Moterims

2019 Rugsėjo 3 - 30 d.
Akcija vyksta: MAXIMA

Always žaidimas 2019

Pirk bent vieną pakuotę Always, Discreet, Tampax arba Naturella su AČIŪ kortele ir laimėk 10x GARMIN Vivomove HR laikrodžius!

Always žaidimas 2019
Laimėtojai

Sveikiname, Garmins Vivomove HR laikrodžius laimėjo šie AČIŪ kortelių turėtojai:

9440003700657964285

9440003700654025395

9440003700651270143

9440003700662679050

9440003700645876534

9440003700658362117

9440003700655435965

9440003700650017115

9440003700657531845

9440003700640015575


Taisyklės

Akcijos „Pirk Always, Discreet, Naturella ar Tampax, produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk rengimo sąlygos:

 

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  • Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Totem promo“., toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 • AKCIJOS VIETA
  • Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ XX, XXX, XXXX prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 
 • AKCIJOS TRUKMĖ
  • Akcija vyksta nuo rugsėjo 03 d. (pirmoji Akcijos diena) iki rugsėjo 30 d. (paskutinė Akcijos diena).  
  • Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 • AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, , sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu
  • Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 
  • Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Always, Discreet, Naturella ir Tampax“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
  • Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
  • Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected], pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 • PRIZŲ FONDAS
  • „GARMIN Vivomove HR“ laikrodžiai. Prizų fonde yra 10 vnt.
 • AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • Spalio 01 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.
  • Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyta 10 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.
  • Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.
 • LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  • Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt ir protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.
  • Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: +37060936717). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
  • Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „ TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 •  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Akcijos dalyviai turi teisę iki spalio 10 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu: Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060936717, el. paštas [email protected].
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 • DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
  • Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
  • Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
  • Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
  • Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
 •   PAPILDOMA INFORMACIJA                       

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37060936717 ar el. paštu [email protected].

 

 

 

1 Priedas

dalyvaujančių produktų sąrašas

 

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400260837

Hig.pak.ALWAYS Night, 8 vnt.

4015400259459

Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

8001090594037

ALWAYS Dailies to GO 20 pcs

8001090361998

ALWAYS Dailies to GO Fresh 20 pcs

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400552109

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night,7v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214120

Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vnt                  

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400403807

Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400612759

Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

4015400564652

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 30vnt

4015400743545

Hig. įklotai ALWAYS NORMAL DEO 30vnt

8001090718464

Higieniniai įklotai ALWAYS Long 26vnt.

4015400563747

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 60vnt

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo 58vnt.

4015400564072

Hig. įklotai ALWAYS ExtraLong 22vnt.

4015400567585

Hig. įklotai ALWAYS Soft & Cotton 58vnt.

4015400564324

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 52vnt. 

4015400564423

Hig. įklotai ALWAYS LONG DEO 46vnt.    

4015400562870

Hig. įklotai ALWAYS MULTIFORM 74vnt.   

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS EXTRALONG 44vnt.   

4015400746812

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 80vnt

4015400746843

Hig. įklotai ALWAYS NORMAL DEO 78vnt. 

4015400564454

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 68vnt. 

4015400742913

Hig. įklotai ALWAYS LONG DEO 62vnt.    

4015400259480

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class,9vnt

8001090992512

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.20vnt

8001090992550

Hig.pak.ALWAYS Sens. Class. Super 18vnt

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long, lengvam šlapimo nelaikymui, 40vnt

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal, lengvam šlapimo nelaikymui, 44vnt

8001090160294

Higieniniai pak. NATURELLA SUPER [8vnt.

8001090160256

Higieniniai pak. NATURELLA NORMAL [9vnt

4015400437543

Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt

4015400435846

Hig.pak.NATURELLA U.Night,7v

4015400125099

Hig.pak.NATURELLA US, 8 vnt.

4015400317999

Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.

4015400317876

Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.

4015400125037

Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.

4015400581369

Hig.pak.NATURELLA UN Calen.10

4015400579830

Hig.pak.NATURELLA UN Gr.Tea10v

4015400437932

Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA; U.Night; 14 vnt

8001090586032

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Super; 16vnt

4015400318026

Hig.pak.NATURELLA Super+,16vnt

8001090850638

Hig.paketai NATURELLA NORMAL PLUS;18vnt

8001090585592

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Normal; 20vnt

8001090586315

Hig.pak.NATURELLA; UNC; 20 vnt

4015400197546

Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt

4015400516101

Hig.įkl.NATURELLA Plus,16vnt

4015400240310

Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.

4015400198277

Hig.įkl.NATURELLA Light,20vnt.

4015400481898

Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,20

4015400481836

Hig.įkl.NATURELLA Calendula,20

4015400733515

NATURELLA liners TO GO 42ct

8001841280561

NATURELLA liners TO GO 20ct

4015400516132

Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt

8001090604040

Hig.ikl.NATURELLA; 52 vnt

8001090603968

Hig.ikl.NATURELLA; Light; 52 vnt

8001090603883

Hig.ikl.NATURELLA; Green Tea; 52 vnt

8001090603845

Hig.ikl.NATURELLA; Calendula; 52 vnt

8001090603760

Hig.ikl.NATURELLA; Light; 100 vnt

8001090162199

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 100 vnt

8001090162236

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 60 vnt

4015400341505

Higieniniai įklotai DISCREET Summer Fresh, 20 vnt

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

4015400165804

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,20v.

4015400542476

Hig.įkl.DISCREET Irresist.,20v

4015400515685

Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn

8001090170354

Hig.įklotai DISCREET[Water Lily;60vnt.

8001090161918

Hig.įklotai DISCREET[AirMultiform;100vnt

8001090162274

Hig.įklotai DISCREET[WatLilyMult.;100vnt

8001090161956

Hig.įklotai DISCREET[Air;new;60vnt.

8001090162076

Hig.įklotai DISCREET[NormalPlus;60vnt.

8001090170316

Hig.įklotai DISCREET Spring Breeze;60vnt

8001090162038

Hig.įklotai DISCREET[Normal;100vnt.

8001090162113

Hig.įklotai DISCREET[SpringBreeze;100vnt

4015400515593

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,16vn

4015400515623

Hig.įkl.DISCREET PLUS[DeoWaterLily;50vnt

8001090161994

Hig.įklotai"DISCREET IRRESIST."[60vnt.

4015400219446

Tamp.TAMPAX Compak Normal,8v

4015400763161

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,8v

4015400690313

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Norm,18

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219620

Tamponai TAMPAX Compak Super PLUS, 16 vnt.

4015400690498

Tamponai TAMPAX Compak Pearl Super PLUS, 18 vnt.

8001090993465

Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16                   

8001090993502

Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt