Moterims

2018 Liepos 5 - Rugpjūčio 1 d.
Akcija vyksta: Rimi

2x švelnesni ir lankstūs! Laimėk!

Pirk Always, Discreet, Naturella, Tampax produktų su Mano RIMI kortele ir laimėk prabangų patalynės komplektą DREAMON!

2x švelnesni ir lankstūs! Laimėk!
Laimėtojai

Sveikiname! Prabangų patalynės komplektą DREAMON laimėjo:

MANO RIMI kortelės Nr.
9440385200006357065
9440385200603482738
9440385200607325271
9440385200609434857
9440385200609694294
9440385200609702493
9440385200609807490
9440385200610057614
9440385200610179418
9440385200610626319


Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „RIMI LIETUVA“, įmonės kodas 123715317, juridinis adresas: Kedrų g. 4, LT-03116 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „RIMI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. Liepos 05 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 m. Rugpjūčio 01 d. (paskutinė Akcijos diena).

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2018 07 05 iki  2018 08 01) įsigiję bent 1 (vieną) iš „RIMI“ prekybos tinkle parduodamų ,,Always , Discreet, Naturella arba Tampax “ produktų su „Mano RIMI“ kortele (produktų sąrašas pateikiamas 1 Priede).

4.2.                     Akcijoje dalyvauja tik tos ,,Mano Rimi“ kortelės, kurių turėtojai registruodami kortelę yra sutikę, jog jų asmens duomenys bus tvarkomi Akcijų organizavimo tikslais.

4.3.                     Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „TOTEM promo“ ir UAB „RIMI LIETUVA“ darbuotojai.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Pagrindinis prizas – Prabangus patalynės komplektas DREAMON. Prizų fonde yra 10 vnt.

6.                         DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Mano RIMI“ lojalumo kortele.

6.2.                     Asmenys, pateikę „Mano RIMI“ lojalumo kortelę perkant „Always, Discreet, Naturella arba Tampax“ produktus, bus automatiškai užregistruojami Akcijai ir dalyvaus žaidime.

6.3.                     Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

6.4.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant kasoje pateikdamas „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.5.                     Atsiimant prizą, reikės pateikti „Mano RIMI“ lojalumo kortelę.

6.6.                     Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti lojalumo kortelės „Mano RIMI“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

6.7.                     Koordinatorius neatskleidžia ir/ar neperduoda Užsakovui ir/ar Prizų Koordinatoriui „Mano RIMI“ lojalumo kortelės turėtojų asmens duomenų. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas tik pagal „Mano RIMI“ lojalumo kortelės numerius, kurie neleidžia nustatyti dalyvio tapatybės.

7.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.                     2018 m. Rugpjūčio 3 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyta 10 (dešimt) laimėtojų, jiems atiteks 5 punkte nurodyti prizai.

8.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.                     Akcijos laimėtojų „Mano RIMI“ kortelės numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.rimi.lt per 5 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.

8.2.                     Su Akcijos laimėtojais Koordinatorius susisieks asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu, todėl Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Mano RIMI“ kortelių turėtojų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami Organizatoriui ir/ar Prizų Koordinatoriui. Dalyviai, norintys atsiimti prizą, turės patys susisiekti su Prizų Koordinatoriumi dėl prizo atsiėmimo.

9.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų „Mano RIMI“ kortelių numerių paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti  lojalumo kortelės „Mano RIMI“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus.

9.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus patys, iki Rugpjūčio 17d. gali atvykti į UAB „TOTEM promo“, adresu Subačiaus g. 23/2, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Informaciniai tel.: +37060244582.

9.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

9.4.                     Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.5.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.6.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.7.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.                       SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.                   Akcijos dalyviai turi teisę iki Rugpjūčio 20 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37060244582, el. paštas [email protected].

10.2.                   Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.                       PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37060244582 ar el. paštu [email protected].


1 Priedas

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

EAN kodas

Produkto pavadinimas

4015400763222

Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.

4015400259275

Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

4015400403845

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400095163

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

4015400564652

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 30vnt

8001090718464

Higieniniai įklotai ALWAYS Long 26vnt.

4015400563747

Higieniniai įklotai ALWAYS NORMAL 60vnt

4015400565574

Hig. įklotai ALWAYS Normal Deo 58vnt.

4015400564324

Higieniniai įklotai ALWAYS LONG 52vnt. 

4015400563846

Hig. įklotai ALWAYS EXTRALONG 44vnt.   

8001090585394

Hig.pak.NATURELLA; U.Night; 14 vnt

8001090586032

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Super; 16vnt

8001090585592

Hig.pak. NATURELLA; Ultra Normal; 20vnt

4015400733515

Hig.įklotai NATURELLA NORMAL 42 vnt.

4015400733553

Hig.įklotai NATURELLA SAIALILL 42 vnt.

8001090604040

Hig.ikl.NATURELLA; 52 vnt

4015400107835

Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn

8001090170354

Hig.įklotai DISCREET[Water Lily;60vnt.

8001090161918

Hig.įklotai DISCREET[AirMultiform;100vnt

8001090162274

Hig.įklotai DISCREET[WatLilyMult.;100vnt

8001090161956

Hig.įklotai DISCREET[Air;new;60vnt.

8001090162076

Hig.įklotai DISCREET[NormalPlus;60vnt.

8001090161994

Hig.įklotai"DISCREET IRRESIST."[60vnt.

4015400669418

Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v

4015400532989

Tamp.TAMPAX Pearl Regul,18vnt

4015400533016

Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt

4015400219743

Tamp.TAMPAX Compak Super, 16

4015400219538

Tamp.TAMPAX Compak Regular 16

4015400690405

Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup,18v

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

8001090594037

Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v