Vyrams

2022 Gegužės 30 - Birželio 13 d.
Akcija vyksta: Maxima, Rimi

Čempionai renkasi čempionus!

Pirk Gillette, Head&Shoulders ar Old Spice ir laimėk!

Akcijos registracija baigėsi

Čempionai renkasi čempionus!
Laimėtojai

Laimėtojai yra šių pirkimo kvitų savininkai:

LTF NM 0000004EEFFD

108307

282/896093

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vieta yra fizinės Maxima ir Rimi parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2022 m. Gegužės 30 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. Birželio 13 d. (paskutinė Akcijos diena).

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 05 30 iki  2022 06 13) fizinėse Maxima ir Rimi parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos prekių, pažymėtų prekių ženklais Gillette, Head&Shoulders arba Old Spice (žr. priedą Nr. 1).

4.2.                     Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt

4.3                       Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Prizinis fondas:

•                          Išmanusis laikrodis GARMIN epix™ (Gen 2)! Prizų fonde 3 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt 

6.3.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2022 m. Birželio 15 d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt  per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2.                     Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2.                     Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.3.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. Birželio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       Duomenų apsauga

11.1                    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

11.2                    UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

1.                         Vardas ir pavardė;

2.                         El. pašto adresas;

3.                         Telefono numeris;

11.3                    Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt  nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

11.4                    Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

11.5                    Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

1.                         Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

2.                         Žaidimo vykdymui; 

3.                         Žaidimo kokybės užtikrinimui;

4.                         Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

5.                         Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.                         Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

7.                         Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

11.6                    Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

1.                         Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;

2.                         Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

3.                         Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

4.                         Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu [email protected]


Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

8001090098269

Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml

8006540063286

Šamp.H&S Citrus, 250 ml

8006540063330

Šamp.H&S Classic,250ml

8006540063460

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

8006540063514

Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml

8006540063385

Šamp.H&S Menthol, 250 ml

8006540063248

Šamp.H&S Apple, 250 ml

5011321336124

Šamp.H&S Sensitive,400ml

4084500257573

Šamp.H&S Thick&strong 2in1,360

8001090496546

Šamp.H&S Tea Tree, 400ml

5011321336032

Šamp.H&S Citrus,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

5011321336117

Šamp.H&S Ocean 400ml

5011321336063

Šamp.H&S Moisturizing,400ml

4084500610699

Šamp.H&S Repair & care, 400ml

4084500821132

Šamp.H&S  Apple 2in1,360ml

4015600734138

Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360

4084500970403

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

5410076659456

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

4084500819689

Šamp.H&S Nourish ,400ml

8001090690234

Šamp.H&S Old Spice, 270 ml

8001090690319

Šamp.H&S Instant Relief, 270ml

8001090690463

Šamp.H&S Anti-hairfall, 270ml

8001090690395

Šamp.H&S Total Care, 270ml

8001841412054

Kond. H&S Vol&Purify, 220ml

8001841447995

Šamp.H&S mic cleanser, 250ml

8001841411989

Šamp.H&S vol&Purify, 270ml

8001841927602

Šamp. HEAD & SHOULDERS  Supreme Strength, 270 ml

8001841916460

Kond. HEAD & SHOULDERS Supreme Strength, 220 ml

8001841209012

Šamp.H&S Supreme COLOR,270ml

8001841208817

 Kond.H&S SUPREME Color, 220ml

8001841208978

Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml

8001841208893

Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml

8001841208930

Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270

8001841208855

 Kond.H&S Supreme MOIST,220ml

8001841136288

 Kond.H&S Repair&Care,220ml

8001841136240

 Kond.H&S Nourishing,220ml

8001841136202

 Kond.H&S Classic, 220ml

8001841136165

 Kond.H&S Apple, 220ml

5011321336094

Šamp.H&S Menthol,400ml

8001841406688

Šamp.H&S Deep Hydration,400ml

8001841407098

Kond.H&S Deep Hydration,220ml

8001841406640

Šamp.H&S Deep Hydration,250ml

8001841996769

Šamp.H&S Deep Cleansing 300ML      

8001841996790

Šamp. H&S Oil Control 300ML         

8001841996820

Šamp.H&S Itch Relief 300ML         

8006540423448

Balzamas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO HYDRATE, 145 ml

8006540448878

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO HYDRATE, 270 ml

8006540446034

Kondicionierius HEAD & SHOULDERS Derma X PRO HYDRATE, 220 ml

8006540446003

Kondicionierius HEAD & SHOULDERS Derma X PRO SOOTHE, 220 ml

8006540449028

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO SOOTHE, 270 ml

8006540423417

Balzamas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO SOOTHE, 145 ml

8006540448960

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO REPAIR, 270 ml

8006540446065

Kondicionierius HEAD & SHOULDERS Derma X PRO REPAIR, 220 ml

8006540446096

Kondicionierius HEAD & SHOULDERS Derma X PRO STRENGHT, 220 ml

8006540449080

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Derma X PRO STRENGTH, 270 ml

8006540524640

Šampūnas HEAD& SHOULDERS SUB ZERO PRO ZERO , 300 ml

8001841718040

H&S dušo gelis ENERGIZING, 270

8001841717838

H&S dušo gelis REFRESHING, 270

8001841717920

H&S dušo gelisSPORT, 270ml

8001841717739

H&S dušo gelis DEEP CLEANSING,

8001841717982

H&S dušo gelis SENSITIVE, 270m

4015600862640

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Bearglove, 50 ml

4084500019195

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml

4084500490543

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Original, 50 ml

4084500490581

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml

4084500497894

Tualetinis vanduo OLD SPICE Original, 100 ml

4084500978911

Dušo gelis OLD SPICE Whitewater, 400 ml

4084500978942

Dušo gelis OLD SPICE Body|&Hair Cooling, 400 ml

4084500978973

Dušo gelis OLD SPICE Wolf Thorn, 400 ml

4084500979437

Dušo gelis OLD SPICE Bearglove, 250 ml

4771459060551

Dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 150 ml

4771459060636

Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE White Water, 150 ml

4771459060643

Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Citron, 150 ml

5000174440256

Losjonas po skutimosi OLD SPICE White Water, 100 ml

5011321772335

Losjonas po skutimosi OLD SPICE Original, 100 ml

8001090533869

Dušo gelis OLD SPICE Bearglove, 400 ml

8001090533890

Dušo gelis OLD SPICE Citron, 400 ml

8001090542922

Dušo gelis OLD SPICE White Water, 250 ml

8001090962867

Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Captain, 150 ml

8001090965615

Dušo gelis OLD SPICE Captain, 400 ml

8001090970459

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Captain, 50 ml

8001090978752

Losjonas po skutimosi OLD SPICE Captain, 100 ml

8001841282114

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Rock, 150ml

8001841282473

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 150ml

8001841283906

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 50 ml

8001841326153

Dušo gelis OLD SPICE Deep Sea, 400ml

8001841326207

Dušo gelis OLD SPICE  Rock, 400ml

8001841834375

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Restart, 150ml

8001841858357

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Restart, 50 ml

8001841858432

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Krakengard, 50 ml

8001841861630

Dušo gelis OLD SPICE Restart, 400ml

8006540186701

Dušo gelis OLD SPICE Booster, 400ml

8006540219300

Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Booster 150ml

8006540280140

Dušo gelis OLD SPICE Captain 675m XXL

8006540280195

Dušo gelis OLD SPICE Whitewater 675m XXL

8006540280249

Dušo gelis OLD SPICE Wolfthorn 675ml XXL

8006540289808

Purškiamas dezodorantas Old Spice WWater 250ML  XXL

8006540315118

Pieštukinis dezodorantas Old Spice WWater 85ML   XXL

8006540315385

Purškiamas Dezodorantas Old Spice Dynamic Defence 200ML

8006540315484

Purškiamas dezodorantas Old Spice Pure Protection 200ML

8006540319574

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Captain 85ML   XXL

8006540319840

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Dynamic Defence 65ML

8006540319888

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Pure Protection 65ML

8006540377208

Purškiamas dezodorantas Old Spice Tiger Claw 150ML  

8006540377321

Purškiamas dezodorantas Old Spice Night Panther 150ML 

8006540424148

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Night Panther 50ML  

8006540424575

Pieštukinis dezodorantas Old Spice Tiger Claw 50ML  

8006540442111

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Booster, 50 ml

8006540442234

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml

8006540442326

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Rock, 50 ml

8006540456439

Dušo gelis OLD SPICE Night Panther 400ML

8006540456484

Dušo gelis OLD SPICE Tiger Claw, 400 ml

8006540587300

Purškiamas dezodorantas Old Spice Astronout 150ML 

8006540592939

Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Astronout, 50 ml

8006540598399

Dušo gelis OLD SPICE Astronaut, 400 ml

3014260214678

Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml

3014260214692

Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[

3014260218799

Losj.po skut."Gillette Cool wave"[

3014260220051

Skut.želė"GILLETTE Series Moisturising"[

3014260219949

Sk.gel. GILL.Series Sens,75ml

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

3014260258313

Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[

3014260283254

Vienk.skust"GILLETTE Blue IIPlus"[5vnt

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

3014260287030

Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt

3014260323240

Skustuvo galvutės Gillette MACH 3, 12 vnt

7702018020676

Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.

7702018076130

Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt

7702018085514

Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt

7702018085545

Skustuvo galvutės Gillette FUSION Proglide 8 vnt.

7702018085576

Skust.galv."Gillette FUSION Progl. Power"[4vnt

7702018255610

Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[

7702018273386

Skust. Gillette FUSION PROGL. Styler

7702018390786

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX Power" 1gal.

7702018390816

Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.

7702018412457

Skustuvo galvutės GILLETTE Fusion Proshield Chill, 4vnt

7702018457229

Vienk.sk.Gillette BLUE3 Cool,3

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018441075

Skustuvo galvutės Gillette Fusion, 12 vnt

7702018457342

Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3 Cool [8vnt

7702018457786

Skutimosi želė GILLETTE SENSITIVE[200ml

7702018459803

Skut.putos GILLETTE SERIES SENSITIVE[250

7702018464876

Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml

7702018465156

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING

7702018477753

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI

7702018486342

Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGUARD[2vnt

7702018486465

Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt

7702018489619

Vienk.skust.Gillette BLUE 3 Restag,3v.           

7702018489978

Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2

7702018490080

Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense

7702018493845

Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml

7702018514229

Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo 3D

7702018531813

Vienkartiniai skustuvai Gillette Blue 3 UCL, 3vnt

7702018531783

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

7702018536320

Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Red 6+2 vnt.

7702018550807

Vyr.sistem.skust.GILLETTE SENSOR3[5galv

7702018552313

Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[5vnt

7702018552344

Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 5vnt.

7702018556311

Skust.galv. FUSION Pros,4v+kot

7702018556236

Skustuvo galvutės Gillette Mach3 Turbo 3D 5vnt + kotelis

7702018556274

Skustuvo galvutės Gillette FUSION 3vnt + skustuvas

7702018590148

Skutimosi peiliukai King C Gillette, 5vnt + skustuvas

7702018590179

Skutimosi peiliukai King C Gillette, 10vnt

7702018590209

Skustuvas King C Gillette, 1up

7702018590230

Skustuvo galvutės King C Gillette, 3vnt

7702018604005

Sk. gel. Gillette Fusion Proglide Sensitive, 200ml

7702018604104

Sk. gel. SKIN Ultra Sensitive, 200ml

7702018610181

Skustuvo galvutės Gillette Mach3 5vnt + kotelis

7702018610280

Skustuvo galvutės Gillette Proglide 4vnt + kotelis

7702018617098

Skut.želė GILLETTE FUSION 5 ULTRA SENSITIVE[

7702018617234

Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml                   

7702018619658

Sk. gel. SERIES Vitalising, 200ml

7702018619771

Sk. putos SERIES Revitalising, 250ml

7702018849031

Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt

7702018866946

Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.

7702018866984

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt

7702018867059

Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt

7702018867110

Skustuvas FUSION Power 1upLV

7702018867219

Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v

7702018970261

Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml

8006540150375

Barzdos prausiklis King C Gillette, 350ML

8006540150412

Skutimosi gelis King C Gillette, 150ML

8006540150450

Barzdos balzamas King C Gillette, 100ML