Vyrams

2019 Liepos 15 - Rugpjūčio 4 d.
Akcija vyksta: DROGAS

Drogas Gillette Venus Old Spice nuolaidos ir dovanos!

Pirk Old Spice, Venus Gillette, Gillette produktų ir laimėk ausines Beats X Satin Silver.

Akcijos registracija baigėsi

Drogas Gillette Venus Old Spice nuolaidos ir dovanos!
Laimėtojai

Sveikiname, ausines Beats X satin silver laimėjo:

Laima Pheasey

Kristina Kriukienė

Vaida Mikuckienė

Marius Žeimys

Laura Kundrotaitė

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK Old Spice, Venus Gillette, Gillette produktų IR LAIMĖK!“

TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk „Old Spice, Venus Gillette, Gillette“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lieps 15 d. iki rugpjūčio 04 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti „Old Spice, Venus Gillette, Gillette“ produktus, nurodytus punkte Priedas. 1. ,ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  Ausinės – BEATS X Satin Silver. Prizų fonde – 5 vnt prizų.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos „Old Spice, Venus Gillette, Gillette“ produktus Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: Sportland dovanų kortelę.  
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. rugpjūčio 04 d. (imtinai).
  • Užregistruotas „Old Spice, Venus Gillette, Gillette“ produkto pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Old Spice, Venus Gillette, Gillette“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 17 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (kadangi prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • El. pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

                   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

             El. paštas [email protected]

 

Žaidime dalyvaujančių prekių sąrašas:

 

Eil.Nr. Prekės pavadinimas ( 30 simbolių) Barkodas Artikulas Prekinis ženklas
1 Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up 7702018390816 7702018390816 PROGLIDE
2 Skustuvas Gillette FUSION Proshield, 1up 7702018412631 7702018412631 GILLETTE
3 Skust.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up 7702018390786 7702018390786 PROGLIDE
4 Skustuvas FUSION 2up, 2 galv. 7702018866946 7702018866946 FUSION
5 Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv. 7702018426348 7702018426348 MACH3
6 Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal                    7702018464005 7702018464005 MACH3
7 Skustuvas MACH3, 2 galv. 7702018020676 7702018020676 MACH4
8 Skust.BLUE 3, 6vnt+2vnt 7702018489978 7702018489978 BLU3
9 Skust.pak.FCB BLUE3 FOOT,6+2v.  7702018435272 7702018435272 BLU3
10 Skust.pak. FCB BLUE 3 FOOT.3v     7702018435302 7702018435302 BLU3
11 Vienkartiniai skust. Blue 3 COOL, 6+2vnt 7702018457342 7702018457342 BLU3
12 Vienk. Skust. Blue 3 COOL 3 ct 7702018457229 7702018457229 BLU3
13 Losj.OLD SPICE Original,100ml               5011321772335 5011321772335 OLD SPICE
14 Losj.OLD SPICE Wolfthorn 100ml                    4015600314590 4015600314590 OLD SPICE
15 Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                      5000174440256 5000174440256 OLD SPICE
16 Tualetinis vanduo Old Spice Original 100ml 4084500497894 4084500497894 OLD SPICE
17 Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Ocean Breeze 7702018357871 7702018357871 GILLETTE
18 Skut. želė ProGlide Sensitive 170ml Active Sport 7702018357956 7702018357956 GILLETTE
19 Skut. Putos ProGlide Sensitive 250 ml Active Sport 7702018360451 7702018360451 GILLETTE
20 Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Moisturizing, 200 ml 7702018465156 7702018465156 FUSION
21 Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Sensitive, 200 ml 7702018464715 7702018464715 FUSION
22 Sk. gelis Gillette FUSION Ultra Sensitive, 75ml 7702018464876 7702018464876 FUSION
23 Sk.žel.Mach3 Defense.,200ml 7702018290994 7702018290994 MACH3
24 Sk.žel.Mach3 Pure&Sens.,200ml                     7702018837830 7702018837830 MACH4
25 Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml 3014260214692 3014260214692 GILLETTE
26 Sk.žel.GILL.Series Prot,200ml   7702018405145 7702018405145 GILLETTE
27 Sk.put.GILL.Series Cond.,250ml 3014260258276 3014260258276 GILLETTE
28 Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml 3014260214678 3014260214678 GILLETTE
29 Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml 7702018094455 7702018094455 GILLETTE
30 Bal.po sk.FUS.Progl. 3in1,50ml 7702018255610 7702018255610 FUSION
31 Bal.po sk.FUS.Progl.2in1,100ml 7702018255467 7702018255467 FUSION
32 Losj.po sk.GILLETTE.Arct.100ml 3014260258313 3014260258313 GILLETTE
33 Bal.po skut.GILLETTE Con.100ml 7702018970261 7702018970261 GILLETTE
34 Series Cool Gel 200ml 7702018457786 7702018457786 GILLETTE
35 Series Cool Foam 250ml 7702018459803 7702018459803 GILLETTE
36 Skust. GILLETTE, Skinguard,2up      7702018486342 7702018486342 Gillette
37 Sk.put.GILLETTE Skinguard, 250      7702018493869 7702018493869 Gillette
38 Sk.gel. Gillette Skinguard, 200ml   7702018493845 7702018493845 Gillette
39 Skustuvas VENUS SWIRL 7702018400997 7702018400997 VENUS
40 Skustuvas VENUS Breez SPA,2gal                    7702018451753 7702018451753 VENUS
41 Skustuvas VENUS Breeze, 2galv. 7702018886166 7702018886166 VENUS
42 Skustuvas VENUS Smooth, 2up   3014260262693 3014260262693 VENUS
43 VENUS BIKINI PRECISION 7702018476459 7702018476459 VENUS
44 Vienk. skust.VENUS Simply 3 Plus, 6v. Yellow 7702018426201 7702018426201 VENUS
45 Vien.sk.VENUS Simply 3 Plus,3v 7702018018116 7702018018116 VENUS
46 Vien.skust.VENUS Simply3 4vnt                     7702018465675 7702018465675 VENUS
47 Vienkartiniai skustuvai VENUS 3 sensitive 6vnt 7702018487158 7702018487158 VENUS
48 Skustuvas VENUS smooth sensitive 7702018486939 7702018486939 VENUS
49 Skustuvas VENUS extra smooth TMR 7702018487202 7702018487202 VENUS
50 Vienkartiniai skustuvai sensitive 3vnt 7702018491544 7702018491544 VENUS
51 Skustuvas VENUS extra smooth Platinum 7702018503179 7702018503179 VENUS
52 Vienkartiniai skustuvai SIMPLY VENUS 2 basic 5vnt 7702018482740 7702018482740 VENUS
53 Sk.žel.SATIN CARE Dry ,200ml 7702018012466 7702018012466 SATIN CARE
54 Sk.gel.SATIN CARE Swirl, 200ml         7702018495979 7702018495979 SATIN CARE
55 Sk.žel.SATIN CARE Vanilla Dream 200ml 7702018399567 7702018399567 SATIN CARE
56 Sk.žel.SATIN CARE Pure 200ml 7702018264735 7702018264735 SATIN CARE
57 Sk.žel.SATIN CARE Avocad,200ml 7702018968855 7702018968855 SATIN CARE
58 Sk.žel.SATIN CARE Sens., 200ml 3014260223007 3014260223007 SATIN CARE
59 Skustuvas VENUS Classic, 1gal. 7702018916504 7702018916504 VENUS
60 Vien.skust.VENUS Simply3 8vnt                     7702018465767 7702018465767 VENUS
61 Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal 7702018364459 7702018364459 VENUS
62 Dez.OLD SPICE Citron.piešt 50 4084500940383 4084500940383 OLD SPICE
63 Dez.OLD SPICE Timber.piešt 50 4084500940444 4084500940444 OLD SPICE
64 Dez.OLD SPICE Champ.piešt,50ml 5410076515691 5410076515691 OLD SPICE
65 Dez.OLD SPICE Hawkrid.piešt50 4084500019157 4084500019157 OLD SPICE
66 Dez.OLD SPICE Wolfthor.piešt50 4084500019195 4084500019195 OLD SPICE
67 Dez.OLD SPICE Danger pieš,50ml 5013965914171 5013965914171 OLD SPICE
68 Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml 4084500490581 4084500490581 OLD SPICE
69 Dez.OLD SPICE Slugger.piešt,50ml 8001090660268 8001090660268 OLD SPICE
70 Dez.OLD SPICE Bearglove pieš50                    4015600862640 4015600862640 OLD SPICE
71 Dez.OLD SPICE AP Water.pieš,50                    8001090660374 8001090660374 OLD SPICE
72 Dez.OLD SPICE AP Bear.piešt,50       8001090660336 8001090660336 OLD SPICE
73 Dez. Old Spice Captain, piešt 50ml 8001090970459 8001090970459 OLD SPICE
74 Dez. Old Spice Captain 150ml puršk. 8001090962867 8001090962867 OLD SPICE
75 Dez.OLD SPICE Bearglove AP 150       8001090595157 8001090595157 OLD SPICE
76 Dez.OLD SPICE WWater AP 150ml                     8001090595317 8001090595317 OLD SPICE
77 Dez.OLD SPICE Wolfthorn150ml 4771459060551 4771459060551 OLD SPICE
78 Dez.OLD SPICE WhiteWater 150ml 4771459060636 4771459060636 OLD SPICE
79 Dez.OLD SPICE Champion, 150 ml 4771459060575 4771459060575 OLD SPICE
80 Dez.OLD SPICE Citron 150 ml 4771459060643 4771459060643 OLD SPICE
81 Dez.OLD SPICE Timber 150 ml 4771459060650 4771459060650 OLD SPICE
82 Dez.OLD SPICE Strong Swagger puršk., 150 ml 8001090160058 8001090160058 OLD SPICE
83 D.želė OLD SPICE Bearglove,400                    8001090533869 8001090533869 OLD SPICE
84 D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                     4084500978973 4084500978973 OLD SPICE
85 D.želė OLD SPICE Citron,400ml                     8001090533890 8001090533890 OLD SPICE
86 D.želė OLD SPICE Timber 400ml 8001090533920 8001090533920 OLD SPICE
87 D.želė OLD SPICE S.Slugger,250                    8001090542830 8001090542830 OLD SPICE
88 D.želė OLD SPICE Whitew.400ml 4084500978911 4084500978911 OLD SPICE
89 D. želė Old Spice Captain 400ml 8001090965615 8001090965615 OLD SPICE
90 PIEŠ.DEZOD.OLD SPICE LEGEND50 8001090159106 8001090159106 OLD SPICE
91 PIEŠ.DEZOD.OLD SPICE SWAGGER50 8001090159205 8001090159205 OLD SPICE
92 PURŠK.DEZ.OLD SPICE LEGEND150 8001090159939 8001090159939 OLD SPICE
93 Dez.OLD SPICE S. Slugger 150ml         8001090605627 8001090605627 OLD SPICE
94 SK.PUT.MACH3 PURE&SENS.,250ML 7702018837991 7702018837991 Gillette
95 SK.PUTOS BLUE3 SENSITIV 250ML 7702018355990 7702018355990 Gillette
96 SK.PUTOS MACH3 IRRITATION 250M 7702018290932 7702018290932 Gillette