Šeimai

2017 Birželio 26 - Rugpjūčio 27 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Dar daugiau kokybiško laiko su šeima!

Greitesnė namų ruoša – daugiau laisvalaikio! Pirkite P&G produktų su „Ačiū“ kortele ir laimėkite vieną iš 10 lauko kepsninių arba vieną iš 30 krepšių iškyloms!

Dar daugiau kokybiško laiko su šeima!
Laimėtojai

Skelbiame antrojo etapo laimėtojus, pirkusius produktų „Fairy”, „Ariel”, „Lenor”, „Bonux” ar „Ambi Pur” laikotarpiu 08 02 - 08 27.

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 09.13 d. turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informacinis tel. nr.: 868339376).


Lauko kepsnines laimėjo:

Eil. Nr.

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700643090302

2

9440003700640856317

3

9440003700651584824

4

9440003700655056258

5

9440003700654798801

Krepšius iškyloms laimėjo:

Eil. Nr.

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700660025025

2

9440003700644344930

3

9440003700653813213

4

9440003700651009160

5

9440003700649454213

6

9440003700647777433

7

9440003700647355479

8

9440003700652219289

9

9440003700643308167

10

9440003700653750621

11

9440003700654535559

12

9440003700648710748

13

9440003700640200268

14

9440003700648330430

15

9440003700647591479


Skelbiame pirmojo etapo laimėtojus, pirkusius produktų  „Fairy”, „Ariel”,  „Lenor”,  „Bonux” ar „Ambi Pur” laikotarpiu 06 29 - 08 01.

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 08 23d. turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 862645262).


Lauko kepsnines laimėjo:

Eil. Nr

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700646606138

2

9440003700654597138

3

9440003700652919805

4

9440003700652145435

5

9440003700640966157


Krepšius iškyloms laimėjo:

Eil. Nr

АČIŪ kortelės nr.

1

9440003700644743073

2

9440003700650467047

3

9440003700642909635

4

9440003700650970313

5

9440003700641215281

6

9440003700651337900

7

9440003700653338401

8

9440003700653279118

9

9440003700644553043

10

9440003700648508886

11

9440003700645830010

12

9440003700651017098

13

9440003700651128085

14

9440003700640658515

15

9440003700640148038


Taisyklės

Akcijos „Dar daugiau kokybiško laiko su šeima rengimo sąlygos:

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas UAB „Sanitex”. Akcijos organizatorius yra  UAB „Partizanas“, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB “Partizanas”, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės XX ir XXX, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo 2017 06 26 (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 08 27 (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent vieną iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų “Fairy”, “Ariel”, “Lenor”, Bonux” ar “Ambi Pur” produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.   
  • Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB “Partizanas”, UAB “Sanitex” ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 • PRIZŲ FONDAS
  • Pagrindiniai prizai - 10 (dešimt) lauko kepsninių.
  • Papildomi prizai - 30 (trisdešimt) krepšių iškyloms.
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
  • Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant “Fairy”, “Ariel”, “Lenor”, Bonux” ar “Ambi Pur” produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.
  • Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 2017 08 02 dieną bus vykdomas 1 (pirmas) lošimas ir 2017 08 27 bus vykdomas 2 (antras) lošimas, kuriuose dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  • Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 40 laimėtojų, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai. 08.02 d. bus renkami 5 (penki) lauko kepsninių ir 15 (penkiolika) krepšių iškyloms laimėtojų. 08.27 d. – renkami likusieji 5 (penki) lauko kepsninių ir 15 (penkiolika) krepšių iškyloms laimėtojų.
  • Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 862645262). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti Švitrigailos g. 11B, Vilnius.
  • Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 •  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki 2017 09 03 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, el. paštu [email protected]
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA
 • Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 862645262 ar el. paštu [email protected]


1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN

Produkto pavadinimas

4015600570422

El.gaiv. AMBI PUR Aqua 20ml RF

4015600570330

El.gaiv. AMBI PUR Moon 20mlRF

4015600570309

El.gaiv. AMBI PUR April 20mlRF

4015600666934

Gaiv.AMBI PUR Elps.Flow. 5,5ml

5410076876860

Gaiv.AMBI PUR Fr.ThaiOrchid300

5410076876990

Gaiv.AMBI PUR Fr.CaribParad300

5410076217090

Gaiv.AMBI PUR Fr. Flower 300ml

5410076217069

Gaiv.AMBI PUR Fr. Ocean 300ml

5410076460229

Tual.gel.AMBI PUR TEA&PINET STARTER 55ml

5410076460144

WC AMBI PUR Wat&Mint 55ml

5410076460199

WC AMBI PUR Laven&Rosem. 55ml

5410076460670

WC AMBIPUR Lav&Rosem.SK+3x55ml

5410076460731

WC AMBIPUR Fr.GardenSK+3x55ml

5410076217120

Gaiv.AMBI PUR Fr. Lavend 300ml

4084500278660

Aut.g. AMBI PUR Tobacco 7ml RF

4084500277861

Aut.gaiv. AMBI PUR Tobacco 7ml

4084500278967

Aut.g. AMBI PUR Vanilla 7ml RF

4084500278455

Aut.gaiv. AMBI PUR Vanilla 7ml

4084500278813

Aut.g. AMBI PUR Aqua 7ml RF

4084500278103

Aut.gaiv. AMBI PUR Ocean 7ml

4084500278608

Aut.g. AMBI PUR Air 7ml RF

4084500277786

Aut.gaiv. AMBI PUR Air 7ml

4084500278912

Aut.g. AMBI PUR Flowers 7ml RF

4084500278387

Aut.gaiv. AMBI PUR Flowers 7ml

4015600899943

Aut.gaiv. AMBI PUR Ocn&Wnd 2ml

4015600900014

Aut.gaiv. AMBI PUR Flw&Spr.2ml

4015600900090

Aut.gaiv. AMBI PUR Fre.N.D 2ml

4015600900151

Aut.gaiv. AMBI PUR Rain.Br 2ml

4084500942455

Aut.gaiv. AMBI PUR Pet 2 ml

4084500996779

Aut.gaiv. AMBI PUR Flow. 2X2ml

4084500341845

Aut.gaiv. AMBI PUR Moon 2ml

4084500996809

Aut.gaiv. AMBI PUR Ocean 2X2ml

4015600900229

Aut.gaiv. AMBI PUR Citr.Fn 2ml

5410076877027

Gaiv.AMBI PUR Fr.VANILLA 300 ml

4084500071209

Gaiv.AMBI PUR Elps.ORCHID 5,5ml x2

4015600667177

Gaiv.AMBI PUR Elps.OCEAN 5,5ml x2

4015600667115

Gaiv.AMBI PUR Elps.FLOWER 5,5ml x2

4015600666972

Oro gaiviklis AMBI PUR OCEAN&WIND 5,5ml

4084500074149

Oro gaivikl.AMBI PUR JAPAN TATAMI 300ml

4015600570194

El.gaiv. AMBI PUR Ocean Mist20

4015600570637

El.g.AMBI PUR 3VFlower 20ml RF

4015600570514

El.gaiv.AMBI PUR 3V Ocean.20ml

8001090209351

Oro gaiv. AMBI PUR Fresh.Pet,300ml

8001090233127

El. oro gaiv. AMBI PUR Pet, REF

8001090233189

El. oro gaiv. AMBI PUR AntiTobac, REF

8001090348869

Sk.kaps.ARIEL Color 3in1,14vnt

8001090348906

Sk.kaps.ARIEL MS,14vnt

8001090234988

Sk.skyst.ARIEL Baby, 40sk

8001090219015

Sk.skyst.BONUX Color, 20 sk.

8001090219510

Sk.skyst.BONUX Rose, 20 sk.

8001090219558

Sk.skyst.BONUX Rose, 40 sk.

8001090219053

Sk.skyst.BONUX Color, 40 sk.

8001090309556

Sk.kaps.ARIEL Color,28vnt

8001090348944

Sk.kaps.ARIEL TOL 3in1,14vnt

8001090309594

Sk.kaps.ARIEL MS,28 vnt

8001090235060

Sk.skyst.ARIEL Baby, 20sk

8001090309631

Sk.kaps.ARIEL TOL,28vnt

8001090348982

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,14vnt

8001090309792

Sk.kaps.ARIEL Sensitive,28vnt

8001090218971

Sk.skyst.BONUX IceFresh, 20sk.

4084500716285

Sk.milt. ARIEL MS, 4 sk.

4084500702899

Sk.milt. ARIEL Color, 4 sk.

4084500716322

Sk.milt.ARIEL MS, 20 sk.

4084500702936

Sk.milt.ARIEL Color, 20 sk.

4084500716612

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 20sk.

4084500716414

Sk.milt.ARIEL MS, 40 sk.

4084500703018

Sk.milt.ARIEL Color, 40 sk.

4084500716650

Sk.milt.ARIEL TOL Fresh, 40sk.

4084500582132

Sk.skyst.ARIEL Color, 20sk

4084500394407

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 40sk

4084500394759

Sk.skyst.ARIEL TOL, 20sk

4084500392564

Sk.skyst.ARIEL MS, 40 sk.

4084500394834

Sk.skyst.ARIEL TOL, 40 sk.

4084500582187

Sk.skyst.ARIEL Color, 40 sk.

4084500392328

Sk.skyst.ARIEL MS, 20sk

4084500394339

Sk.skyst.ARIEL Sensitive, 20sk

4084500721548

Sk.milt. BONUX Color, 4 sk

4084500721586

Sk.milt.BONUX Color 20sk

4084500721883

Sk.milt.BONUX Magnolia 20sk

4084500722545

Sk.milt.BONUX Lilac 20sk

4084500721289

Sk.milt.BONUX ActiveFresh 20sk

4084500721623

Sk.milt.BONUX Color 40sk

4084500721920

Sk.milt.BONUX Magnolia 40sk

4084500721326

Sk.milt.BONUX ActiveFresh 40sk

4084500721845

Sk.milt. BONUX Magnolia, 4 sk

4084500722583

Sk.milt.BONUX TROPICAL 40sk

8001090016164

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,24vn

8001090016065

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Green,24vn

8001090016102

Ind.kaps.FAIRY Ain1 Lemon,48vn

8001090041562

Ind.kaps.FAIRY Platin,Green18v

8001090015921

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon18v

8001090033130

Ind.kaps.FAIRY Platin,Lemon37v

8001090029867

Ind.kaps.FAIRY Platin.Green37v

4015400956082

Indų plovikl.FAIRY,Lemon,450ml

4015400956150

Indų plovikl.FAIRY,Orange450ml

4015400956181

Indų plovikl.FAIRY,Apple,450ml

4015400956266

Indų plovikl.FAIRY,Pomeg,450ml

4015400956303

Indų plovikl.FAIRY,Camom.450ml

4015400956358

Indų plov. FAIRY Tree&Mint.450

4015400957973

Indų plovik. FAIRY Lemon,900ml

4015400958017

Indų plovik.FAIRY Orange 900ml

4015400958055

Indų plovik.FAIRY Apple 900ml

4015400958093

Indų plovik.FAIRY Pomeg. 900ml

8001090118530

Indų plov.FAIRY Chamomile 900

4015400958130

Indų plov.FAIRY Tree&Mint.900

4015400955337

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,430ml

4015400955405

Ind.pl.FAIRY Platin. Artic,430

4015400955580

Ind.pl.FAIRY PlatinumL&L,650ml

4015400955702

Ind.pl.FAIRY Platin.Artic650ml

4084500962866

Lenor Unstoppables Fresh, 275g

4084500962897

Lenor Unstoppables Lavish,275g

4084500962927

Lenor Unstoppables Bliss, 275g

8001090027054

Kvapiosios granulės [LENOR Fresh, 180g

8001090206855

Minkštiklis LENOR [Spring Awakening 930m

8001090206770

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow, 930ml

8001090199850

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 780ml

8001090206930

Minkštiklis LENOR [Gentle touch, 930ml

8001090199737

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 780ml

8001090207135

Minkštiklis LENOR [Spring Awake, 1900ml

8001090207210

Minkštiklis LENOR [Gentle Touch,1900ml

8001090206893

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 930 ml

8001090027078

Kvapiosios granulės LENOR [Lavish, 180g

8001090241238

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 600ml

8001090207494

Minkštiklis LENOR [Spring, 750ml

8001090207531

Minkštiklis LENOR [Summer breeze, 750ml

8001090199690

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory,780ml

8001090199652

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus, 780ml

8001090199614

Minkštiklis LENOR [Amber Flower, 780ml

8001090199775

Minkštiklis LENOR [Pearly Peony, 780ml

8001090206978

Minkštiklis LENOR [Soft Embrace, 930ml

8001090206732

Minkštiklis LENOR [Floral Romance, 930ml

8001090200259

Minkštiklis LENOR [Wild Flower, 1500ml

8001090200174

Minkštiklis LENOR [Peorly Peony, 1500m

8001090200051

Minkštiklis LENOR [Diam & Lotus,1500ml

8001090200136

Minkštiklis LENOR [Gold Orchid, 1500ml

8001090200099

Minkštiklis LENOR [Emerald&Ivory, 1500ml

8001090207050

Minkštiklis LENOR [Fresh Meadow,1900ml

8001090207173

Minkštiklis LENOR [Summer Breeze, 1900ml

8001090207012

Minkštiklis LENOR [Floral Romance,1900ml

4015400890157

El.gaiv.pakeit. AMBI PUR JAPAN 2X20ml