Vyrams

2018 Balandžio 4 - Gegužės 2 d.
Akcija vyksta: Eurokos

Atsisveikink su prakaitu, pasisveikink su laukiniu kvapu!

Pirkite Gillette, Old Spice, H&S, Oral B arba Blend-a-med prekių už 5 Eurus ir laimėkite išmanųjį GPS laikrodį „Garmin Vivoactive 3“!

Atsisveikink su prakaitu, pasisveikink su laukiniu kvapu!
Laimėtojai

Sveikiname laimėtojus!

1. Nijole Orloviene, Klaipėdos m.


Taisyklės

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).

1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1. Akcija vyksta nuo 2018 m. balandžio 04 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. gegužės 02 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2. Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose „Eurokos“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais bei „Eurokos“ el. parduotuvėje.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję ne mažiau nei už 5 eur „Eurokos“  parduotuvėse bet kurį iš GILLETTE, OLD SPICE, HEAD&SHOULDERS, ORAL B, BLENDAMED, SAFEGUARD produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex”, UAB „Eurokos“ ir UAB „Multiplex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1. Išmanusis GPS laikrodis „Garmin Vivoactive 3“ – prizų fonde yra 1 vnt.

5. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (2018 m. balandžio 04 d. iki 2018 m. gegužės 02 d.) įsigyti  ne mažiau nei už 5 eur „Eurokos“  parduotuvėse bet kurį iš  GILLETTE, OLD SPICE, HEAD&SHOULDERS, ORAL B, BLENDAMED, SAFEGUARD produktų (produktų sąrašas Priede Nr. 1).

5.2. Asmenys, įsigiję bent vieną iš „Eurokos“ parduotuvėse parduodamų Akcijos produktų, turi registruoti pirkimo kvito numerį arba jei pirko el. parduotuvėje, nurodyti el. parduotuvės užsakymo numerį internetinėje svetainėje: www.eurokos.lt, skiltyje KONKURSAI užpildydami anketą. Anketoje užpildant šiuos laukelius:

• Vardą;

• Pavardę;

• Miestą;

• Pirkimo kvito Nr. arba el.parduotuvės užsakymo Nr.;

• Telefono Nr.;

• El. pašto adresą.

5.3. Užsiregistravęs Akcijoje šių taisyklių 5.2. punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5. Pirkimo kvite turi būti aiškiai matomi šie duomenys:

• pirkimo kvito data;

• pirkimo kvito numeris;

• įsigytos prekės.

5.6. Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną Akcijos produktą ne mažiau nei už 5 eur, parduodamą „Eurokos“ parduotuvėse ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – taip padidinadamas galimybę laimėti.

5.7. Pirkimo kvito numeris nurodytas kvito apačioje, dešiniajame kampe (e-parduotuvėje užsakymo numeris – matomas ekrane patvirtinus užsakymą, bei gaunamas el. paštu);

5.8. Visi registruoti unikalūs pirkimo kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruoti pirkinio kvitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti. 

5.9. Vienas pirkimo kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai per visą Akcijos laiką vieną pirkinio kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą. 

5.10. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.11. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.12. Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos. 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

6.1. 2018 m. gegužės 4 d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistravusių dalyvių išrenkamas 1 prizo laimėtojas, kuris laimi 4 punkte nurodytą prizą.

6.2. Žaidimo laimėtojų vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.eurokos.lt  iki 2018 m. gegužės 7 d.

6.3. Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtojais susisiekia per 2 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. gegužės 9 d.), paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.

6.3.1. Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. gegužės 14 d. arba registracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.protingaspasirinkimas.lt ir www.eurokos.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojai gali teirautis telefonu +370 614 32566 (darbo dienomis 9.00 – 18.00) arba el.paštu [email protected].

6.3.2. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gegužės 17 d.), Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

6.4. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected]. per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gegužės 17 d.).

6.5.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos (el. parduotuvės užsakymo Nr.) arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio  numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

7. PRIZO ATSIĖMIMAS

7.1.  Jei Žaidimo Organizatoriui pavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 6.3 punkte, Žaidimo Organizatorius suderina prizo pristatymo adresą su Prizo laimėtoju.

7.2. Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 6.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.

7.3.  Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 6.4 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti asmeniškai Organizatoriaus nurodytu adresu.

7.4. Laimėtojai, įvykdę 6.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 9.00 – 18.00), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.

7.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

7.6.  Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.7. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

8.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti ne mažiau nei už 5 Eur „Eurokos“ parduotuvėse bet kurį iš  GILLETTE, OLD SPICE, HEAD&SHOULDERS, ORAL B, BLENDAMED, SAFEGUARD  produktų.

8.2. Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

9.2. Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d.

9.3. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

9.4. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo Organizatorius. Dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su žaidimo Organizatoriui pagrindu tiesiogiai vykdo su žaidimu susijusias funkcijas.

11.2. Žaidimo dalyviai, užsiregistruodami dalyvauti žaidime ir pateikdami savo duomenis, suteikia žaidimo Organizatoriui sutikimą tvarkyti dalyvių pateiktus duomenis žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) prizų laimėtojų atranką, laimėtojų viešą paskelbimą, prizo perdavimą, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą.

11.3. Žaidimo dalyvis, pateikęs žaidimo Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatorius tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

11.4. Žaidimo dalyvių registracijos duomenys bus tvarkomi 1 mėnesį po Taisyklių 10.2 punkte nurodytos skundų teikimo termino pabaigos, o dalyviui pateikus skundą – 1 mėnesį po skundo nagrinėjimo pabaigos. Laimėtojų duomenys, susiję su prizo perdavimu,  mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu bus tvarkomi atitinkamuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA

10.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 614 32566 ar el. paštu [email protected].

1 PRIEDAS

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas:

Prekės pavadinimas

Barkodas

BLEND-A-MED 3D FRESH DANT PAST 100ML

4015600620004

BLEND-A-MED 7COMPLETE WHITE DANT PAST 100ML

4015600620394

BLEND-A-MED 3D DANT PAST 100ML

4015600620097

Dantų pasta BAM 3DW LUXE Perfection, 75ml

4084500743847

Dant.p.BAM 3DW Cool Wat.,100ml

4015600620035

BLEND-A-MED COMPLETE MPUTHWASH DANT PAST

4015600623074

 

 

D.š.ORAL-B 3D Fresh 40 Med.1+1

3014260022709

El.d.šep. ORAL-B Vitality kab.

4210201043577

El.d.šep.gal.ORAL-B Prec.Cl.2v

4210201746324

D.šep.OB Compl.UltrTh. Green

3014260094539

D.šep.ORAL-B Advant.3DW 40 Med

3014260795115

D.past.vaik.OB St.BG, 75ml

3014260281373

Vienk.skust.Gillette.BLUE 3, 6vnt+2vnt      

7702018032136

GILLETTE FLEX BALL POWER SKUST 1 GALV

7702018390786

GILLETTE BLUE II VIENK SKUST 5VNT

7702018849031

GILLETTE BLUE II PLUS VIENK SKUST 5VNT

3014260283254

GILLETTE BLU3 SENSE CARE VIENK SKUST 3 VNT

7702018361892

GILLETTE BLU3 VIENK SKUST 3VNT

7702018020324

GILLETTE BLU3 ICE VIENK SKUST 8VNT

7702018032181

Skustuvas MACH3 Start 1up+2gal                   

7702018464005

GILLETTE BLUE3 ICE VIENK SKUST 3VNT

7702018983452

GILLETTE MACH3 SKUST2GAL

7702018020676

GILLETTE FUSION SKUSTUVAS2 GALVUT

7702018866946

GILLETTE FUS PROGL STYL SKUST KIRP

7702018273386

GILLETTE FLEX BALL SKUST 2 GALV

7702018390816

Skustuvas Gillette FUSION Proshield, 1up

7702018412631

GILLETTE SENSITIVE ALOE VERA SK PUT 250M

3014260214678

GILLETTE BALZAMAS PO SKUT SENSITIVE 75ML

3014260284329

GILLETTE LOSJ PO SKUT ARCTIC ICE 100ML

3014260258313

GILLETTE SENSITIVE BALZ PO SK 100ML

7702018970261

Šamp.H&S Classic Clean 2in1,360

4015600734138

Šamp.H&S Apple Fresh,400ml

5410076659456

Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml

4084500970403

Šamp.H&S Classic Cl.,400ml

5011321336049

Šamp.H&S Total Care, 400ml                       

4015600509415

Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml

4084500015012

Šamp.H&S Nourish ,400ml

4084500819689

Šamp.H&S Thick&Strong 2in1,360

4084500257573

Šampūnas HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336032

Šamp.H&S Classic Cl., 90ml

8001090098269

Šamp.H&S Menthol, 90ml

8001090098443

Dez.GILLETTE Arctic,želė, 70ml                   

7702018978106

Anti.GILLETTE PB PowerR, 75ml                    

4015600807573

 

 

Dez. AP OLD SPICE Bearglove 150ml  

8001090595157

Dez. AP OLD SPICE Bearglove piešt, 50ml 

8001090660336

D.želė OLD SPICE Bearglove,400ml

8001090533869

OLD SPICE WOLFTHORN PIEŠT DEZ 50ML

4084500019195

Losj.OLD SPICE WWater, 100ml                     

5000174440256

OLD SPICE TIMBER 48H PURS DEZ 150ML

4771459060650

D.želė OLD SPICE Whitew.400ml                    

4084500978911

Dez.OLD SPICE WW. piešt, 50 ml                   

4084500490581

OLD SPICE BEARGLOVE PIEŠT DEZ 50ML

4015600862640

OLD SPICE TIMBER PIEST DEZ 50ML

4084500940444

OLD SPICE BEARGLOVE LOSJ PO SKUT 100ML

4015600859596

D.želė OLD SPICE Timber250ml

4084500979550

D.želė OLD SPICE WThorn 400ml                    

4084500978973

Dez.OLD SPICE Od.Block.piešt 50ml                  

4015600862268