Grožiui

2018 Rugsėjo 3 - 23 d.
Akcija vyksta: Drogas

BLEND-A-MED ir ORAL-B - nuolaidos ir dovanos!

Pirkite BLEND-A-MED ar ORAL-B produktų ir iš karto gaukite dovaną! Registruokitės ir laimėkite pagrindinius prizus!

Akcijos registracija baigėsi

BLEND-A-MED ir ORAL-B - nuolaidos ir dovanos!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

Vardas/Pavardė Laimėjo:
Janina Misiūnienė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“
Gabrielė Šalnaitė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“
Monika Šaltytė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“
Eglė Kuzmienė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“
Arūnas Vaičius Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“
Edita Petrauskienė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“
Inga Bogdanova Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“
Lukas Sakalauskas Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“
Vaida Laukienė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“
Laura Nacickaitė Elektrinį dantų šepetėlį „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“


Taisyklės

1.                         Bendrosios taisyklės

1.1.                     Žaidimo „Pirk „Blend-a-med ar Oral-B“ produktų ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3.                     Žaidimas vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 23 d. (imtinai).

1.4.                     Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, Žaidimo metu reikia pirkti bet kuriuos „Blend-a-med ar Oral-B“ produktus visose DROGAS parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt

1.5.                     Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

1.6.                     Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7.                     Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt

1.8.                     Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

2.                         Žaidimo prizai

2.1.                     Pagrindiniai prizai:

2.1.1.                  5 vnt. elektrinių dantų šepetėlių „Oral-B Power Brush Pro 750 Cross Action“;

2.1.2.                  5 vnt. elektrinių dantų šepetėlių „Oral-B Power Brush Pro 750 3DWhite“.

2.2.                     Momentinis prizas – visi, perkantys bent vieną „Blend-a-med ar Oral-B“ produktą, kasoje galės atsiimti dantų šepetėlį „Oral-B 3D White Brilliance, 40 Medium“. Dovanų kiekis ribotas.

2.3.                     Pagrindinių prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo perdavimo aktu.

2.4.                     Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.5.                     Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.

3.                         Žaidimo eiga

3.1.                     Asmenys, įsigiję bent vieną „Blend-a-med“ ar „Oral-B“ produktą Drogas parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizą: elektrinį dantų šepetėlį.

3.2.                     Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3.                     Registruotis Žaidimui galima nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 23 d. (imtinai).

3.4.                     Užregistruotas „Blend-a-med“ ar „Oral-B“ produktų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.5.                     Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6.                     Prizų laimėtojai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, jis netenka teisės į prizą, o Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7.                     Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4.                         Žaidimo sąlygos

4.1.                     Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.                     Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiais produktais „Blend-a-med“ ar „Oral-B" galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.                     Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.

4.4.                     Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5.                         Prizų įteikimas

5.1.                     Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2.                     Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 6 dienos.

5.3.                     Laimėtas prizas bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu [email protected].

5.4.                     Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.

5.5.                     Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali ir atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.

5.6.                     Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7.                     Visi prizų perdavimai įforminami prizo perdavimo aktu.

5.8.                     Neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

6.                         Duomenų apsauga

6.1.                     Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas [email protected].

6.2.                     UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

6.2.1.                  Vardas ir pavardė;

6.2.2.                  Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.3.                  El. pašto adresas;

6.2.4.                  Telefono numeris.

6.3.                     Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

6.4.                     Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5.                     Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

6.5.1.                  informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.5.2.                  Žaidimo vykdymui;

6.5.3.                  Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.5.4.                  problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.5.5.                  prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.5.6.                  mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.5.7.                  kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6.                     Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

6.6.1.                  Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.6.2.                  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.6.3.                  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

6.6.4.                  kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.7.                     Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8.                     Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9.                     Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas [email protected]