H&S Thick&strong 2in1,360 4084500257573 4084500257573 Head&Shoulders
15 Šamp.H&S Nourish ,400ml 4084500819689 4084500819689 Head&Shoulders
16 Kondicionierius H&S Classic 220ml 8001841136202 8001841136202 Head&Shoulders
17 Balz. AUSSIE Mirac.Mois.,250ml 5410076390809 5410076390809 Aussie
18 Balz. AUSSIE Color Mate,250ml 5410076390540 5410076390540 Aussie
19 Serumas AUSSIE Shine On treatment, 75ml 8001841041254 8001841041254 Aussie
20 Serumas AUSSIE Work That Curl treatment, 75ml 8001841041285 8001841041285 Aussie
21 Purškiamas kondicionierius AUSSIE Shine, 100ml 8001841039343 8001841039343 Aussie
22 Purškiamas kondicionierius AUSSIE Protect, 100ml 8001841039190 8001841039190 Aussie
23 Balz. AUSSIE Stop break. 250ml    8001090238894 8001090238894 Aussie
24 Kaukė AUSSIE Mirac.Mois.,250ml 5410076390779 5410076390779 Aussie
25 Kaukė AUSSIE Color Mate, 250ml 5410076390656 5410076390656 Aussie
26 Kaukė AUSSIE Miracle Nour. 250                    8001090237347 8001090237347 Aussie
27 Lakas AUSSIE Volume, 250ml 5011321626560 5011321626560 Aussie
28 Lakas AUSSIE Shine Flex, 250ml 5011321626478 5011321626478 Aussie
29 Putos AUSSIE Volume, 150 ml 5011321401839 5011321401839 Aussie
30 Putos AUSSIE Shine, 150 ml 5011321401860 5011321401860 Aussie
31 Puršk.AUSSIE Beach Wave,150 ml 4084500104891 4084500104891 Aussie
32 Aliejus AUSSIE Reconstructor Lightweight treatment, 100 ml 8001090518606 8001090518606 Aussie
33 Aliejus AUSSIE 3 Miracle Smooth Lightweight treatment, 100 ml 8001841041698 8001841041698 Aussie
34 Šamp. AUSSIE Mirac.Mois.,300ml 5410076390830 5410076390830 Aussie
35 Šamp. AUSSIE Color Mate, 300ml 5410076390458 5410076390458 Aussie
36 Šamp. AUSSIE Miracle Nour.,300 8001090236821 8001090236821 Aussie
37 Šamp. AUSSIE Stop break,300ml   8001090238856 8001090238856 Aussie
38 Šamp. saus. AUSSIE Volume 180 4084500103931 4084500103931 Aussie
39 Šamp. saus.AUSSIE Peach Fussion, 180 ml, 4084500103962 4084500103962 Aussie
40 Balz.PANT.Aqua Light,200ml 5410076563241 5410076563241 Pantene
41 Balz.PANT.Colour Shine, 360ml 4015600773496 4015600773496 Pantene
42 Balz. PANT. R&P, 360ml 4015600773403 4015600773403 Pantene
43 Putų kondic.PANTENE,Aqua,180ml                    4084500853232 4084500853232 Pantene
44 Putų kond.PANTENE,Color,180ml        4084500853270 4084500853270 Pantene
45 Putų kond.PANTENE,Repair,180ml     4084500853300 4084500853300 Pantene
46 Šamp.PANT. Aqua Light,400ml 5410076561223 5410076561223 Pantene
47 Šamp. PANT. Color&Prot.400ml 5410076562794 5410076562794 Pantene
48 Šamp. PANT. R&P, 400ml 5410076561834 5410076561834 Pantene
49 Šamp. PANT.Mic. Wat. 400 ml        8001090392114 8001090392114 Pantene
50 Šamp.PANT. R&P 3in1,360ml                         8001090582607 8001090582607 Pantene
51 Šamp.PANT.Lively 3in1,360ml                       8001090673688 8001090673688 Pantene
52 Balz.PANTEN.Repair&Protect,200 8001090373748 8001090373748 Pantene
53 Balz.PANT.Aqua Light,200ml           8001090373533 8001090373533 Pantene
54 Balz.PANTENE.Color, 200ml         8001090373595 8001090373595 Pantene
55 Kaukė PANT. Repair&Protect.300 8001090377487 8001090377487 Pantene
56 Balz. PANT. Mic.Water 300 ml 8001090392220 8001090392220 Pantene