Grožiui

2017 Lapkričio 6 - 26 d.
Akcija vyksta: Drogas

Balzamo stebuklai per 3 minutes!

Pirkite Pantene, Aussie ar Head&Shoulders produktų su ir laimėkite iPhone 8!

Registracijos formą rasite čia: https://www.drogas.lt/lit/zaid...

Balzamo stebuklai per 3 minutes!
Laimėtojai

Sveikiname  žaidimo laimėtojus!

Telefoną iPhone 8 Gold laimėjo Odeta Grigaliūnaitė!

Taisyklės

1.                         AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas UAB „Sanitex“, įmonės kodas 110443493, juridinis adresas: Raudondvario pl.131, LT-47501, Kaunas, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Prizų distribuciją vykdo UAB „Multiplex“, įmonės kodas 122885163, juridinis adresas: Upės g. 5, LT-09308, Vilnius.

1.3.                     Atstovaudamas Užsakovo interesus, laimėtojų nustatymu rūpinasi koordinatorius UAB „DROGAS“, įmonės kodas 211744970, įsikūrusi adresu Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1.                     Akcija vyksta nuo 2017 m. lapkričio 6 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2017 m. lapkričio 26 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2.                     Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose parduotuvėse „Drogas“, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS DALYVIAI

3.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bent 1 (vieną) iš parduotuvėse „Drogas“ parduodamų „Pantene“, „Aussie“ arba „Head&Shoulders“ produktų ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2.                     Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „Multiplex“ ir UAB „Drogas“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4.                         AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1.                     Vienas telefonas iPhone 8 Gold.

5.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. lapkričio 26 d.) įsigyti bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „Pantene“, „Aussie“ arba „Head&Shoulders“ produktų.

5.2.                     Asmenys, įsigiję bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų Akcijos produktų, turi interneto svetainėje www.drogas.lt registruoti pirkinio kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

•                          vardą; pavardę; el. pašto adresą; miestą; pirkinio kvito Nr; telefono numerį.

5.3.                     Užsiregistravęs Akcijoje šių taisyklių 5.2. punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4.                     Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5.                     Pirkinio kvite turi būti aiškiai matomi šie duomenys:

•                          pirkinio kvito data; pirkinio kvito numeris; įsigytos prekės.

5.6.                     Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „Pantene“, „Aussie“ arba „Head&Shoulders“ produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.7.                     Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruoti pirkinio kvitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.8.                     Vienas pirkinio kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai per visą Akcijos laiką vieną pirkinio kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą.

5.9.                     Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.10.                   Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11.                   Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6.                         LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2.                     Pasibaigus Akcijos laikotarpiui, 2017 m. lapkričio 27 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatytas laimėtojas.

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.drogas.lt per 1 darbo dieną po lošimo, t.y.  2017 m. lapkričio 28 d.

7.2.                     Su Akcijos laimėtojais bus asmeniškai susisiekta per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu e. pašto adresu..

8.                         AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

8.1.                     Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną iš „Drogas“ parduotuvėse parduodamų „Pantene“, „Aussie“ arba „Head&Shoulders“ produktų.

8.2.                     Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

9.2.                     Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2017 m. lapkričio 28 d. pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Drogas“, Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonai pasiteirauti:  +370 5 246  0760 (darbo dienomis 10:00–17:00).

9.3.                     Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.                       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1.                   Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo koordinatorius. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su žaidimo koordinatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.

10.2.                   Žaidimo dalyviai, užsiregistruodami dalyvauti žaidime ir pateikdami savo duomenis, suteikia žaidimo koordinatoriui sutikimą tvarkyti dalyvių pateiktus duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) prizų laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, prizo perdavimą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.

10.3.                   Žaidimo dalyvis, pateikęs žaidimo koordinatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su koordinatoriaus tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

10.4.                   Žaidimo dalyvių registracijos duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 10.1 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. Laimėtojų duomenys, susiję su prizo perdavimu,  mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

11.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1.                   Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 246 0760 ar el. paštu [email protected].