Vaikams ir kūdikiams

2017 Lapkričio 23 - Gruodžio 20 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

365 sausos dienos su „Pampers“!

Pirk kurią pakuotę PAMPERS su AČIŪ kortele ir laimėk sauskelnių savo mažyliui visiems metams!

365 sausos dienos su „Pampers“!
Laimėtojai

Sveikiname prekių PAMPERS žaidimo laimėtojus!

„Pampers“ sauskelnių rinkinius visiems metams laimėjo

АČIŪ kortelių savininkai:

9440003700649805430

9440003700644297708

9440003700659659586

9440003700640146693

9440003700644230568

9440003700645348310

Laimėtojai, norintys atsiimti prizus, iki  2018 01 16d. turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 8 673 71027).

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex”, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Akcijos organizatorius yra UAB „Multiplex“, įmonės kodas 122885163, įsikūrusi adresu Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus, tokius kaip dalyvių registracija ir laimėtojų nustatymas, vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima XXX“ ir „Maxima XX“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2017 m. lapkričio 23 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 m. gruodžio 20 d.  (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent 1 (vieną) iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Pampers“ produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  

4.2.                     Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „Sanitex“, UAB „Multiplex“ ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     „Pampers“ sauskelnių rinkinys visiems metams – vieną prizą sudaro 36 sauskelnių pakuotės, iš viso prizų fonde yra 6 vnt. prizų. Sauskelnių dydžius pasirinks pats laimėtojas iš pasiūlytų, tuo metu esančių tiekėjo sandėliuose, variantų. Gamintojo siūlomas asortimentas:

5.1.1.                  Sauskelnės PAMPERS New Baby, 1 dydis, 43 vnt.

5.1.2.                  Sauskelnės PAMPERS New baby, 2 dydis, 3-6 kg, 76 vnt.

5.1.3.                  Sauskelnės PAMPERS Active Baby, 3 dydis, 4-9kg, 68 vnt.

5.1.4.                  Sauskelnės PAMPERS Active Baby, 4 dydis, Nr.4, 7-14 kg, 58 vnt.

5.1.5.                  Sauskelnės PAMPERS Active Baby, 4+ dydis, 9-16 kg, 53 vnt.

5.1.6.                  Sauskelnės PAMPERS Active Baby,  5 dydis, 11-18kg, 50 vnt.

5.1.7.                  Sauskelnės PAMPERS Active Baby, 6 dydis, 15+kg, 42 vnt.

5.1.8.                  Sauskelnės PAMPERS Pants, 3 dydis, 4 - 9 kg, 60 vnt.

5.1.9.                  Sauskelnės PAMPERS Pants, 4 dydis, 9 - 14 kg, 52 vnt.

5.1.10.               Sauskelnės PAMPERS Pants, 5 dydis,  12 - 18 kg, 48 vnt.

5.1.11.               Sauskelnės PAMPERS Pants. 6 dydis,  16+ kg, 44 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

6.2.                     Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Pampers“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijoje.

6.3.                     Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. 

6.4.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

6.5.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

6.6.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“ kopijos, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2017 m. gruodžio 22 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 6 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

7.3.                     Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, prizai lieka Akcijos Užsakovo nuosavybėje. Papildomi lošimai prizų laimėtojams nustatyti organizuojami nebus.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt iki 2018 metų sausio 2 d. ir bus ten laikomi dvi savaites po paskelbimo dienos.

8.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 867371027). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Akcijos Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

9.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius.

9.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4.                     Prizai laimėtojams bus pristatyti per 3 savaites nuo tos dienos, kai laimėtojas pristatys „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją Akcijos Organizatoriui.

9.5.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.6.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.7.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki 2018 m vasario 28 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius., tel. 867371027, el. paštas [email protected]

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

11.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia Organizatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų asmeninių duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

11.2.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.

11.3.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas savo asmens duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 867371027 ar el. paštu [email protected]

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

4015400224242

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 4,50vnt

4015400264491

Saus.PAMPERS VP+ 1, 43vnt. K

4015400224211

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 3,58vnt

4015400224068

Saus.PAMPERS SLEEP&PLAY VP 5 ,42vnt

4015400274780

Saus.PAMPERS Premium 3, 60vnt K

4015400278818

Saus.PAMPERS Premium 4, 52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Premium 5, 44vnt

4015400636649

Kūd.servetėlės PAMPERS[sens;56vnt K

4015400439264

Kūd.servet.PAMPERS[4x64vnt.

4015400439110

Kūd.serv.PAMPERS[Baby Fresh[64vnt K

4015400439202

Kūd.servetėlės PAMPERS[Fresh;128vnt K

4015400636670

Kūdikių serv.PAMPERS[Sensitive;2x56vnt

4015400636717

Drėg.servet."PAMPERS SENSITIVE"[4x56vnt.

4015400636830

Drėg.servet."PAMPERS NATUR.CLEAN"[64vnt.

4015400637028

Drėg.ser."PAMPERS NATUR.CLEAN" [2x64vnt.

4015400704294

Saus.PAMPERS VP+ 2, 43vnt.

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants 4 22vnt

4015400681243

Saus.PAMPERS PremPants 5 20vnt

4015400681205

Saus.PAMPERS Prem.Pants 4, 44vnt

4015400681236

Saus.PAMPERS PremPants 5, 40vnt

4015400737070

Saus.PAMPERS GP+ 4, 90 vnt.

4015400737117

Saus.PAMPERS GP+ 5, 78vnt

4015400737032

Saus.PAMPERS GP+ 3, 108 vnt

4015400737155

Saus.PAMPERS GP+ 6, 66vnt

4015400736073

Saus.PAMPERS VP+ 5, 50vnt

4015400735977

Saus.PAMPERS VP+ 4, 58vnt

4015400736028

Saus.PAMPERS VP+ 4+, 53vnt

4015400735922

Saus.PAMPERS VP+ 3, 68vnt

4015400735878

Saus.PAMPERS VP+ 2, 76vnt

4015400736127

Saus.PAMPERS VP+ 6, 42vnt

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3 60vnt

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4 52vnt

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5 48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP 6 44vnt

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3 26vnt

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4 24vnt

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5 22vnt

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6 19vnt

4015400686101

Drėg.servetėlės PAMPERS SENSITIVE 54vnt.

4015400827481

Kūdikių paklotai PAMPERS 12 vnt.

4015400333449

Kūdikių paklotai PAMPERS 7vnt.

4015400741602

Saus.PAMPERS Prem,1dyd,88vnt

4015400741633

Saus.PAMPERS Prem,2dyd,80vnt

4015400687696

Saus.PAMPERS Prem. SP,1dyd,22v

4015400687733

Saus.PAMPERS Prem. SP,2dyd,22v

4015400622482

Serv.PAMPERS Nat.Clean,4x64vnt