Vaikams ir kūdikiams

2018 Lapkričio 22 - Gruodžio 19 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

365 sausos dienos su „Pampers“!

Pirk bet kurią pakuotę sauskelnių „Pampers“ su AČIŪ kortele ir laimėk sauskelnių savo mažyliui visiems metams!

365 sausos dienos su „Pampers“!
Laimėtojai

Sveikiname žaidimo „365 sausos dienos su PAMPERS“ laimėtojus!

Sauskelnių „Pampers“ visiems metams (viso 36 pakuotes) laimėjo:

Eil. nr. AČIŪ kortelės numeris

1 9440003700648170000

2 9440003700641772588

3 9440003700656933208

4 9440003700653286980

5 9440003700645348310

6 9440003700651974298

Laimėtojai, norintys gauti prizus, iki 2019 01 14 turi patys susisiekti su akcijos prizų koordinatoriumi ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, kopiją el. paštu lot[email protected] . Daugiau informacijos tel. +370 602 44 582.


Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo XX ir XXX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. Lapkričio 22 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 m. Gruodžio 19 d.  (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4.                         AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, , sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

4.2.                     Akcijoje negali dalyvauti MAXIMA LT, UAB, UAB“ Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.

4.3.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.

4.4.                     Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kurią sauskelnių „PAMPERS“ pakuotę, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Akcijos organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected] pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.

4.7.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5.                         PRIZŲ FONDAS

„Pampers“ sauskelnių rinkinys visiems metams – vieną prizą sudaro 36 sauskelnių pakuotės, iš viso prizų fonde yra 6 vnt. prizų. Sauskelnių dydžius pasirinks pats laimėtojas iš pasiūlytų, tuo metu esančių tiekėjo sandėliuose, variantų. Gamintojo siūlomas asortimentas:

5.1.                     4015400687696                           Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

5.2.                     4015400687733                           Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

5.3.                     4015400741602                           Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

5.4.                     4015400741633                           Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

5.5.                     4015400274780                           Saus.PAMPERS Prem,3dydis,60vnt

5.6.                     4015400278818                           Saus.PAMPERS Prem,4dydis,52vnt

5.7.                     4015400278870                           Saus.PAMPERS Prem,5dydis,44vnt

5.8.                     4015400732198                           Saus.PAMPERS Prem,Pants3d,56vn

5.9.                     4015400681212                           Saus.PAMPERS Prem.Pants4d 22vn

5.10.                   4015400681243                           Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,20vn

5.11.                   4015400772187                           Saus.PAMPERS Prem,Pants6d,36vn

5.12.                   4015400772002                           Saus.PAMPERS Prem,Pants4d,44vnt

5.13.                   4015400772101                           Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,40vnt

5.14.                   4015400703983                           Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v

5.15.                   4015400672647                           Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v

5.16.                   4015400672685                           Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v

5.17.                   4015400673378                           Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v

5.18.                   4015400682882                           Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v

5.19.                   4015400672869                           Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v

5.20.                   4015400672906                           Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt

5.21.                   4015400674023                           Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt

5.22.                   8001090950499                           Saus.PAMPERS VP+1 dydis, 43vn

5.23.                   8001090910127                           Saus.PAMPERS VP+ 2dyd, 43vnt.

5.24.                   8001090950574                           Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76vn

5.25.                   8001090950659                           Saus.PAMPERS VP+ 3 dydis, 68vn

5.26.                   8001090950819                           Saus.PAMPERS VP+ 4 dydis, 58vn

5.27.                   8001090950970                           Saus.PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53v

5.28.                   8001090951137                           Saus.PAMPERS VP+5 dydis 50vnt                    

5.29.                   8001090951359                           Saus.PAMPERS VP+ 6 dydis 42vnt

5.30.                   8001090951427                           Saus.PAMPERS ABD VP+ S7, 40vnt.


6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     2018 m. Gruodžio 21 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2.                     Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 6 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai  nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt  3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: +37060244582). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2019 m. Sausio 11 d. gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki 2019 m. Sausio 10 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti pateikti Akcijos organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                   Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra  teikiami.

10.4.                   Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37060244582 ar el. paštu [email protected].

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400687696

Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

4015400687733

Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

4015400741602

Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

4015400741633

Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

4015400274780

Saus.PAMPERS Prem,3dydis,60vnt

4015400278818

Saus.PAMPERS Prem,4dydis,52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,44vnt

4015400732198

Saus.PAMPERS Prem,Pants3d,56vn

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants4d 22vn

4015400681243

Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,20vn

4015400772187

Saus.PAMPERS Prem,Pants6d,36vn

4015400772002

Saus.PAMPERS Prem,Pants4d,44vnt

4015400772101

Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,40vnt

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt

8001090950499

Saus.PAMPERS VP+1 dydis, 43vn

8001090910127

Saus.PAMPERS VP+ 2dyd, 43vnt.

8001090950574

Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76vn

8001090950659

Saus.PAMPERS VP+ 3 dydis, 68vn

8001090950819

Saus.PAMPERS VP+ 4 dydis, 58vn

8001090950970

Saus.PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53v

8001090951137

Saus.PAMPERS VP+5 dydis 50vnt                    

8001090951359

Saus.PAMPERS VP+ 6 dydis 42vnt

8001090951427

Saus.PAMPERS ABD VP+ S7, 40vnt.