Vaikams ir kūdikiams

2017 Gegužės 2 - 22 d.
Akcija vyksta: Maxima XXX XX

Dar lengviau rūpintis savo mažyliu!

Pirkite bent vieną PAMPERS arba ARIEL BABY produktą su „Ačiū“ kortele ir laimėkite vieną iš 5 kūdikio stebėjimo prietaisų "Motorola MBP 50"!

Dar lengviau rūpintis savo mažyliu!
Laimėtojai

Sveikiname „PAMPERS“ ir „ARIEL BABY“ žaidimo „Dar lengviau rūpintis savo mažyliu“ laimėtojus!

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 06 16d turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected].

Laimėtojai, laimėję kūdikio stebėjimo prietaisus „Motorola MBP 50“:

Nr.

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700640246659

2

9440003700640258217

3

9440003700640351319

4

9440003700640399508

5

9440003700640972163

Laimėtojai, laimėję 20 EUR vertės MAXIMA dovanų korteles:

Nr.

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700641005070

2

9440003700642215868

3

9440003700642592357

4

9440003700643618201

5

9440003700643661318

6

9440003700644555501

7

9440003700644557994

8

9440003700645019218

9

9440003700645351751

10

9440003700645416109

11

9440003700646402835

12

9440003700646516642

13

9440003700647114645

14

9440003700647942649

15

9440003700648200781

16

9440003700648581149

17

9440003700649174449

18

9440003700649382661

19

9440003700649414183

20

9440003700649486801

21

9440003700649578979

22

9440003700649670727

23

9440003700649693240

24

9440003700650161210

25

9440003700650268270

26

9440003700650879928

27

9440003700651173974

28

9440003700651640626

29

9440003700651682230

30

9440003700652099756

31

9440003700652502957

32

9440003700652802027

33

9440003700653192345

34

9440003700653602699

35

9440003700653930264

36

9440003700654266759

37

9440003700654546986

38

9440003700654608661

39

9440003700656411601

40

9440003700656585222

41

9440003700656818896

42

9440003700656961563

43

9440003700657030590

44

9440003700657344652

45

9440003700657745346

46

9440003700658247292

47

9440003700658301024

48

9440003700658428454

49

9440003700658826285

50

9440003700660580771

Taisyklės

Akcijos „Pirk  „Pampers“ arba  „Ariel Baby produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas UAB „Sanitex”, toliau“. Akcijos organizatorius yra  UAB „Partizanas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB “Partizanas”, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės XX ir XXX, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.  
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2017 05 02 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 05 22 (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų “Pampers” ar “Ariel Baby” produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
  • Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB “Sanitex”, UAB “Partizanas” ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 • PRIZŲ FONDAS
  • 5 (penki) kūdikio stebėjimo prietaisai Motorola MBP 50.
  • 50 (penkiasdešimt) 20 EUR vertės MAXIMA dovanų kortelių.
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
  • Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pampers“ ir „Ariel Baby“  produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje. 
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.  
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2017 05 24 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 55 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai. 
  • Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti. 
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos. 
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 868300776). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui. 
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti adresu Švitrigalos g. 11B.
  • Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 • SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki  2017 05 30 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu [email protected]
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 868300776 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400622079

Drėg.servet."PAMPERS SENSITIVE"[4x56vnt.

4015400264491

Saus.PAMPERS 1 dydis, 43vnt.

4015400704294

Saus.PAMPERS VP+ 2dyd, 43vnt.

4015400735878

Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76vn

4015400735922

Saus.PAMPERS VP+ 3 dydis, 68vn

4015400735977

Saus.PAMPERS VP+ 4 dydis, 58vn

4015400736028

Saus.PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53v

4015400736073

Saus.PAMPERS VP+5 dydis 50vnt

4015400736127

Saus.PAMPERS VP+ 6 dydis 42vnt

4015400737032

Saus.PAMPERS GP+ 3dyd 108 vnt

4015400737070

Saus.PAMPERS GP+  4 dydis 90vn

4015400737117

Saus.PAMPERS GP+  5 dydis 78vn

4015400737155

Saus.PAMPERS GP+ 6 dydis 66vnt

4015400741602

Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

4015400687696

Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

4015400687733

Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

4015400686101

Serv.PAMPERS New baby Sen. 54v

4015400741633

Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

4015400274780

Saus.PAMPERS Prem,3dydis,60vnt

4015400278818

Saus.PAMPERS Prem,4dydis,52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,44vnt

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants4d 22vn

4015400681243

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,20vnt

4015400681205

Saus.PAMPERS Prem,4dydis,44vnt

4015400681236

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,40vnt

4015400224211

Saus.Sleep&Play VP 3dyd,58vnt

4015400224242

Saus.Sleep&Play VP 4dyd ,50vnt

4015400827481

Pervystymo paklodės PAMPERS 12 vnt.

4015400333449

Paklotai PAMPERS 7vnt.

4015400224068

Saus.Sleep&Play VP 5dyd,42vnt

4015400622482

Serv.PAMPERS Nat.Clean,4x64vnt

4015400439110

Serv.PAMPERS Baby Fresh,64vnt

4015400636830

Serv.PAMPERS Nat.Clean, 64vnt

4015400637028

Serv.PAMPERS Nat.Clean,2x64vnt

4015400439202

Serv.PAMPERS Baby Fresh,2x64vn

4015400636670

Serv.PAMPERS Sensitive,2x56vnt

4015400636649

Kūd.servetėlės PAMPERS[sens;56vnt K

4015400622734

Kūd.servet.PAMPERS[4x64vnt.

8001090235060

Sk.skyst.ARIEL Baby, 20sk

8001090234988

Sk.skyst.ARIEL Baby, 40sk